Harald Kaasa Hammer 25. september 2013

Første søndag i adventstiden – salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Salmeforslagene kan også passe til andre tekster på denne kirkeårsdagen.

Første rekke

Salme 24,1-10 Gjør døren høy

    5 Gjør døren høy, gjør porten vid

    9 Rydd vei for Herrens komme

Rom 13,11-12 Timen er kommet, våkn opp

  12 Våkn opp, du som sover

398 I dag er nådens tid

406 Han kommer, han er nær oss ... fall ikke inn i søvn

829 Så stilt som berre vinden snur … skal Herrens time koma no

Matt 21,1-11 Inntoget i Jerusalem (Overlapper med tekst på 1sia III)

    4 Gled deg, du Kristi brud ... eit esel honom ber

152 Høye seiersrop stiger på ny ... Folk har kommet fra øst og fra vest

148 Jesus rid no inn i Jerusalem. Hosianna

Andre rekke

Jes 61,1-3 Et nådens år med gjengjeld

    3 Å kom, å kom, Immanuel, og løys ditt bundne Israel

374 Vi stemmer i en frydesang ...Vår Gud slår fengslet ned

529 Vidunderligst av alt på jord ... gyllenår med rett og fred og glede

479 Fordi han kom og satte spor i støvet ... fordi han sprengte buret som en løve

Åp 5,1-5 Boken med de sju segl

602 Lat kvar jordisk skapning teia … Sjå serafar, kor dei blenkjer

682 Jesus skal rå så vidt som sol

Luk 4,16-22a Jesus står frem i Nasaret

    5 Gjør døren høy ... Han roper ut et nådens år

508 I den stille klare morgen ... sette alle ting i rette stand

Tredje rekke

Jes 12,1-6 Lovsang for Herrens frelse

584 Det strøymer ei livselv av lukke … Ja, Kristus er kjelda, den klåre

384 Syng lovsang, hele jorden

386 Lovsyng Herren, alle folkeslag

395 Som toner i en evig sang … Mine lepper spiller fløyte, Gud, etter dine noteblad

740 Eit lite barn voks opp til mann ... at det er inni oss det er

Åp 3,19-22 Se, jeg står for døren

  16 Konge er du visst ... Konge, rens vårt sinn

  38 Mitt hjerte alltid vanker ... Kom, Jesus, dog herinn

697 Der det nye livet lever … og når Ordets nøkler åpner en lukket hjertegrind

Matt 21,10-17 Jesus drar inn i Jerusalem (Overlapper med tekst på 1sia I)

147 Sjå, Jerusalem, sjå din konge kjem ... i ditt hus han heim vil finna

    4 Gled deg, du Kristi brud ... Og alle borna små

302 All skapnings Herre ... I barnestemmers glade kor og i et spedbarns skrik

623 Ingen er for liten til å se Guds under … Vi er barna i Guds hus