Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

13 - 2. søndag i åpenbaringstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 42,1-6

Herrens tjener, et lys for folkene

 

Apg 18,24-19,7

Johannes' dåp og kristen dåp

 2004

Matt 3,13-17

Jesus blir døpt

 1995 1999 2005

2 Mos 1,22-2,10

Moses blir født

 

Ef 1,7-12

Guds viljes mysterium

 

Mark 1,3-11

Døperen og Jesu dåp

 2021

Jes 53,6-9

Han har båret deres synder

 2003

Kol 1,15-20

Skapelse og forsoning

 

Joh 1,29-34

Guds lam bærer verdens synd

 2000 2004 2006

Fortelling: Matt 3,13-4,11 Jesus blir døpt og fristet

Poetisk tekst: Jes 12, 2 / 4 / 5 Omkved: v 3 Øse vann fra frelsens kilder

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Guds skjulte historieplan

·       Det gamle og det nye menneske
- Kolosserbrevet

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 1. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: Kol 1,15-20 er flyttet til tredje rekke. Jes 12,1-6 er flyttet til 1sia III. Joh 1,29-34 er flyttet til tredje rekke.

2011: Apg 19,1-6 er flyttet fra StH I, og er utvidet med 18,24-28 og 19,7. 2 Mos 1,22-2,10 var tilleggstekst på 4sia. Mark 1,3-11 er ny tekst. Jes 53,6-9 var tilleggstekst på Langfredag.

Overlappinger i 2011: Kol 1,15-20 leses også på Skap II.

Prekenelementer

Til Matt 3,15: Å oppfylle all rettferdighet - et innholdsmettet uttrykk

Når noen gir en annen et løfte, er det urettferdig å ikke oppfylle det, selv om det er et løfte om en ufortjent gave. Guds pakt er en nådepakt, et løfte om en ufortjent gave, en forpliktelse til å vise nåde og kjærlighet.

         Da Jesus ba om Johannesdåpen, omvendelsesdåpen, var det et tegn på at han gikk mot Golgata for å sone alle menneskers synd. Slik er denne dåpen et ledd i et rettferdig oppgjør med folkets synd og verdens synd.

 

Til Joh 1,29-34: God markedsføring?

Jeg tror de fleste av oss har ganske tydelige meninger om hvordan en prest skal oppføre seg, eller om hva som skal til for å høre på en som vil fortelle om Gud. Noen ganger kan det være sunt å tenke igjennom hvorfor vi har de idealene vi har. Vi kan så lett bli overlegne, og tenke at det vi mener, det bør gjelde for hele verden og alle mennesker gjennom historien. Meningene våre er sikkert gode meninger for vår tid, men det kan komme andre tider. Johannes døperen opplevde at folk kom strømmende for å høre ham, og han ledet mange mennesker til Jesus. Er det resultatene som teller? Eller er det viktigere at Johannes passer med våre meninger? (Matt 3,1-7)

 

De fleste synes vel at en prest bør være ute blant folket, og leve nær menneskene han skal forkynne for.

Døperen Johannes stilte seg opp ute i ørkenen og forkynte. Og folket strømmet ut for å høre ham.

De fleste synes vel at en prest bør ikke kle seg altfor gammeldags.

Døperen Johannes kledde seg sånn som profeten Elia, som levde 850 år før ham. Han gikk i en lodden kappe og hadde et lærbelte rundt livet. (2 Kong 1,8)

De fleste synes vel at en prest bør være ganske alminnelig.

Døperen Johannes hadde sære matvaner: han spiste gresshopper og villhonning.

De fleste synes vel at en prest bør bruke en alminnelig stemme, og ikke skrike og bruke all slags fakter.

Døperen Johannes ropte ut sitt budskap: «Vend om!»

De fleste synes vel at en prest bør snakke forståelig.

Døperen Johannes sa: «Se Guds lam, som bærer bort verdens synd!» Er det det de kaller Kanaans språk? Og han fortsatte: «Etter meg kommer det en mann som er kommet før meg, for han var til før meg.» Hvem kan begripe noe sånt?

De fleste synes vel at en prest bør vite hva han snakker om.

Døperen Johannes sa: «Jeg kjente ham ikke.» To ganger sier han det i teksten vår i dag.

De fleste synes vel at en prest bør møte alle med vennlighet, særlig de som kommer til dåp, og i hvert fall ikke snakke om helvete.

Døperen Johannes sa til fariseerne og saddukeerne som kom for å bli døpt:

«Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den kommende vrede?»

 

Det er heldigvis ikke slik at døperen Johannes settes opp som forbilde for alle kristne forkynnere! Paulus skriver: «La alle merke at dere er vennlige!» Fil 4,5 «En menighetsleder skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig og herre over seg selv.» Tit 1,8

         Men døperen Johannes er et uregelmessig verb. Han brøt alle regler for god markedsføring! Tilstrømningen av folk den gang er en påminnelse til oss i dag, at vi ikke må ha overdreven tiltro til våre egne idealer og vurderinger. Vi skal gjøre så godt vi kan, og løfte opp de idealer vi synes er aller best i vår tid. Men så må vi holde døren åpen for de generasjonene som kommer etter oss, og vise respekt for dem som er gått foran oss.