Harald Kaasa Hammer:

 

Lukk meg i dine smerter inn

 

En fastebok med daglige betraktninger

Luther forlag 2000

 

Tilbake til hovedsiden: www.tekstboken.no

 

Denne boken er disponert etter 2. tekstrekke, slik den var f¿r 2011. Fra 2011 er det litt andre tekster,

og det er ikke lenger fem s¿ndager i fastetiden. Tidligere falt en av de fem fastes¿ndagenet bort hvert Œr

pŒ grunn av Maria budskapsdag. NŒ er det bare satt opp fire fastes¿ndager. Maria budskapsdag f¿yes inn

mellom eller etter fastes¿ndagene, pŒ s¿ndagen n¾rmest 25. mars.

 

Innholdsfortegnelse:

Klikk pΠden aktuelle uken for Πkomme til ukedagene.

 

Inngang: Lidelsen Ð fra torsdag f¿r Fastelavnss¿ndag

F¿rste fasteuke: Fristelsen Ð fra torsdag f¿r F¿rste s¿ndag i fastetiden

Andre fasteuke: Tilgivelsen

Tredje fasteuke: Seieren

Fjerde fasteuke: Troen

Femte fasteuke: Soningen

Sjette fasteuke: Inntoget Ð fra torsdag f¿r Palmes¿ndag

PŒskeuken: Frelsen Ð fra Skj¾rtorsdag

 

GΠtil toppen av siden.

 

Inngang: Lidelsen

Torsdag: "Lukk meg i dine smerter inn"

Fredag: "Se, vi gŒr opp til Jerusalem"

L¿rdag:  stemme understrenger og overstrenger

Fastelavnss¿ndag: En overskrift over fasten

Mandag: Det ytre kors

Tirsdag: "Blod, svette og tŒrer"

Askeonsdag: Den rette faste

 

GΠtil toppen av siden.

 

F¿rste fasteuke: Fristelsen

Torsdag: Til deg som ligger nede

Fredag: Vi trenger en hŒndsrekning

L¿rdag: Noen kontrollsp¿rsmŒl

F¿rste s¿ndag i faste: Jesu fristelse og vŒre fristelser

Mandag: Forsakelsen

Tirsdag: Du skal v¾re herre over synden!

Onsdag: Mellom veterantribunen og seierspallen

 

GΠtil toppen av siden.

 

Andre fasteuke: Tilgivelsen

Torsdag: Synd eller trivsel?

Fredag: Incestofferets salme

L¿rdag: Synd er et befriende ord

Andre s¿ndag i faste: Synderinnen salver Jesu f¿tter

Mandag: Guds tilgivelse og vŒr

Tirsdag: Hvordan foregŒr en tilgivelse?

Onsdag: SkriftemŒlets gave

 

GΠtil toppen av siden.

 

Tredje fasteuke: Seieren

Torsdag: Det indre kors

Fredag: Har vi fortjent vŒre lidelser?

L¿rdag: Du oppdrar oss ved kors og trengsel

Tredje s¿ndag i faste: Jesus er den sterkeste

Mandag: Kosmos mot kaos, eller all makt?

Tirsdag: Ta ikke dommen fra oss!

Onsdag: Hvor kommer lidelsene fra?

 

GΠtil toppen av siden.

 

Fjerde fasteuke: Troen

Torsdag: Tro, treenighet og trefoldighet

Fredag: Treenighet og sunnhet

L¿rdag: Tegn og tro

Fjerde s¿ndag i faste: Jesus er livets br¿d

Mandag: Guds skjulte historieplan

Tirsdag: Guds vilje og vŒr vurdering

Onsdag: Det gamle og det nye testamente

 

GΠtil toppen av siden.

 

Femte fasteuke: Soningen

Torsdag: For oss og som oss og med oss

Fredag: Soning og forsoning

L¿rdag: Forsoning med Gud og min neste

Femte s¿ndag i faste: Guds pŒske og verdens skjebnetime

Mandag: Bibelord pΠresept

Tirsdag: Du skal ikke d¿mme!

Onsdag: Tilgivelse og tilh¿righet

 

GΠtil toppen av siden.

 

Sjette fasteuke: Inntoget

Torsdag: Alle som lengter

Fredag: Lengsel og omvendelse

L¿rdag: Lengsel og erfaring

Palmes¿ndag: Inntoget i Jerusalem

Mandag: Korsfestet med Kristus

Tirsdag: PŒsken - en forbigŒelse

Onsdag: Den nye pakt i mitt blod

 

GΠtil toppen av siden.

 

PŒskeuken: Frelsen

Skj¾rtorsdag: Jesus vasker disiplenes f¿tter

Langfredag: Jesu syv ord pΠkorset

PŒskeaften: PŒsken og dŒpen

PŒskedag: Jesus er stŒtt opp fra de d¿de

2. pŒskedag: Jesus er lys levende!

Tirsdag: Kom og se den nye kroppen min!

Onsdag: Frem mot himmelfart og pinse

 

GΠtil toppen av siden.

 

Sist oppdatert 6. januar 2017.