Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

11 - Nyttårsdag / Jesu navnedag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

4 Mos 6,22-27

Velsignelsen

 1998 2000

Fil 2,5-11

Navnet over alle navn

 

Luk 2,21

Han fikk navnet Jesus

 

Salme 103,13-18

Forgjengelighet og miskunn

 

Apg 4,8-12

Ikke noe annet navn

 

Matt 1,20b-21

Navnet Jesus, han skal frelse

 2002 2008

Salme 72,17-19

Hans herlige navn

 

Rom 10,8b-13

Rik nok for alle

 

Matt 18,19-20

Samlet i mitt navn

2012

Fortelling: Matt 1,18-25 Josefs drøm og Jesu navn

Poetisk tekst: Salme 8, 4-5 / 7 / 8-9 Omkved: v 10 Hvor herlig ditt navn er

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Far - skaperord eller maktspråk?

En ny menighetsutgave av
LILLE KATEKISME
og de andre bekjennelsesskriftene.

Egnet for hjemmet, skolen og KONFIRMANTUNDERVISNINGEN.

Oversettelse og presentasjoner
ved Harald Kaasa Hammer.

149 kroner. Bestilles fra www.delkforlaget.no

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Nyttårsdag (Jesu navnedag): Jes 43,1-3 Jeg har kalt deg ved navn, du er min er tatt ut. Apg 4,8-12 er flyttet til andre rekke. Hebr 13,5b-8 er flyttet til 13sit I, men har der vers 5-6. Vers 7-8 er ikke med: Glem ikke deres ledere … Kristus er i går og i dag den samme. 4 Mos 6,22-27 er flyttet til første rekke.

         2011: Fil 2,5-11er hentet fra Palm I. Nye tekster er Salme 72,17-19 og Rom 10,8b-13. Matt 18,19-20 er hentet fra 23sepi II.

         Overlappinger i 2011: Fil 2,5-11 leses også på Palm III. Matt 1,20b-21 overlapper med vers 18-25 på 4sia III og Jnatt A. Rom 10,8b-13 overlapper med vers 6-10 på KrHi II.

Prekenelementer

Til 4 Mos 6,22-27: Velsignelsen

Velsignelsen møter vi til stadighet: I kirken, i radioandaktene, når vi avslutter møter. Vi har den i ørene. Velsignelsen er en hellig handling.

Noen ganger sier vi: "La oss be om Guds velsignelse," og fortsetter sammen: "Velsign oss Gud Fader. Velsign oss Guds Sønn. Velsign oss Guds hellige Ånd." Men velsignelse er mer enn å be. Presten lyser velsignelsen. "Ta imot velsignelsen," sier han. Vi reiser oss og tar imot. Velsignelsen er ikke bare et ønske, men noe som overrekkes med fullmakt. Vi bruker ordet å lyse om både godt og vond som vi sender mot andre: Vi snakker om å lyse fred, å lyse forbannelse, og å banne så det lyser.

 

Velsignelse er noe godt. Guds varme stråler mot oss i velsignelsen.

Velsignelse er Skaperens godhet og nåde mot sine skapninger.

Velsignelse er den livskraft han skjenker oss.

Velsignelse er det Gud gir og gjør mot oss i sin kjærlighet og allmakt, åndelig og materielt.

Velsignelse er det lykkelige resultat av Guds velvilje mot mennesker.

(Norsk Illustrert Bibelleksikon)

 

Velsignelse er en spennende pakke å pakke opp. Nok å ta av. Ordene velsigne og velsignelse er brukt 291 steder i vår bibeloversettelse.

Min sjel, kjenn vel denne nåde, fri fra våde.

Mett ditt øye, nu med glansen fra det høye. NoS 47,1 Høytidsverset på Juledag.

 

Tre kjente velsignelser:

  • Kjære menighet! Nåde være med deg og fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. (Rom 1,7 - i åpningen av 10 Paulusbrev + Johannes 2. brev og Joh Åp)
  • Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Fars kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere alle. (= Den apostoliske velsignelse 2 Kor 13,13)
  • Herren velsigne deg og bevare deg! Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred! (= Den aronittiske velsignelse. 4 Mos 6,24-26)

 Herren velsigne deg og bevare deg!

Velsignelse er det motsatte av forbannelse. Det er å få Guds velbehag. Luk 2,14: Ære ... fred … velbehag. Shalom (fred) er å finne seg til rette i sitt rette element. Vi ber om det i Fadervår: La din vilje skje på jorden som i himmelen. Velsigne og bevare - det er et godt og dekkende ordpar. Å velsigne er både å gi livskraft og beskytte fra det som ødelegger.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!

Det er deilig når noen lyser opp når de ser meg. Det ligger kjærlighet i et lysende ansikt. Å lyse velsignelsen er å sette Guds lysstråle mot menigheten. Vi snakker om å lyse fred, å lyse forbannelse, og å banne så det lyser.

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

Å løfte sitt åsyn er det motsatte av å stirre ned for seg. 1 Mos 4,6

Herren har behag i å se på meg. 1 Mos 1,31.

Vårt kall er å velsigne og bringe velsignelse

1 Mos 12,1-3. Rom 12,14: Velsign dem som forfølger dere, velsign, og forbann ikke.