Beskrivelse: bokomsl

 

Harald Kaasa Hammer:
Lukk meg i dine smerter inn
Luther forlag 2000

 

Innholdsfortegnelse 2012

16. – 22. februar   Inngang: Lidelsen

23. - 29. februar    Første fasteuke: Fristelsen

1. - 7. mars            Andre fasteuke: Tilgivelsen

8. - 14. mars          Tredje fasteuke: Seieren

15. - 21. mars       Fjerde fasteuke: Troen

22. - 28. mars       Femte fasteuke: Soningen

29. mars - 4. april  Sjette fasteuke: Inntoget

5. - 11. april         Påskeuken: Frelsen

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslInngang: Lidelsen

16. februar   Torsdag: "Lukk meg i dine smerter inn"
17. februar   Fredag: "Se, vi går opp til Jerusalem"
18. februar   Lørdag: Å stemme understrenger og overstrenger
19. februar   Fastelavnssøndag: En overskrift over fasten
20. februar   Mandag: Det ytre kors
21. februar   Tirsdag: "Blod, svette og tårer"
22. februar   Askeonsdag: Når dere faster ... ? ... !

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslFørste fasteuke: Fristelsen

23. februar   Torsdag: Til deg som ligger nede

24. februar   Fredag: Vi trenger en håndsrekning
25. februar   Lørdag: Noen kontrollspørsmål
26. februar   Første søndag i faste: Jesu fristelse og våre fristelser
27. februar   Mandag: Forsakelsen
28. februar   Tirsdag: Du skal være herre over synden!
29. februar   Onsdag: Mellom veterantribunen og seierspallen

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslAndre fasteuke: Tilgivelsen

1. mars         Torsdag: Synd eller trivsel?

6. mars      Fredag: Incestofferets salme
7. mars      Lørdag: Synd er et befriende ord
8. mars      Andre søndag i faste: Synderinnen salver Jesu føtter
9. mars      Mandag: Guds tilgivelse og vår
10. mars    Tirsdag: Hvordan foregår en tilgivelse?
11. mars    Onsdag: Skriftemålets gave

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslTredje fasteuke: Seieren

12. mars      Torsdag: Det indre kors

13. mars    Fredag: Har vi fortjent våre lidelser?
14. mars    Lørdag: Du oppdrar oss ved kors og trengsel
15. mars    Tredje søndag i faste: Jesus er den sterkeste
16. mars   
Mandag: Kosmos mot kaos, eller all makt?
17. mars     Tirsdag: Ta ikke dommen fra oss!
18. mars    Onsdag: Hvor kommer lidelsene fra?

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslFjerde fasteuke: Troen

19. mars     Torsdag : Tro, treenighet og trefoldighet
20. mars    Fredag : Treenighet og sunnhet
21. mars    Lørdag : Tegn og tro
22. mars    Fjerde søndag i faste: Jesus er livets brød
23. mars    Mandag: Guds skjulte historieplan
24. mars    Tirsdag: Guds vilje og vår vurdering
25. mars    Onsdag: Det gamle og det nye testamente

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslFemte fasteuke: Soningen

26. mars     Torsdag : For oss og som oss og med oss
27. mars    Fredag : Soning og forsoning
28. mars    Lørdag : Forsoning med Gud og min neste
29. mars    Femte søndag i faste: Guds påske og verdens skjebnetime
30. mars    Mandag: Bibelord på resept
31. mars    Tirsdag: Du skal ikke dømme!
1. april      Onsdag: Tilgivelse og tilhørighet

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslSjette fasteuke: Inntoget

2. april       Torsdag: Alle som lengter
3. april      Fredag: Lengsel og omvendelse
4. april      Lørdag: Lengsel og erfaring
5. april      Palmesøndag: Inntoget i Jerusalem
6. april      Mandag: Korsfestet med Kristus
7. april      Tirsdag: Påsken - en forbigåelse
8. april      Onsdag: Den nye pakt i mitt blod

Gå til toppen av siden 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: bokomslPåskeuken: Frelsen

9. april      Skjærtorsdag: Jesus vasker disiplenes føtter
10. april    Langfredag: Jesu syv ord på korset
11. april    Påskeaften: Påsken og dåpen
12. april    Påskedag: Jesus er stått opp fra de døde
13. april    2. påskedag: Jesus er lys levende!
14. april    Tirsdag: Kom og se den nye kroppen min!
15. april     Onsdag: Frem mot himmelfart og pinse

Gå til toppen av siden 

 

Sist oppdatert 12. februar 2012