Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

06 - Julenatt / Ottesang

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Mika 5,1-4a Fredsfyrsten fra Betlehem

 

1 Joh 1,1-4 Livets ord

 

Matt 1,18-25 Josef og Jesu fødsel

 2002 2008

Det er ikke satt opp egen fortellingstekst for Julenatt / Ottesang.

Poetisk tekst: Salme 139,11 / 12 Omkved: S 249 Mørket er ikke mørkt for deg

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       .

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Julenatt/ottesang: Jer 23,5-6 om den rettferdige spire er tatt ut, men er motivene er ivaretatt i flere GT-tekster i adventstiden. Se også Jer 33,15 på MB II. 1 Joh 1,1-3 er utvidet med vers 4 om den fullkomne glede. Det fullstendige juleevangeliet, som nå leses på julaften, er byttet ut med Josef-fortellingen Matt 1,18-24.

2011: Mika 5,1-4a er hentet fra Julaften. Matt 1,18-24 er hentet fra Tilleggstekst i 1977, og har fått vers 25 i tillegg, et vers som tidligere underlig nok har vært sløyfet.

Overlappinger i 2011: Mika 5,1-4a leses også på 4sia II. 1 Joh 1,1-4 leses også på Julaft A og Kyndel A. Matt 1,18-25 leses også på 4sia III og overlapper med vers 20b-21 på Nydag II.

Prekenelementer

Josefs budskapsnatt

Hvordan kan vi huske en som aldri sa et ord? Teksten gjør at denne julenatten utfyller Maria budskapsdag. Hun har sin budskapsdag og Josef har sin budskapsnatt. Gud talte til Josef mens han drømte.

Vi vet så mye om Maria, og vi kan så mye av det hun sa. Vi kjenner ikke til et eneste ord som Josef har sagt. Men vi vet nok om ham til å si at vi kjenner ham. Han var en stødig og lovlydig mann. Han brøt ikke forlovelsen med Maria, selv om han ikke var far til barnet hun ventet. Han dro til innskrivningen i Betlehem med Maria, selv om det ble en slitsom reise. Josef var der hele tiden. Han gjorde det som var rett. Og det rette han gjorde, var godt. Og han tok hensyn. Han var ryggraden i familien. Josef vekker respekt. Vi kjenner at historien og familien bæres av slike mennesker.