Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

23 - 2. søndag i fastetiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 32,24-30

Jakobs kamp

 

Jak 1,2-8

Tro i prøvelse

 

Matt 15,21-28

Den kanaaneiske kvinnen

 1989 Tekstgj-2014

1 Mos 3,8-15

Oppgjør etter syndefallet

 

Rom 5,17-19

Fall og rettferdighetens gave

 

Luk 7,36-50

Hun som fikk syndene tilgitt

 2000 2006 Bok 2012

Jes 55,1-7

Søk Herren

 

2 Kor 6,1-10

Tålmodighet i tjenesten

 

Luk 13,22-30

Den trange dør

 1998 2000 2004

Fortelling: 1 Mos 39,1-23 Josef hos Potifar

Poetisk tekst: Salme 27, 1 / 7-8a / 8b-9a Omkved: v 9c Vær meg nådig og svar meg

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Synd er et befriende ord

·       Forsakelsen

·       Jesus er den sterkeste

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. søndag i faste: 2 Kor 6,1-10 er flyttet til tredje rekke. 1 Kong 18,21-26.36-39 om Elia på Karmel er tatt ut. Flere har fått sjokk når de har lest om nedslaktingen i vers 40. Jak 5,[13-]16-20 er flyttet til 5siå III og har der vers 13-16. Vers 17-20 om Elias bønn og om å få en synder til å vende om, er altså tatt ut.

         2011: Jak 1,2-8 er hentet fra en tilleggstekst på 24sepi. Nye tekster er 1 Mos 3,8-15 og Rom 5,17-19. Jes 55,1-7 er hentet fra Piaft I som har vers 1-3, og fra BoB II som har vers 6-7. Vers 4-5 er altså ny tekst. Luk 13,23-30 er hentet fra BoB II, men begynner nå med vers 22.

         Overlappinger i 2011: Jes 55,1-7 overlapper med vers 1-3 på 3siå II. Luk 13,22-30 leses også på 20sit I.

Prekenelementer

Til Matt 15,21-28: Dette er en fæl historie!

Her kommer en mor og ber for sin datter. Og så vil ikke Jesus svare henne! Når disiplene ber for henne, sier Jesus at han ikke har noe med å hjelpe henne! Til slutt sammenligner han henne med en hund!

         Det er to måter å reagere på denne teksten. Enten kan vi glatte over de verste kantene for å forsvare Jesu gode navn og rykte, - eller så kan vi bevare teksten som den er, for dem som trenger den akkurat slik.

 

Å glatte over

Det er fristende å glatte over denne teksten for å forsvare Jesu gode navn og rykte: Jesus mente egentlig ikke å være avvisende, det var bare tilsynelatende, han gjorde det for å …

         Slik prøver vi å unnskylde Jesus, for vi kjenner ham jo ikke slik ellers!

 

Luther sier at aldri males et så hardt bilde av Jesus i evangeliene. Den eneste holdbare unnskyldning for Jesu oppførsel er den frelseshistoriske. Jesus gikk først til jødene, - og så, fra pinsedag skulle evangeliet gå ut til alle folkeslagene.

 

Å bevare teksten for dem som trenger akkurat denne teksten

Det er noen blant oss som har en livshistorie som gjør at de kan si: "Akkurat denne teksten er nødvendig for at jeg skal kunne være med." Noen har opplevd Jesus akkurat slik. Teksten beskriver med all tydelighet, akkurat hvordan de kom til troen. Så slitsomt var det. For deres skyld gjelder det at ikke vi som er kommet lettere til troen, setter i gang med å glatte over teksten, og gjør den ufarlig, slik at den passer inn i våre erfaringer.

 

Det er mennesker i blant oss, kanskje bare en eller to av oss, som er blitt så intenst skuffet. "Han hører jo ikke på meg! Kan det finnes noen verre nød enn min? Jeg ber for et barn, og så hører han ikke! Kom ikke og si at han bare later som! Han hører jo ikke! Jeg har prøvd og prøvd. Jeg har bedt og bedt. Hvorfor kan han ikke høre? Er det meg som er annerledes enn alle andre? - Nei, Gud-skje-lov! Han hørte ikke på den kanaaneiske kvinne heller. Jeg er ikke alene. Men han skal ikke få fred! Jeg skal stå på, helt til han blir nødt til å høre på meg!" - Slik lyder troens trass!