Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

07 - Juledag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Ordspr 8,1-2.22-31 Visdommen og bygningsmannen

 

Hebr 1,1-6 Utstrålingen av Guds herlighet

 

Joh 1,1-14 Ordet ble menneske

 1996 1997 1998 1999 2002 2003

Fortelling: Luk 2,1-20 Jesus blir født

Poetisk tekst: Salme 98, 1a / 4 Omkved: Jes 9,6 (N 915) Et barn er oss født

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Sann Gud og sant menneske

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Juledag: Jes 9,1a.2-7 er flyttet til Julaften. Vers 1a og 4-5 er kommet til. Hebr 1,1-5a er utvidet med 5b-6, så også Farsnavnet er med, og den førstefødte, og at englene skal tjene ham. Joh 1,1-14 leses i sammenheng, og ikke oppdelt til vers 1-5[6-8]9-14.

         2011: Ordspr 8,1-2.22-31 er ny tekst i tekstboken.

Overlappinger i 2011: Joh 1,1-14 overlapper med Jonsok III som har v 1-8.

Prekenelementer

Til Joh 1,14: Sann Gud og sant menneske

I gudstjenesten kan vi bruke to trosbekjennelser. Den vanligste kaller vi den apostoliske. Den går tilbake til apostlenes tid. Der sier vi «Jeg tror», for den bekjennelsen er formet til å være den enkeltes dåpsbekjennelse og omvendelsesbekjennelse. Men i den nikenske trosbekjennelsen heter det «Vi tror», for der er det hele menigheten som tror sammen og støtter hverandre i kjærligheten til Jesus og i lengselen etter å møte ham. I den nikenske trosbekjennelse merker vi hjerteslagene ekstra tydelig: «For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen … han ble korsfestet for oss … vi venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden.»

 

For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen.  - For oss mennesker!

·      Ikke bare for dem som har interesse av det.

·      Ikke bare for dem med religiøse interesser.

·      Ikke bare for dem som viser ansvar, og tar ansvar for livet sitt, de som har moralsk bevissthet.

Nei, for oss mennesker steg han ned fra himmelen. For alle oss mennesker, og til vår frelse!