Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

01 - 1. søndag i adventstiden

Salmeforslag fra Salmebok 2013

Salme 24,1-10

Gjør døren høy

 

Rom 13,11-12

Timen er kommet, våkn opp

 

Matt 21,1-11

Inntoget i Jerusalem

  2000 Bok

Jes 61,1-3

Et nådens år med gjengjeld

 

Åp 5,1-5

Boken med de sju segl

 

Luk 4,16-22a

Jesus står frem i Nasaret

2001 2003

Jes 12,1-6

Lovsang for Herrens frelse

 

Åp 3,19-22

Se, jeg står for døren

 1999

Matt 21,10-17

Jesus drar inn i Jerusalem

1997 1999 2002 2003

Fortelling: Matt 21,1-17 Inntoget i Jerusalem og barna

Poetisk tekst: Salme 80, 2 / 3b / 4 Omkved: Sak 9,9a Rop høyt av glede

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·      Soning og forsoning

·      Bibelord på resept

·      Alle som lengter

·      Lengsel og omvendelse

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 1. søndag i advent: Jes 62,10-12 om å rydde vei er tatt ut. Motivet er med i GT-tekstene på 3. søndag. Rom 13,11-12 har ikke lenger med v 13-14 om å leve sømmelig (er ivaretatt på Forf III ep). Matt 21,1-9 er utvidet med vers 10-11. Salme 24 er flyttet opp til første rekke. Åp 5,1-5 har ikke med v 6-10 om lammet (er bl a ivaretatt på AH I ep), alle tungemål (er ivaretatt i I og II GT) og kongeriket av prester (er ivaretatt på Treen I ep).

2011: Jes 61,1-4 er hentet fra tilleggstekst på denne dagen. Matt 21,10-17 er ny tekst, og får med barna på en søndag hvor det ofte er familiegudstjeneste. Åp 3,19-20 er hentet fra 6sepå T.

Overlapping: Matt 21,1-11 i første rekke overlapper med vers 10-17 i tredje rekke.

Prekenelementer

Til Åp 3,19-22: Se jeg står for døren og banker

Dere som har båret et barn til dåpen, valgte den gang Guds gode vilje for barnet deres. Noen har kanskje opplevd Gud vilje knugende. Jesus var aldri knugende. Derfor kan vi vite at knugende kristendom er forfeilet kristendom! Jesus reiste mennesker opp på beina, og han viste dem respekt. "Se, jeg står for døren og banker!" sa Jesus.

Jeg tror dere unge forstår hva det betyr. Noen av dere har opplevd at foreldrene deres har begynt å banke på døra deres, i stedet for å brase rett inn. Dere har merket at foreldrene har begynt å vise dere respekt. Det er en god opplevelse. "Se, jeg står for døren og banker," sa Jesus. "Om noen hører min røst, og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid med ham, jeg med ham og han med meg." (Åp 3,20)