Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Til hovedsiden

 

Temataler

 

Det er lagt lenker til disse tematalene og bibeltimene på de ulike kirkeårsdagene.

 

16sit 17sit Skap Såm

Alle som lengter

Skap 17sit

Hånddukken Arve - skapelse og nyskapelse

 

2sip Sfpi

Apostlenes gjerninger

Høstt

Hånddukken Arves høsttakkefest

 

2sia 6siå 23sit

Belte om livet - Velkommen skal du være

10sit

Incestofferets salme

 

20sit

Bibelen om homoseksualitet

KrÅp Fastel 5sip 5sit Enh

I verden, men ikke av verden

 

Såm

Bibellesning

Olsok

Inntoget i Jerusalem

 

3sia

Bibelord på resept

Sfpi Treen

Jeg tror på Den hellige ånd

 

Stef 16sit Forf

Blod, svette og tårer

17sit

Jesu oppstandelse og vår

 

19sit

Brennende i Ånden

13sit

Jesus er livets brød

 

6sip 13sit

Bønn og tjeneste

2sip 17sit

Jesus er stått opp fra de døde

 

2sit

Den etiopiske hoffmann

3sif 12sit Apost

Jesus er den sterkeste

 

Sfpi Treen

Den hellige ånd i historien

17sit

Jesus er lys levende!

 

Piaft 4sif

Den nye pakt i mitt blod

5sit 2på Aske

JONA - norsk og engelsk

 

2siå 6siå Såm Pådag 2sit KrKo Skap

Det gamle og det nye menneske i
Kolosserbrevet

11sit

Jødefolket

 

13sit

Det gamle og det nye testamente

2sia 2på

Kom og se den nye kroppen min

 

2sia 3sia 4sit 16sit Forf

Det indre kors

2sit 4sit Ving Olsok

Korsfestet med Kristus

 

3sia 4sit 16sit Forf

Det ytre kors

Fastel 1sif

Kosmos mot kaos, eller all makt?

 

8sit 11sit

Dialog om budene og trivsel

1mai

Kristen på arbeidsplassen

 

Treen 7sit 12sit 21sit

Dialog om utreise og misjon

12sit

Kvinner i Tekstboken

 

4sit 16sit Forf

Du oppdrar oss ved kors og trengsel

Treen 17mai

Lengsel og omvendelse

 

1mai

Du skal ikke dømme!

13sit

Menigheten i Saddleback

 

1sif

Du skal være herre over synden!

Treen

Misjon - hvor langt er vi kommet

 

2sit Piaft

Dåpsforståelser

12sit

NEHEMJA

 

Stef Olsok Forf

En tro det er verdt å dø for

1sif 10sit

Noen kontrollspørsmål

 

2sia 23sit

Endetiden - trussel eller trøst

13sit Ving 15sit Forf

Nådegaver 1 Kor 12

 

2sip 17sit

Et levende håp

2sia KrHi 17sit

Når han kommer

 

6sip

Fadervår som livsstil

4sit 8sit

Offer

 

6sip

Fadervår

2på

Påsken i ord og toner

 

6sip Nydag

Far - skaperord eller maktspråk?

2sit

Påsken og dåpen

 

12sit

Fem brød og to fisker

15sit

Fortellingen om Rut

 

3sia Fastel 2på

KrHi Treen Apost 13sit 17mai

For at dere skal bli frelst

Såm Aske Sfpi 11sit 21sit

Samvittighet

 

4sif

For oss og som oss og med oss

Fastel

Se, vi går opp til Jerusalem

 

1sif 3sif 12sit Apost

Forsakelse

7sit

Skam eller frihet

 

4sif 10sit

Forsoning med Gud og min neste

Skap

Skaperverket og Forkynneren

 

4sif 10sit

Forsoning uten soning?

10sit

Skriftemålets gave

 

4sif Sfpi KrKo

Fortapelse

4sif Pådag 10sit

Soning og forsoning

 

2sip KrHi

Frem mot himmelfart og pinse

11sit

Synd eller trivsel?

 

3sif

Gud som forbilde

17mai

Takk

 

Såm

Guds ord det er vårt arvegods

Aske 3sif 4sif 6siå 2sip KrHi 16sit Høstt Skap

Tegn og tro

 

4sif 10sit

Guds påske og verdens skjebnetime

10sit

Tilgivelse

 

2siå 10sit

Guds skjulte historieplan

Olsok Apost    

Tilgivelse og tilhørighet

 

10sit

Guds tilgivelse og vår

Treen Forf

Treenighet og sunnhet

 

10sit

Guds vilje og vår vurdering

Fastel 15sit

Tro, håp og kjærlighet

 

16sit

Har vi fortjent våre lidelser?

Treen

Tro, treenighet og trefoldighet

 

Apost 7sit Ving 19sit

Helliggjørelse

12sit Forf

Troens trygghet og risiko

 

21sit

Herre over synden

1sif

Vi trenger en håndsrekning

 

Sfpi Treen

Hvor er Den hellige ånd?

13sit

Åndens frukt og gaver

 

Såm

Hvordan ble Bibelen til

Fastel

Å stemme understrenger og overstrenger

 

10sit

Hvordan foregår en tilgivelse?

Treen

Å kjenne Kristus

 

1sif 16sit

Hvor kommer lidelsene fra?

Minne

Å leve med sorg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En prekenserie om menigheten