Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

18 - Såmannssøndag

Salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Jes 55,8-13

Ordet vender ikke tomt tilbake

 

Hebr 4,12-13

Guds ord er levende

 

Luk 8,4-15

Såmannen og jordsmonnet

 1999 2005 2005-komm

Jer 20,7-9

Som flammende ild

 

Rom 10,13-17

Troen og budskapet

 

Mark 4,26-34

Såkornet og sennepsfrøet

 

5 Mos 6,1-9

Du skal elske Herren din Gud

 1997

2 Tim 1,1-5;3,14-17

Skriften innblåst av Gud

 

Matt 13,24-30

Ugresset i hveten

 

Fortelling: Luk 8,4-15 Såmannen og jordsmonnet

Poetisk tekst: Salme 119, 130 / 131 / 133 Omkved: v 132a Dine ord gir lys

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Det gamle og det nye testamente

·       Bibellesning

·       Hvordan ble Bibelen til

·       Guds ord det er vårt arvegods

·      Alle som lengter

·      Samvittighet

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Såmannssøndagen: Jes 55,10-11 er utvidet til vers 8-13. 1 Kor 1,20-25 er flyttet til Fast, og har der fått versene 18-25. Hebr 4,12-13 er tatt ut: om ordet som levende og virkekraftig og skarpt, og ingenting er skjult for ham vi skal stå til regnskap for. Mark 4,26-32 er utvidet med vers 24-25.

         2011: Rom 1,16-17 er hentet fra 3seKrÅp I. 5 Mos 6,4-7 er hentet fra Treen I, og er utvidet til vers 1-9. 2 Tim 3,14-17 er hentet fra tilleggstekst på 9sepi, men har fått med 1,1-5. Matt 13,24-30 er hentet fra 5seKrÅp I.

         Overlappinger i 2011: Rom 1,16-17 leses også på 13sit III. Jer 20,7-9 overlapper med vers 7-13 på Forf I. 5 Mos 6,1-9 leses også på 8sit III.

Prekenelementer

Til Luk 8,4-15: Såmannen og såkornet og jordsmonnet

I dag skal vi lese en av de mest kjente lignelsene i Det nye testamente. Det er risikabelt. Det kan føre til at vi sier: “Å ja, er det den historien i dag. Den kan vi.” ...

         Da Jesus hadde fortalt historien, ropte han ut: “Den som har ører å høre med, hør!” Og så snakker han med disiplene sine om hvor dramatisk det er hvis Guds ord går inn gjennom det ene øret og ut gjennom det andre. Det kan føre til at mennesker taper sin frelse!

         Hvis det var nødvendig for Jesus å vekke tilhørerne opp mens han snakket, så er det nok like nødvendig i dag. Jeg skulle ønske at når du hører dagens tekst i dag og kjenner den igjen, så skal det koble deg på og ikke av!

Hver gang Jesus åpnet munnen var det for å lede mennesker et skritt videre. Måtte det skje med deg i dag også! At du kan si: “I dag kom jeg et skritt videre på veien.”

Hva vil Jesus?

La oss begynne i sentrum av dagens tekst: Hva er det Jesus vil med sitt ord? Han vil at ordet skal nå inn i sentrum av din personlighet, til ditt hjertes tanker, - så du kan tro og bli frelst. Dette bekreftes av at det er akkurat der sjelefienden setter inn: “så kommer djevelen og tar ordet bort fra deres hjerte, for at de ikke skal tro og bli frelst.” (vers 12) Det er dette sjelefienden vil forhindre: At du skal tro og bli frelst.

Den gode jord

Det er godt at Jesus ikke bare ser alle farene for troen og frelsen. Han taler også om den gode jord. Vi kan stirre oss så blinde på alt som er umulig, at bekymringene overtar all plass i troen! Derfor er det viktig å slå fast:

Det går an å bevare ordet i et fint og godt hjerte.

Det går an å holde ut.

Og det går an å bære frukt, hele hundre foll!

 

Det kan være fristende å tenke litt videre om den gode jord. Hva er god jord? Jo det er gamle, råtnede plantedeler og avfall som er brutt ned til små partikler. Den gode jord er gamle, bitre erfaringer, gamle tabber og gamle synder. De er brutt ned, og har fått rikelig med frisk luft. Den gode jord er ikke sterile, praktfulle partikler, men levd, beklaget, bekjent og tilgitt liv! Den gode jord er et jordstykke som blir luket for ugress med våkne øyne. Her et varmt hjerte med daglig omtanke for den gode jord, og de gode planter, - og for synden som skal bekjennes og brytes ned.

         I slik jord er det plass til Guds ord. Der vekker ordet tro, der frelser Guds ord, og der bærer det rik frukt.