Ressurssider til

LA TEKSTENE TALE

En håndbok til Tekstbok for Den norske kirke

av Harald Kaasa Hammer

Utgitt av Eide forlag 2011

Kontakt: hkhammer@online.no  Bokbestilling www.eideforlag.no

 

Tilbake til hovedsiden

Ny kirkeårskrans tilpasset Tekstboken 2011
En plakat i A3-format,


en PowerPoint-presentasjon
og en artikkel til menighetsbladet
og en enkel plakat