Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

02 - 2. søndag i adventstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 33,18-22

Han kan fri dem fra døden

 2001 2002 2005 2007

Hebr 6,13-19a

Et fast anker for sjelen

 

Joh 14,1-4

Jeg vil ta dere til meg

 1998

Jes 65,17-19

Ny himmel og jord

 

1 Kor 15,50-57

Vi skal bli forvandlet

 2001-tekstgj 2014

Luk 21,27-36

Guds rike er nær, våk og be

 1996 2004 2005

Jes 2,1-5

Herrens fjell i de siste dager

 

Hebr 10,35-39

Bare en kort stund

 

Joh 16,21-24

Angst og glede

 1987 1997 2015

Fortelling: Joh 14,1-11 Veien, sannheten og livet

Poetisk tekst: Salme 85, 10 / 11 / 12 Omkved: v 14 Rettferd går foran ham og fred

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

Prekener:

klikk på årstallet under teksten

·     Tekstboken 1977 og 2011

·     Prekenelementer til denne dagen

·       Når han kommer

·       Endetiden - trussel eller trøst?

·       Belte om livet - Velkommen skal du være

·       Det indre kors

·       Kom og se den nye kroppen min

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. søndag i advent: Mal 3,17-4,2 om Guds mildhet og dom er tatt ut, men siste del er sitert i Luk 1,78 på Kyndel II. Rom 15,4-7 er flyttet til KrÅp II. Luk 21,25-33 er flyttet til andre rekke, men har ikke tatt med v 25-26 om redsel og gru (ivaretatt med Matt 24,35-44 på 23sit III), slik at fokus kan flyttes til da løft deres hode i v 28. Vers 34-36 om å våke og be, er kommet til. Joel 3,3-5 er flyttet til 2Pi I. Hebr 10,35-39 er flyttet til III. Luk 12,35-40 er flyttet til 6siå II.

         2011: Salme 33,18-22 er hentet fra Olsok I. Hebr 6,13-19 er ny tekst. Joh 14,1-4 er hentet fra 3sepå II. Jes 65,17-19 er hentet fra KrKo I. 1 Kor 15,53-57 er hentet fra 1sepå I, men har fått vers 50-52 i tillegg. Joh 16,21-24 er hentet fra 3sepå I og 5sepå I, men vers 23a er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Joh 14,1-4 overlapper med 4sip III som har vers 1-11. 1 Kor 15,50-57 overlapper med Minne III som har vers 51-58. Hebr 10, 35-39 overlapper med Forf II som har vers 32-39. Joh 16,21-24 overlapper med 4sipI som har vers 16-22.

Prekenelementer

Til Luk 21,28: Løft ditt hode

Men når dette begynner å skje, sa Jesus, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri. Vi har lært å synge det Jesus sier:

Løft ditt hode du raske gutt, om et håp eller to blir brutt,
blinker et nytt i ditt øye, straks det får glans fra det høye! (Bjørnstjerne Bjørnson)

 

Hvis vi krøker oss sammen i angst, da ser vi bare at hav og brenning bruser. Men hvis vi retter oss opp og løfter vårt hode, da ser vi Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet.

 

La oss forestille oss hvordan det blir når Menneskesønnen kommer i skyen med stor makt og herlighet. Han ser seg rundt på alle de forskremte ansiktene, og sier: Det er jo meg! Hvorfor er dere så redde? Er dette en måte å ta imot en gammel venn på?

·      Hallo Sakkeus, har du nå krabbet opp i det treet igjen! Kom ned hit. I dag er det du som skal besøke meg.

·      Hvem er det som roper sånn der borte? Nei, men er det ikke gamle Bartimeus som roper fremdeles! Før ham hit til meg!

·      Og se dere, der kommer Lasarus ut av graven for andre gang! Løs ham og la ham få prøve de nye bena sine!

·      Men hvor er apostlene da? Har de stengt seg inne nå igjen! Gå og fortell dem at jeg er kommet.

·      Hvor er enken fra Nain? Husker du jeg vakte opp sønnen din? Nå må du hjelpe meg med alle foreldrene som skal få barnet sitt igjen. Du har jo erfaring med det!