Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

03 - 3. søndag i adventstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 35,1-10

Den hellige vei

 

1 Kor 3,18-23

Denne verdens visdom

 

Matt 11,2-11

Jesus og Johannes

 2000 2002

Jes 40,1-5

Trøst mitt folk og rydd veg

 1994 2004

Jak 5,7-8

Vær tålmodige til Herren kommer

 

Luk 3,7-18

Frukt som svarer til omvendelsen

 2020

Mal 4,4-6

Jeg sender Elia til dere

 2001 2003

2 Pet 1,19-21

Profetordet

 

Joh 5,31-36

Skriftene vitner om meg

 

Fortelling: Dan 6,4-24 Daniel i løvehulen

Poetisk tekst: Luk 1,78/ 79 Omkved: v 68 Lede våre føtter på fredens vei

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·      Du oppdrar oss ved kors og trengsel

·       Det indre kors

·      Det ytre kors

·       Bibelord på resept

·      For at dere skal bli frelst

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 3. søndag i advent: 1 Kor 4,1-5 er flyttet til 9sepi II som har 3-5. Ordene om Kristi forvaltere og troskap er altså tatt ut, men er dels ivaretatt med Luk 12,42 på 14sitII og 1 Kor 3,5 på 12sit II. 2 Pet 1,19-21 er flyttet til tredje rekke. Matt 11,11-19 er delt opp: Jonsok III har v 7-14. V 15 Den som har ører, hør! er tatt ut, men er ivaretatt med Luk 8,8 på Såm I, og med Åp 2,7 på 4sip II, og med Åp 3,22 på 1sia III. Vers 16-19 er flyttet til 16sit III.

2011: Jes 35,3-10 har fått med v 1-2. 1 Kor 3,18-23 er ny tekst. Jes 40,1-5 har ikke med v 6-8, som delvis er ivaretatt med Salme 103,15-17 på Nydag II. Matt 11,2-11 har fått v 11 i tillegg. Jak 5,7-8 var tilleggstekst denne dagen. I Luk 3,7-18 er v 7-14 ny tekst, mens v 15-17 er hentet fra 1sekrå T. Mal 4,4-6 har hentet v 5-6 fra StH I. Vers 4 er ny tekst. Joh 5,31-36 er hentet fra 4sia T.

Overlappinger i 2011: Matt 11,2-11overlapper med Jonsok II som har vers 7-14. Mal 4,4-6 overlapper med Jonsok II som har vers 5-6.

Prekenelementer

Til NOS 552: Dype, stille sterke, milde

I dag har vi gode guddomsord å lytte til - dype, stille, sterke og milde guddomsord:

·      Dype guddomsord: Profetord som ikke skal tolkes på egen hånd, de har dype røtter ned i Det gamle testamente og i Guds frelsesplan.

·      Stille guddomsord: Profetord som skinner som en lampe på et mørkt sted.

·      Sterke guddomsord: «Rydd vei for Herren!»

·      Milde guddomsord: Jesaja får et godt oppdrag fra Gud: «Trøst, trøst mitt folk, tal vennlig til Jerusalem!»

Måtte disse guddomsordene slå inn i oss i formiddag, dypt og stille, sterkt og mildt.