Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

04 - 4. søndag i adventstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Rut 4,13-17

Ruth blir stammor til David

 

Rom 15,8-13

Isais rotskudd

 

Luk 1,46-55

Marias lovsang

 1992 1997 2001 2002 2006 2010

Mika 5,1-4a

Fredsfyrsten fra Betlehem

 

Fil 4,4-7

Gled dere i Herren!

 

Luk 1,39-45

Maria og Elisabeth

2014

Sef 3,14-17

Han jubler over deg med fryd

 

2 Kor 1,18-22

Løftenes ja og amen

 

Matt 1,18-25

Budskapet til Josef

 2002 2008 2018

Fortelling: Luk 1,39-45 Maria og Elisabeth

Poetisk tekst: Salme 145, 10 / 11 / 12 Omkved: v 13 Hele din skapning takker deg

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

 

·       Rut 2004

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

Denne søndagen har fått nye tekster og nytt preg. I Kirkeårets tekster var Døperen med i evangeliene på 3. og 4. søndag + en tilleggstekst på 2. søndag. Nå er Døperen bare med på 3. søndag. 4. søndag er preget av forventning til barnet som skal fødes, med to tekster som overlapper med Maria budskapsdag.

         1977 - 4. søndag i advent: Jes 52,4-7 er flyttet til Pådag II. Fil 4,4-7 er flyttet til 4 sia II. Joh 3,26-30 er flyttet til 2sitII. Tre tekster er tatt ut av tekstboken: Joh 1,19-27. Første del om at Johannes benekter at han er Elia er ute (NB: Matt 11,14 på Jonsok II.), men hans omtale av Jesus og sandalremmen er ivaretatt i Luk 3,16 på 3sia II. Jes 40,9-11 er tatt ut, men profetien om gjeteren er ivaretatt i Mika 2,3 på 4sia II. 1 Pet 1,10-13 or også tatt ut, men innholdet er ivaretatt i Heb 11,39 på AH III og i Luk 12,35 på 6siå II.

         2011: Rut 4,13-17 og Rom 15,8-13 er nye tekster. Luk 1,46-55 og 1,39-45 er hentet fra MB II og T. Mika 5,1-4 er hentet fra Julaft I, Sef 3,4-17 er hentet fra 1sia T, og Matt 1,18-24 er hentet fra Julenatt T, men har fått vers 25 i tillegg, et vers som tidligere underlig nok har vært sløyfet. 2 Kor 1,18-22 er hentet fra 4sia T, men har fått v 21-22 i tillegg.

         Overlappinger i 2011: Luk 1,46-55 leses også på MB II, og overlapper med 17mai I som har vers 50-53. Mika 5,1-4a leses også Jnatt A. Fil 4,4-7 overlapper med Same II som har vers 4-9. Luk 1,39-45 leses også på MB III. Matt 1,18-25 leses også på Jnatt A.

Prekenelementer

Fortellingene om Jesus er til god hjelp når jeg ber. Det er ikke en fjern, guddommelig prins jeg ber til.

·      Jeg ber til en som er født, akkurat som jeg.

·      Jeg ber til en som har hatt en mor og en far, akkurat som jeg.

·      Jeg ber til en som har hatt en mor som ikke forstod ham, - det står det om flere ganger.

·      Jeg ber til en som har hatt en far som aldri sa noe, - det står i hvert fall ingenting om det.

·      "Hvordan kunne du gjøre dette mot din far og meg? Vi har vært så redde for deg," sa Maria til Jesus da han var 12 år. Er det noen som har hørt den før?

·      Ved Guds den allmektige Faders høyre hånd sitter en som hadde brødre som ikke forstod ham, og som ville ha ham vekk. Brødre kan være noe herk. Det vet Jesus når jeg ber.

·      Ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, sitter det en som har vært urettferdig behandlet. Han forstår når jeg ber.

·      Ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, sitter det en som mistet alle vennene sine, enda han tagg dem om å våke med ham.

·      Ved Guds den allmektige Faders høyre hånd sitter det en som var så redd og full av angst at han svettet blodsdråper i Getsemane.

 

Det lureste jeg kan gjøre er å be til Jesus. Han vet hvordan jeg har det, og kan legge inn et godt ord for meg!