Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

10 - Nyttårsaften

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Fork 3,1-2.4-7.11a

Alt har sin tid

 2006

1 Pet 1,22-25

Herrens ord varer til evig tid

 2001

Luk 13,6-9

Fikentreet som ikke bar frukt

 

Jer 29,10-14

Fredstanker, fremtid og håp

 

2 Pet 3,13-15a.17-18

Forventning

 2005

Joh 14,27

Min fred gir jeg dere

 

Klag 3,22-26

Herrens miskunn er ikke forbi

 2003

1 Joh 1,5-7

Dersom vi vandrer i lyset

 

Matt 11,25-30

Jeg vil gi dere hvile

Tekstgj-2014

Fortelling: 1 Mos 28,10-29,1 Jakobs drøm

Poetisk tekst: Salme 121, 1 / 2 / 3-4 Omkved: v 8 Jeg løfter mine øyne til fjellene

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       .

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Nyttårsaften: Fra Salme 103,1-4.8-12, er vers 1-4 flyttet til 5siå III, og utvidet med vers 5-6 om at Herren gjør deg ung igjen som ørnen og frelser. Vers 8-12 er ikke med i tekstboken: Så langt søm øst er fra vest tar han syndene bort, men er delvis ivaretatt med Mika 7,19 på 20sit III. 1 Joh 1,5-7 er flyttet til tredje rekke. Klag 3,22-26 er flyttet til tredje rekke.

         2011: Nye tekster er Fork 3,1-2.4-7.11a og 1 Pet 1,22-25. Jeremia 29,11-14a er hentet fra 5sepå I, men er utvidet med vers 10 og 14b, slik at ordene forankres i den historiske situasjon: Frelsestiden vil først inntreffe etter bortføringen til Babylon. Matt 11,25-30 er hentet fra 22sepi II.

         Overlappinger i 2011: 1 Pet 1,22-25 overlapper med vers 18-23 på 2på II. Jer 29,10-14 leses også på 6sip I. 2 Pet 3,13a-15.17-18 overlapper med vers 8-15 på Rettf III. Matt 11,25-30 overlapper med vers 28-30 på 9sit I.

Prekenelementer

Å takke er en kunst

Hva er det som foregår når vi takker? Å takke er å få øyenkontakt med den som gir oss gaven, og legge merke til hva som skjer mellom oss når gaven overrekkes. Å takke er å få øye på omtanken bak gaven. Den som takker, tar imot gaven som et kjærtegn, og smiler opp mot den som gir. Takken får gaven til å lyse, både for den som får og for den som gir.

         En måte å takke på er å gi gaven en hedersplass i hjemmet vårt. Da ser vi på gaven som et vennskapsbånd.

Vi trenger også å lære å ta imot takk

"Det var da så lite!" sier vi kanskje, og blir litt sjenerte. "Ja, det var kanskje lite for deg, men det var stort for meg," svarer kanskje den andre.

         Både gaven og takken er et vennskapsbånd. Når vi får en synlig takk, bør den få en synlig plass i hjemmet, så vi stadig minnes om den som oppdaget vennskapet og kjærligheten bak gaven vi ga, og som tok imot kjærligheten ved å takke. Det er ikke så enkelt å være menneske. Vi trenger å ta vare på de lyspunktene vi kan.

Å takke er livskunst

I perioder av livet kjenner vi på at vi har så mye å takke for. Det er naturlig å takke når vi er i Guds hus. I kirken får vi hjelp av salmene til å sette ord på våre bønner og våre lengsler og vår takk. Gud ser og kjenner våre tanker. Og han tar imot vår takk, også når vi ikke finner ord, - når takken bare blir et varmt sukk mellom alle minnene som driver gjennom tankene.

         Takk er en viktig del av menneskelivet. Det ligger mye sunnhet og livsrikdom i det å takke. Den som har fått takken inn i blodet, er et rikt menneske. Tell dine velsignelser, sier de ofte i den engelske verden.

Count your blessings, name them one by one!

You will be surprised of what your God has done!

Tell din Guds velsignelser, glem ingen av dem bort!

Du vil bli forundret over alt som han har gjort!

 

Tell dine velsignelser. Det lyser opp inne i oss når vi begynner å takke.

Å takke Gud gir lys i troen

Takk er en viktig del av troens dagligliv også. Vi merker det samme når vi takker Gud, som vi merker når vi takker mennesker. Når vi kommer i gang med å takke, blir troen lysere og gladere.

         Hvis takken blir en del av troen, da kveles ikke troen ved at vi graver oss ned i egne synder og nederlag. Meningen med å preke tilgivelse er jo ikke å deprimere oss, men at vi skal bli tilgitt, og frie til å gripe om Guds gode gaver med takk.

         Hvis takk blir en del av troens dagligliv, så blir ikke troen kvalt av alt vi ikke forstår, og alt vi ikke kan gjøre noe med. Da fester vi øynene på det vi forstår, - og livet blir lettere å leve.