Kapellan Harald Kaasa Hammer, Nøtterøy

1. søndag i advent, 2. rekke

Teie kirke 2. desember 2001

Salmer

Inngangsprosesjon med aspirantkoret og speidere

Den røde boka nr 867: Hosianna, Davids sønn!

1. adventslys. Den blå boka nr 02,1: Tenn lys!

Aspirantkoret: Kom adventstid

Presten: Ære være Gud i det høyeste!

Menigheten: Og fred på jorden, blant

mennesker som har Guds velbehag.

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg,

vi opphøyer deg! Amen.

Presten: La oss høre Herrens ord.

Menigheten: Gud være lovet!

Halleluja, halleluja, halleluja.

Speiderne leser Joh Åp 5,1-5 og Luk 4,16-22

Trosbekjennelse

Den røde boka nr 331: Kom, kom og hør

Preken. Luk 4,18-19

Forbønn

Vi synger fra den blå boka, nr 161 etter hver bønn

Den røde boka nr 1: Folkefrelsar til oss kom

Alle synger 1. og 7. vers.

Jenter synger vers 2,4,6,

Gutter synger vers 3 og 5

Kunngjøringer

Ofring

Den røde boka nr 5,1-3: Gjør døren høy

Velsignelsen

Aspirantkoret: Hvor langt er det til Betlehem?

Utgangsprosesjon

Inngangsord

Kjære menighet! Nåde være med deg, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Amen.

 

I dag er det første søndag i advent, og vi skal tenne det første adventslyset. Det er fire lys i staken, og fire søndager før julaften. Det første lyset tenner vi for den lille jorda midt i det store verdensrommet, og vi ber til Gud: La din vilje skje på jorden som i himmelen!

Preken

Nå er adventstiden begynt! Nå er det lov å begynne å glede seg til jul! Alle arbeider for at det skal bli en god jul i år også. Først skal vi ha en adventstid med lys og musikk og pepperkakeduft, - og alle har mange hemmeligheter. Og så kommer julaften, og da skal alle skal få pakke opp hemmelighetene våre.

         Sånn er adventstiden vi vil ha. Mange har en sånn adventstid. Og det er flott! Men så vet vi om noen som har en helt annerledes advent i år, fordi det er den første advent uten en de har vært glad i. - Og så sitter de så fattige igjen, selv om de har like mange penger som de har hatt før. - Og så kjenner de som bare gleder seg til jul, at det er noe som ikke er som det skal være. Det er så urettferdig at noen skal ha det bra, mens det er noen som er lei seg. Så får vi nesten vond samvittighet for at vi er så glade og gleder oss til jul.

Vi skal ikke ha vond samvittighet når vi er glade. Jesus kom for å forkynne et gledesbudskap. Vi hjelper ikke dem som er lei seg om vi blir lei oss vi også. Den gleden Jesus kom med er ganske spesiell. For med den gleden kan en både være glad selv, og tenke på dem som er lei seg samtidig. Den gleden Jesus kom med, kan vi dele med andre. Den gleden Jesus ga oss, blir større, jo mer vi deler den med andre. Derfor er gaver så viktig del av julefeiringen vår.

Jeg håper du får noe du blir glad for på julaften. Men jeg håper at det i hvert fall er en gave som du skal gi bort, som du gleder deg veldig til at skal bli pakket opp, - ja, nesten mer enn til dine egne presanger!

 

Jesus kom for å gi en glede som er for alle. En gang Gud skape en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Da skal ikke gleden bare være noe vi har inne i oss. Da skal det være glede rundt oss også. For da er det blitt en ny jord, hvor alt bare er rettferdighet, - og da skal Gud gå rundt til hver enkelt og tørke alle tårer fra øynene våre. De tårene vi har grått ut gjennom øynene, og alle de tårene som vi har svelget. "Døden skal ikke være mer, og heller ikke sorg eller skrik eller smerte. Se, jeg gjør alle ting nye!" (Åp 21)

 

Når vi feirer jul, så øver vi oss på den gleden som skal komme, når alle skal bli glade. Vår julaften er bare begynnelsen på den gleden som skal komme når Jesus kommer igjen.

