Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

08 - Stefanusdag / 2. juledag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jer 31,15-17

Det lyder klagerop i Rama

 

Apg 7,52-60

Stefanus blir steinet

 

Matt 2,16-23

Barnemordet og veien til Nasaret

 

Salme 86,11-17

 Gi meg et udelt hjerte

 

Apg 6,8-15

Stefanus for Rådet

 

Matt 10,16-22

Som sauer blant ulver

 

Klag 3,52-57

Nå er det ute med meg

 

Fil 1,27-30

Kjemp for evangeliet

 

Joh 16,1-4a

De skal støte dere ut

 1995 1997 2004

Fortelling: Matt 2,13-23 Flukten til Egypt

Poetisk tekst: Salme 17, 6 / 7 Omkved: v 8 Vokt meg som din øyensten

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Blod, svette og tårer

·       En tro det er verdt å dø for

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 2. juledag (Stefanusdagen): Jer 1,17-19 er flyttet til Olsok I. Apg 6,8-15 er flyttet til andre rekke. Matt 10, 17-22 er flyttet til 2jul II og har fått med v 16 om disiplene som sauer blant ulver, kloke som slanger og troskyldige som duer. Jes 50,4-7 er flyttet til KrÅp III (vers 4-8) og 3sif II (vers 4-5). Apg 7,52-60 er flyttet til første rekke. Matt 10,32-39 om bekjennelse og etterfølgelse, er ute av tekstboken, men er delvis ivaretatt ved Matt 10,21 i andre rekke, og ved Luk 21,16 på Forf II, og ved Luk 9,26 på KrFo III og Olsok II, og ved Matt 16,24 på 4sit II.

         2011: Det er fire nye tekster: Jer 31,15-17; Salme 86,11-17; Klag 3,52-57; Fil 1,27-30. Matt 2,16-23 er hentet fra tilleggstekst Sejul. Matt 23,34-37 er hentet fra 2jul T, men domsordene i vers 38-39 er utelatt.

Prekenelementer

Seks grunner til forfølgelse

1. Det er provoserende når noen sier at det bare finnes én vei til frelse. Mange synes at Gud burde være fornøyd når mennesker gjør så godt de kan, med den troen de har. Joh 14,6.

 2. Det er provoserende når noen sier at de er utvalgt. Det setter en grense i forhold til våre medmennesker. Joh 15,19.

 3. Det er provoserende når én bryter opp fra det livet han har levd sammen med andre. Enten må de andre også bryte opp, eller så må de ufarliggjøre utbryteren med spott. 1 Pet 4,3-4.

4. Det er provoserende når noen hevder at denne verden er midlertidig. Det er mange som investerer hele sitt engasjement og alle sine krefter i den, og setter hele sitt håp til en gunstig utvikling. 2 Pet 3,10 og 12.

5. Det er provoserende når noen sier at det skal komme et oppgjør, hvor alt skal frem i lyset. 2 Pet 3,10 og 2 Kor 5,10 og Jak 5,3-6.

6. Det er provoserende for en stat som vil ha all makt, at de kristne har en høyere autoritet enn staten. Apg 4,19 og Apg 5,29.