Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

20 - Fastelavnssøndag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Høys 8,6-7

Kjærlighet er sterk som døden

 

1 Kor 13,1-7

Kjærlighetens vei

 

Joh 17,20-26

Guds kjærlighet i disiplene

 

Jes 53,1-5

Såret for våre overtredelser

  2003

1 Kor 1,18-25

En korsfestet Kristus

 

Joh 12,20-33

Jesu død og herliggjørelse

 2002 2004 2006 Bok

Jes 52,13-15

Herrens lidende tjener

 2003

1 Tim 2,1-6a

Løsepenge for alle

 

Luk 18,31-34

Se vi går opp til Jerusalem

 2000 2001 2005 Bok

Fortelling: Mark 8,27-38 Peter frister Jesus

Poetisk tekst: Salme 86, 5 / 6 / 7 Omkved: v 11a Herre, lær meg din vei

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Se, vi går opp til Jerusalem

·       Å stemme understrenger og overstrenger

·       Kosmos mot kaos, eller all makt?

·       Tro, håp og kjærlighet

·       For at dere skal bli frelst

·       I verden men ikke av verden

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Søndag før faste (Fastelavnssøndag): Jes 52,13-15 er flyttet til tredje rekke. 1 Kor 13 er nå fordelt på Fast I med vers 1-7 og vers 7-13 på 15sit III. Luk 18,31-43 er delt opp, slik at vers 31-34 er i tredje rekke, og vers 35-43 på 4siå I. 4 Mos 21,4-9 er flyttet til 4sif II. 1 Tim 2,4-6 er flyttet til tredje rekke, men starter i vers 1 og slutter i vers 6a. 6b er tatt ut: Slik var hans vitnesbyrd da tiden var inne. Joh 12,24-33 er utvidet med vers 20-23.

         2011: Høys 8,6-7 er ny tekst, men er kjent fra nattverdliturgien om kjærligheten som er sterkere enn døden. Joh 17,20-26 er hentet fra en tilleggstekst på 6sepå. Jes 53,1-3 er hentet fra Pinseaften I, og er utvidet med vers 4-5. 1 Kor 1,20-25 er hentet fra Såm I, og er utvidet med vers 18-19.

         Overlappinger i 2011: Joh 12,20-33 overlapper med vers 12-24 på Palm I, og med vers 24-26 På Olsok I. 1 Tim 2,1-6a overlapper med vers 1-4 på 17mai II.

Prekenelementer

Til Luk 18,31-34: Se vi går opp til Jerusalem!

Jesu kjærlighet er ikke en umyndiggjørende kjærlighet. Han sa ikke: «Stakkars dere forskremte disiplene mine! Nå kan dere ta det med ro her nede i den vakre palmebyen Jeriko, mens jeg går opp og ordner med frelsen i det grusomme Jerusalem. Det klarer jeg best alene.» Nei, Jesus tok disiplene med i sin kjærlighet til verden, han tok dem med inn i selve frelsen, med på lidelsens vei til Jerusalem. "Se, vi går opp til Jerusalem!" Og fra Jerusalem sendte han disiplene ut, da det verste var over. Han sendte dem ut på kjærlighetens vei - med evangeliet om frelsen - til alle folkeslag.

         Guds nåde er gratis, men den er ikke lettvinn. Å bli frelst er ikke å slippe lettvint unna, det er å komme inn i den rette sammenheng, inn i Guds rikssak, inn i det som er det aller viktigste: at mennesker må bli frelst!

         «Når jeg blir løftet opp, skal jeg dra alle til meg,» sa Jesus. Dette er en setning full av mysterier. Vi kan ane noe av disse mysteriene:

  • Jesus vil dra oss opp til seg på korset, så våre synder blir naglet fast der. Han vil løfte syndene fra din samvittighet og over på korset. Vet du hvor du har syndene dine? Har du dem på korset, eller har du dem fremdeles på samvittigheten?
  • Han vil dra oss opp på korset, så det blir klart for oss - og for alle andre - hva syndene våre er verd.
  • Han vil dra oss med inn i sin frelsesgjerning, både for vår egen del, og for at vi skal bringe frelsen til andre.

Han vil lede oss dit hvor vi kan si: "Jeg er korsfestet med Kristus; jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever her på jorden, det lever jeg i troen på Guds Sønn som elsket meg og gav seg selv for meg." Gal 2,19-20