Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

1. søndag i advent, 1. rekke

Teie kirke

1. desember 2002, kl 1100

Salmer

Inngangsprosesjon med aspirantkoret og speiderne

Den røde boka nr 867: Hosianna, Davids sønn!

Adventskransen. Den blå boka nr 02,1: Tenn lys!

Aspirantkoret: Kom adventstid

Presten: Ære være Gud i det høyeste!

Alle: Og fred på jorden, blant mennesker som har Guds velbehag.

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg! Amen.

Presten: La oss høre Herrens ord.

Alle: Gud være lovet! Halleluja, halleluja, halleluja.

Ulvungene leser Jes 62,10-12

Den røde boka nr 1: Folkefrelsar til oss kom

Alle synger vers 1 og 7

Jenter synger vers 2, 4 og 6

Gutter synger vers 3 og 5

Preken Matt 21,1-9: Jesu inntog i Jerusalem

Aspirantkoret: Se hvor fin min palme er

Den røde boka nr 5, vers 1-3: Gjør døren høy

Kunngjøringer

Ofring

Forbønn (ved familiegudstjeneste)

Den blå boka nr 093: Det skjer et under i verden

Dåp

Den røde boka nr 5, vers 6-8: Gjør døren høy

Velsignelsen

Utgangsprosesjon

Den røde boka nr 867: Hosianna, Davids sønn!

Preken

Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 21. kapittel fra vers 1:

De nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget. Da sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: "Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere straks finne et esel som står bundet, og med en fole hos seg. Løs dem og før dem til meg! 3 Og kommer noen med spørsmål, så si at Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere." 4 Dette skjedde for at det som er talt ved profeten, skulle oppfylles: 5 Si til Sions datter: Se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyrets fole. 6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kappene sine ut over veien, andre skar grener av trærne og strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran og de som fulgte etter, ropte: Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!

Slik lyder Herrens ord.

Dette er en flott fortelling: Jesus viser hvem han er, og folk tar imot ham.

Folket vinket med palmegrener langs veien, da Jesus red inn i Jerusalem.

Palme betyr hånd. Det er fordi palmebladene står ut som fingrene på en hånd, når vi vinker.

Når vi synes hendene blir for små å vinke mer, kan vi vinke med palmegrener

Nå synger Aspirantkoret om gleden og palmegrenene!

            «Se hvor fin min palme er…» (Britt Hallquist /Bertil Hallin 1971)

Er det kongen? Er det han

der på eslet? Ja, minsann!

Ingen krone? Nei, men se, du!

Han er glad og pen for det, du!

1. Jesus kom som konge

Det er to slags konger og to slags sjefer i samfunnet:

- de som eier og bruker folket til å bli rike og mektige selv,

- og de som tjener folket.

 

Om høsten, når Stortinget skal åpnes, da kommer kongen. Når han kommer inn i Stortingssalen, er det ikke slik at stortingsmennene må legge seg på kne og bøye seg til gulvet. Nei, kongen bøyer seg for stortingsmennene. For den norske konge er en tjener.

 

I det siste har jeg hørt to foredrag om økonomi. Og i begge foredragene fikk jeg høre at en av de viktigste grunnene til at det går dårlig på børsen, er at noen sjefer gjør seg rike, og dermed raser tilliten nedover

Noen bedriftsledere har til og med klart å stikke til side 900 millioner kroner. Det er like mye som 100 renholdsarbeidere tjener hele livet. Det er ikke slike sjefer vi trenger!

 

De som tjener folket forstår at de er Guds tjenere som skal gjøre landet trygt og godt å bo i.

- Vi som bor i landet skal ha det TRYGT mot fiender som kommer utenfra,

og trygt mot medmennesker som oppfører seg som fiender

og trygt mot oss selv, hvis vi får vonde tanker inni oss. Det betyr FRIHET!

- Og vi som bor i landet skal ha det GODT. Livet skal være godt å leve,

og vi skal gjøre hverandre gode å leve sammen med.

2. Jesus kom som konge og tjener

Han visste at han var Guds tjener, for å gjøre livet trygt og godt for alle mennesker.

- Jesus ville gjøre oss trygge mot djevelen, synden og døden

- djevelen, fristeren og anklageren,

- synden og straffen,

- døden. Jesus har åpnet en vei inn til det evige liv. Det betyr FRIHET!

            - Jesus vil gjøre oss gode. Han vil gi oss et nytt hjerte og skape noe godt i oss.

3. Det var tre ting som skjedde etter at Jesus hadde ridd inn i Jerusalem

- Hedninger, andre folkeslag

Han ryddet plass for bønn i tempelet (v 12-13)

Jes 56, 7 For mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk.

- Blinde og vanføre (v 14)

- Barnas rett til å synge lovsang i tempelet (v 15-16)

 

Vi som har Jesus som konge, vi arbeider med disse tre oppgavene:

- Folkeslagene - misjon

- Blinde og vanføre - nødhjelp og sykepleie, diakoni

- Barna - Skoler og annen opplæring

4. Barnas lovsang i tempelet = Lovsang i kirken

Jesus er vår konge og tjener, som skal gjøre det trygt og godt å leve.

5. Se din konge kommer til deg!

Jesus er din konge, og han kommer til deg.

Noen konfirmanter på Tjøme ble spurt hva de ville gjort hvis de møtte Jesus.

En av dem svarte: «Jeg trur jeg hadde dåna!»

Nå kommer Jesus til deg som din konge!

 

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var er og blir én sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.