 

Det første Jesus gjorde da han begynte som frelser, var å lese Guds løfter:

Lukas 4,18     Herrens Ånd er over meg, 

for han har salvet meg til å forkynne 

et gledesbudskap for fattige. 

Han har sendt meg for å kunngjøre 

at fanger skal få frihet 

og blinde få synet igjen, 

for å sette undertrykte fri

19 og rope ut et nådens år fra Herren.

 

Mange opplevde akkurat dette mens Jesus gikk rundt i Jødeland. Jesus samlet de fattige rundt seg, han lot blinde få synet sitt igjen, han løftet mange undertrykte opp og gav dem verdighet, og han forkynte Guds nåde og tilgivelse til alle som ville høre på ham. Men det var bare begynnelsen. Vi leser om hvordan han hjalp disiplene etter at han var dratt opp til himmelen. Han åpnet fengselsdørene så de kunne gå ut. Men det var bare begynnelsen. Gjennom misjonshistorien er folk etter folk satt fri og har fått rettferdige lover. Men det er bare begynnelsen. En dag skal Jesus komme igjen, og da skal alt bli annerledes, ikke bare noe.

 

Jesus har med vår verden å gjøre. Derfor leser vi i dag også noen gamle profetord om Jerusalem. Det er ord fra Gud til profeten Sefanja. Jerusalem er 3000 år, og mesteparten av denne tiden har det vært krig og soldater på marsj i denne byen. Så lenge jeg kan huske har Jerusalem vært i nyhetene nesten hver dag. Jerusalem er like preget av ufred og fortvilelse i dag som da profeten Sefanja levde, - og den frelsen som Sefanja skrev om, den kan vel ikke bli virkelighet før Gud skaper en ny himmel og en ny jord og et nytt Jerusalem. Men vi drømmer og ber om at Jerusalem må bli en forsoningens by. Det ville vært et mektig tegn for hele verden. Sefanja skrev slik:

Sefanja 3,14  Bryt ut i jubel, Sions datter,  Israel, rop av fryd!  Gled deg, Jerusalems datter,  og juble av hele ditt hjerte! 15  Herren har fridd deg fra straffedommen  og tatt dine fiender bort.  Herren, Israels konge, er hos deg,  du skal ikke lenger frykte noe vondt.  16  Den dagen skal de si til Jerusalem:  Frykt ikke, Sion!  La ikke hendene synke! 17  Herren din Gud er hos deg,  en helt som har makt til å frelse.  Han gleder og fryder seg over deg  og gir deg på ny sin kjærlighet.  Han jubler over deg med fryd.  18  som på en høytidsdag.  Jeg frir deg fra den dagen  da du må tåle spott.

Forbønn

1. Kjære Gud, takk for at du ser til alle som er fattige. Takk for at du sendte Jesus både til rike og til fattige. Hjelp oss å dele rettferdig, så ingen rundt, oss er fattige mens. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

 

2. Kjære Gud, vi ber deg for alle som sitter i fengsel på grunn av sin tro og undervisning. La oss aldri glemme dem. Vi ber deg for dem som blir straffet for dem som har gjort noe galt. Hjelp oss å ta godt imot dem som har sonet straffen, så de får begynne på nytt. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

 

3. Kjære Gud, vi ber deg for alle blinde og alle som strever med å få kroppen til å fungere som den skal. Takk for at vi en gang skal få nye  kropper, hvor alt virker. Hjelp hver enkelt av oss så vi ikke mister motet, og lær oss å støtte og hjelpe hverandre. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.

 

4. Kjære Gud, vi ber deg for alle som er undertrykt av andre mennesker, og de som har fått livet sitt ødelagt av andre. Takk for at du en gang skal gjøre slutt på all urettferdighet. Hjelp oss å gi de undertrykte nytt mot, ny tro og ny kjærlighet, og hjelp oss å kjempe mot all urettferdighet. Det ber vi deg om, vår Gud og Far.