Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

24 - 3. søndag i fastetiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Sam 18,6-14

Saul blir misunnelig på David

 

Ef 5,1-2.8-11

Ha Gud som forbilde

 

Luk 11,14-28

Jesu makt over urene ånder

 2001

Job 2,1-10

Godt og vondt fra Gud

 1995

Ef 6,10-18

Guds rustning

 

Mark 9,17-29

Jesus driver ut en vond ånd

 Bok

Sak 3,1-5

Satan anklager Josva

 

2 Kor 12,7-10

En torn i kroppen

 

Luk 22,28-34

Jeg ba for deg

 

Fortelling: 1 Mos 45,1-15;50,14-21 Josef tilgir sine brødre

Poetisk tekst: Salme 18, 4 / 5 / 7 Omkved: v 36a Da kalte jeg på Herren i min nød

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Forsakelsen

·      Jesus er den sterkeste

·       Tegn og tro

·      Gud som forbilde

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 3. søndag i faste: Sak 12,10 er tatt ut: Om nådens og bønnens ånd og om ham som de har gjennomboret.

Luk 11,14-23[-28] er samlet til vers 14-28. 2 Sam 22,1-7 hvor David synger om Gud som sitt vern, er tatt ut, men er ivaretatt med Salme 116,1-14 på Skjær III. 2 Kor 12,7-10 er flyttet til tredje rekke. Luk 4,31-37 er tatt ut: Om utdrivelse av en ond ånd i synagogen. Utdrivelses-fortellinger finner vi i første og andre rekke denne dagen.

         2011: Nye tekster er 1 Sam 18,6-14 og Sak 3,1-5 og Luk 22,28-34. Job 2,1-10 og Ef 6,10-18 var tilleggstekster på 1sif. Mark 9, 17-29 var tilleggstekst på denne dagen.

         Overlappinger i 2011: Ingen.

Prekenelementer

Til Luk 11,14-28: Djevelen er farlig, men hos Jesus er vi trygge

Vi er kommet et stykke inn i fastetiden. Faste er tid for forsakelse. "Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen!"

La meg komme med hovedsaken i dagens preken med en gang: "Djevelen er farlig nok, men hos Jesus er vi trygge." Derfor startet vi denne gudstjenesten med en seierssang: "Er verdens fyrste vred, og vil oss støte ned, han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan ham binde!"

"Et Guds ord kan ham binde!" Så suveren er Gud når han taler. Og vi er her for å ta til oss av Guds ord.

To ytterpunkter: Å bortforklare besettelsen, eller å gjøre alt ubehagelig til besettelse

Vi har ikke mye erfaring med besettelse i vårt land. Heldigvis! - Men siden vi har så lite erfaring med dette, ligger det nær å tro at besettelse er en primitiv måte å forklare sykdom på. Det er en bortforklaring av besettelse.

         Andre gjør besettelse til totalforklaring på alt ubehagelig. De deler opp tilværelsen i to deler: Enten er man besatt av djevelen eller så er man fylt av Den Hellige Ånd. Hvor blir det da av mennesket og menneskets valg og vilje? En slik livsforståelse kan gjøre livet uutholdelig for dem som strever med sin sykdom. Noen predikanter sliter utmattede pasienter i småstykker med opprivende utdrivelsesseremonier, og de etterlater pasientene i knugende skam og skyldfølelse når utdrivelsen ikke lykkes.

Jesus kjempet aldri med de onde ånder, han bare seiret

Jesus er suveren. Jesus stod frem i med stor myndighet. Folket var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet, - og da han til og med viste suveren myndighet over urene ånder, ble de grepet av forferdelse. Ryktet spredte seg overalt. Til og med de onde åndene visste hvem han var, og var redde for ham. I møte med spekulasjoner og uro omkring besettelse, må de nytestamentlige beskrivelsene få dominere alle våre tanker og teorier, følelser og fornemmelser. Jesus er den sterkeste. Hos ham er vi trygge. Ikke bare kjenner han alle onde ånder. De onde åndene kjenner også ham og skjelver. (Jak 2,19 og Mark 1,23-25)

Mine sauer hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg. Og jeg gir dem evig liv; de skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min Far som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive noen ut av min Fars hånd. Joh 10,27