Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

14 - 3. søndag i åpenbaringstiden / 69 27. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 1,26-31

Mann og kvinne i Guds bilde

 1997 1997-komm 2004 tekstgj-2014

Åp 21,1-6

En ny himmel og en ny jord

 

Joh 2,1-11

Bryllupet i Kana

 2001 2003

Jes 55,1-3

Alle som tørster, kom hit

 

Åp 22,16-17

Livets vann

 2004

Joh 4,4-26

Kvinnen ved brønnen

 2004 2010

2 Mos 3,13-15

Jeg er den jeg er

 

1 Kor 8,5-6

For oss er det én Gud

 

Joh 1,15-18

Han har vist oss hvem Gud er

 

Fortelling: Luk 2,40-52 Jesus som tolvåring i templet

Poetisk tekst: Salme 36, 6 / 8 /  9 Omkved: v 10 Hos deg er livets kilde

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·    Oversikt over andre prekensider

 

·       Treenighet og sunnhet

·       Tegn og tro

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. søndag etter Kristi åpenbaringsdag: Tre tekster er tatt ut: 2 Mos 33,18-23 om Moses som ber om å få se Herrens herlighet, er tatt ut, men en lignende fortelling har vi i 1 Kong 19,3b-13 på Sfpi III. Tit 2,11-14 om at Guds nåde oppdrar oss til et folk som med iver gjør gode gjerninger, er tatt ut, men er delvis ivaretatt ved Ef 5,1-2.8-11 på 3sif I. Jer 17,12-14 - frels meg du, så blir jeg frelst - er også tatt ut. Åp 22,16b-17 er ført videre i andre rekke, men hele vers 16 er med.

         2011: 1 Mos 1,27-31 er hentet fra 21sepi I, men har fått med vers 26. Åp 21,1-6 er hentet fra tilleggstekst på AH. Jes 55,1-3 var tilleggstekst på denne dagen. 2 Mos 3,13-15 er henter fra 22sepi I. 1 Kor 8,5-6 var tilleggstekst på 22sepi. Joh 1,16-18 er hentet fra Sejul II, men har fått med vers 15.

         Overlappinger i 2011: Jes 55,1-3 overlapper med vers 1-7 på 2sif III. Åp 22,16-17 overlapper med vers 12-17 på 6siå III.

Prekenelementer

Til Joh 4,4-26: Kvinnen ved brønnen

Kvinnen ved Sykars brønn hadde en skarp tunge og en drepende sosial intelligens. Hun lurte seg behendig unna Jesu fremstøt, og dreide den nærgående samtalen inn i lure teologiske diskusjoner, som hun visste ville irritere enhver jøde. Og så var hun ganske utfordrende. "Jeg har ingen mann," sier hun. Svaret kan høres som en frekk flørt, siden hun var der - helt alene - med en mann: "Jeg er ledig!"

         Jeg husker en scene fra filmen om Hans Nielsen Hauge. Han var satt i arresten på Sundre oppe i Ål. Så hentet lensmannsfrua inn en av dalens løse fugler, og sendte henne inn til Hauge. Jenta gjorde som hun var bedt om, og smøg seg opp på Hauges fang. Da sier Hans Nielsen Hauge: "Vet du ikke at Gud har tenkt at du skal bli Kristi brud?" Så var det duket for frelsens under der i arresten.

Kvinnen ved brønnen var like kløktig som lensmannsfrua på Ål. Og likevel: Midt i denne kronglete samtalen med Jesus, vokser det frem en erkjennelse: «Jeg ser at du er en profet… Jeg vet at Messias skal komme, og når han kommer, skal han si oss alt.» Og så sier Jesus de forløsende ord: «Det er jeg, jeg som taler med deg.»

At Jesus orker!

Det var Jakob som ga byen denne brønnen, to tusen år før Kristus. Jakob, som en gang sloss med Gud selv, og sa: "Jeg slipper deg ikke før du velsigner meg!" (1 Mos 32,26) Og Gud gav seg, - og gav Jakob et nytt navn: Den som kjemper med Gud! Det er litt av et navn! Isra-el. Vi merker at kvinnen ved brønnen har noe av Jakobs guts og pågangsmot overfor Gud og mennesker!

         Vi møter flere slike kvinner i Det nye testamentet. Oppe i nord, i grenseområdet mot Syria, var det en kvinne som kranglet seg til helbredelse av datteren, selv om turen ikke var kommet til de andre folkeslagene enda. Og Jesus roste henne for hennes tro! Matt 15,21-28 Og tenk på Marta. Flere ganger merker vi hvordan hun styrte sine omgivelser ved å gi vond samvittighet: "Bryr du deg ikke om at min søster lar meg gjøre alt arbeidet alene?" Luk 10,40 Og den såre og sårende anklagen da Lasarus var død: "Hadde du vært her, da var min bror ikke død!" Joh 11,21

         Jeg må innrømme at jeg sliter med å takle slike anmassende mennesker! Jeg får mest lyst til å trekke meg unna. Derfor beundrer jeg Jesus: At han orker!

         Jesus orker! Det betyr at det er håp for deg som føler at bitterheten din støter andre fra seg. Men det er også håp om at vi andre kan få noe av Jesu sinnelag og pågangsmot, så vi orker å nærme oss bitre mennesker.

         Jeg gikk på kurs på et sykehus en gang, sammen med noen andre prester. Vi fikk ansvar for hver vår avdeling, og ble etter hvert kjent med pasientene, - på godt og vondt. En gang snakket vi om hva vi skulle gjøre når vi fikk motvilje mot en pasient. Da var det en som sa: "Jeg gjør det sånn at jeg stopper et par sekunder før jeg banker på døra. Og så sier jeg: 'Herre, du vet at jeg ikke kan fordra han som ligger der inne. Men nå skal jeg inn og gjøre tjeneste for deg! Amen!' Så er jeg klar til å gå inn."

 

Til Joh 4,14: Levende vann, se Pinseaften