Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

 

Gå til hovedsiden

Andre ressurser til prestetjenesten

En prekenserie om menigheten fra påske til pinse

Hvordan holde andakt?

Sørgesamtale med pårørende

Urnenedsettelse

Å leve med sorg

Etikkens begrunnelse i skolens fagplaner

Impulser fra Saddleback 2004