Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

21 - Askeonsdag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Joel 2,12-13

Vend om for Gud er nådig

 1999

1 Pet 3,18-4,2

Dåpen og det nye livet

 

Matt 6,1-6.16-18

Gaver, bønn og faste

 1997 Bok

Jona 3,3-10

Jona i Ninive

 2006

2 Pet 1,5-11

Troen skal utfolde seg i livet

 

Matt 12,38-42

En ond slekt krever tegn

 

Jes 58,4-10

Den rette faste: å bryte åk

 2003

Apg 13,1-4;14,22-23

Paulus og Barnabas sendes ut

 

Mark 2,18-20

Fest eller faste

 1997 2005 2007

Fortelling: 1 Mos 27,1-29 Jakob lurer til seg velsignelsen

Poetisk tekst: Salme 130, 1b-2a / 3 / 4 Omkved: v 5 Hos deg er tilgivelsen

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       JONA - norsk og engelsk

·       Tegn og tro

·       Samvittighet

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Askeonsdag: Jes 58,5-9a er flyttet til tredje rekke og er utvidet til vers 4-10. 1 Joh 3,4-8[-10] om å leve i synd, er tatt ut. Matt 6,16-18 er utvidet med vers 1-6.

         2011: Joel 2,12-13 var tilleggstekst på denne dagen. 1 Pet 3,18-22 var tilleggstekst på Treen, og er forlenget til 4,2. Det er fire nye tekster: Jona 3,3-10 og 2 Pet 1,5-11 og Matt 12,38-42 og Apg 13,1-4;14,22-23. Mark 2,18-20 er hentet fra 18sepi I.

         Overlappinger i 2011: Jes 58,4-10 overlapper med vers 6-10 på 1mai I.

Prekenelementer

Om å faste

Det er sjelden jeg føler bibeltekstene så uaktuelle som på Askeonsdag! I Det gamle testamente og Det nye testamente advares vi stadig mot å overdrive faste, og mot å tro at bare vi faster, så vi kan slakke av på andre livsområder. Overdreven faste er vel ikke det store problemet i Norge!

         Faste er ikke innarbeidet i vårt land for tiden, og da passer det dårlig med advarsler mot overdrivelse. Fasten forsvant stort sett med reformasjonen i 1537. Det var nok grunn til å kritisere den form fasten hadde fått i middelalderens katolske kirke. Men kirken slo barnet ut med badevannet. «Når dere faster,» sa Jesus. Det var tydelig at han regnet med fasten som en naturlig del av troslivet. I bergprekenen gir han veiledning for tre sider av troslivet: «Når du gir til de fattige…», «Når dere ber…» og «Når dere faster…»

         Hos oss er det vel heller grunn til å oppmuntre til å oppdage fastens hemmeligheter enn å korrigere overdrivelser og ensidigheter. Bønnens hemmeligheter har de fleste kontakt med. Givertjenestens hemmeligheter kjenner mange til. Fastens hemmeligheter er noen av oss litt kjent med.

         I de siste årene er det kommet flere bøker med veiledning om faste. Den mest konkrete er Kari Leine Balogs bok «Med kropp og sjel», Verbum forlag 2000. En del veiledning er det også i boken «Lukk meg i dine smerter inn», Luther forlag 2000.

 

Å faste er å gi avkall på noe som i og for seg er godt, men som vi vil unnvære en stund, for å konsentrere oss om det aller viktigste. Å faste betyr å la være å spise en periode, og bare drikke vann. Under norske forhold, bør en ikke faste mer enn høyden 7-8 dager. Det sies at det er mange tilsettingsstoffer i maten vår, som legger seg i kroppen og kan lage forgiftninger, hvis det ikke går mat gjennom fordøyelseskanalene.

         Mange opplever en tankens letthet og klarhet, når magen får sove noen dager. Sulten gir seg etter tre dager. Når fasten kombineres med god tid til bønn og bibellesning, opplever mange en fornyelse i sitt gudsforhold.