Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

19 - Kristi forklarelsesdag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

5 Mos 18,15-18

En profet som deg

 

Åp 1,9-18

Menneskesønnen åpenbarer seg

 2005

Matt 17,1-9

Jesus forklares på fjellet

 2001 2003

2 Mos 3,1-6

Moses og tornebusken

 

2 Pet 1,16-18

Øyenvitner på fjellet

 1998

Mark 9,2-13

Jesus forklares på fjellet

 

2 Mos 34,27-35

Det strålte av Moses

 

2 Kor 3,12-18

Et slør over Moses' ansikt

 

Luk 9,28-36

Jesus forklares på fjellet

 

Fortelling: Matt 17,1-8 Disiplene får se Jesu herlighet

Poetisk tekst: Salme 99, 4a / 5 Omkved: v 9a Tilbe på hans hellige fjell

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       .

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Kristi forklarelsesdag: 2 Mos 34,27-35 er flyttet til tredje rekke. Joh 17,1-8 er flyttet til 5sip III (vers 6-11) og KrHi III (vers 1-5) og Enh I (vers 1-11).

         2011: 5 Mos 18,15-18 var tilleggstekst på KrÅp. Mark 9,2-13 og Luk 9,28-36 er nye tekster. 2 Kor 3,12-18 er hentet fra tilleggstekst denne dagen.

         Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Til Matt 17,1-9: Forklarelsen

Innledning til tekstlesningen

I dag burde vi hatt solbriller i kirken. Det spraker av tekstene denne søndagen! Gnistrende lys sender sine stråler mot oss! I høytidsverset på juledag synger vi: «Mett ditt øye, nå med glansen fra det høye!» (Norsk Salmebok 47) Det er en oppfordring som passer å gi hverandre også på Kristi forklarelsesdag: «Mett ditt øye, nå med glansen fra det høye!»

         Til jul fikk vi Jesusbarnet som gave, svøpt og innpakket. I åpenbaringstiden er gaven blitt åpnet for oss, lag for lag. Vi har fått se mer og mer av Kristi herlighet, den herlighet den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. (Joh 1,14) Jesus «er en utstråling av Guds herlighet.» (Hebr 1,3) Han kom for å lyse denne stråleglansen inn i hver enkelt av oss.

For Gud, som sa: «Det bli lys i mørket», han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet, som stråler i Kristi ansikt, skal lyse fram. 2 Kor 4, 6

La oss be:

Gode Frelser, kan jeg tåle kraften av en guddomsstråle, å, så send fra deg den ned!

Tenn meg, at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet!

Norsk Salmebok 158,5

Teksten vår er full av åpenbaringselementer

Det er som hele bibelhistorien er trykket sammen i én tekst.

·      Det skjedde på et fjell. Noen sier det var på Tabor. Men i norsk målestokk er det bare en haug. Jeg tror det skjedde på Hermonfjellet. Der har jeg sittet en juledags formiddag. Det er et skikkelig fjell som passer for de store åpenbaringer. Moses talte med Gud på Sinai og Elia talte med Gud på Karmel (1 Kg 18,17-46)

·      En lysende sky omhyllet dem, slik en lysende sky ruget over Sinai. (2 Mos 24,15)
Vi minnes skystøtten som gikk foran Israelsfolkets gjennom ørkenen, og skyen over soningslokket i helligdommen. (3 Mos 16, 13; Rom 3,25) Ved himmelfarten ble Jesus skjult av en sky. (Apg 1,9) Jesus skal komme i skyen. (Luk 21,27)

·      Røsten. To ganger lyder Guds røst over Jesus: ved dåpen i Jordan og på fjellet. Og vi merker Guds stolthet: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i!» Dette er ord som mange barn lengter etter å høre fra sin far. Ordene kjenner vi fra Salme 2,7 ved kongens intronisasjon: «Du er min sønn. Jeg har født deg i dag.». Og vi kjenner dem med en litt annen farge hos profeten Jesaja, når Gud gir sin bemyndigelse til sin lidende tjener: «Se, min tjener som jeg støtter, min utvalgte som jeg har behag i. Jeg har lagt min Ånd på ham, han skal bringe retten ut til folkene.» Jes 42, 1

·      Så merker vi spor av Løvhyttefesten, den 15. dagen i måneden tisri. Peter ville bygge en hytte til Jesus, Moses og Elia. På løvhyttefesten bygde jødefolket hytter av løv, og feiret slutten på ørkentiden og inntoget i det lovede land. Løvhyttefesten peker frem mot den nye jord.

·      Og så var det forvandlingen. Jesu ansikt som solen. Det står så levende i slutten av Åpenbaringsboken om det nye Jerusalem: der er det ikke bruk for solen lenger, for det stråler av Lammet, (Åp 21,23) - slik det strålte av Mose ansikt, da han hadde vært hos Gud. (2 Mos 34,29 og 33) Forvandling - vi har det greske ordet som fremmedord i språket vårt: metamorfose. Det skjedde en metamorfose. Jesu ansikt ble forvandlet. Det strålte av ham.