Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

26 - Maria budskapsdag

Salmeforslag fra Norsk Salmebok 2013

Jes 7,10-14

Immanuels-tegnet

 

Gal 4,4-7

Født av en kvinne, barnekåret

 1999

Luk 1,26-38

Budskapet til Maria

2001 2004

Jer 33,14-17

En rettferdig spire for Davids ætt

 

Ef 1,3-6

Nåden i Kristus

 

Luk 1,46-55

Marias lovsang

1992 1997 2001 2002 2006 2010

1 Sam 1,21-28

Hanna får Samuel

 

Apg16,12-15

Lydia i Filippi

 

Luk 1,39-45

Maria og Elisabeth

2014

Fortelling: Luk 1,26-38 Budskapet til Maria

Poetisk tekst: Salme 113, 4 / 5-6 / 7 Omkved: v 2 Opphøyet over alle folkeslag

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Tegn og tro

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Maria budskapsdag: Rom 8,1-4 er flyttet til 11sit III som har v 1-4 og 14-18.

2011: Første og andre rekke er som før, unntatt Gal 4,4-7 som er hentet fra Sejul I. I tredje rekke er 1 Sam 1,21-28 og Apg 16,12-15 nye tekster, og Luk 1,39-45 er hentet fra MB T.

Overlappinger i 2011: Luk 1,46-55 leses også på 4sia I, og overlapper med vers 50-53 på 17mai I. 1 Sam 1,21-28 leses også på Kyndel I. Luk 1,39-45 leses også på 4sia II.

Prekenelementer

Til Luk 1,26-38: Respekt - oppdrag - forklaring og hjelp til å tro

Engelen møtte Maria med respekt, med et oppdrag, med forklaring og med hjelp til å tro.

         Legg merke til hvordan Guds sendebud demonstrerte respekten, da han kom til Maria. Maria var antagelig ikke stort eldre enn dere konfirmanter, - men hun var gløgg og hun hadde allerede blitt ganske klok. Det har mange av dere blitt også! Engelen Gabriel ble sendt ens ærend til Maria, og hilste henne slik man hilste store kvinner i Det gamle testamente: "Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!" Maria ble forskrekket. Det hadde vel du også blitt hvis det kom en engel til deg. Og hvis han hadde hilst deg slik som man hilser en dronning, ville du vel blitt enda mer forskrekket. Maria ble ikke bare forskrekket, hun ble ganske nysgjerrig også!

Og så kom engelen med et oppdrag fra Gud, - et oppdrag som var helt ubegripelig: "Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus."

         Maria var full av spørsmål. Maria sa til engelen: "Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?" Og engelen forklarte, han forklarte at Maria skulle gjøre det som var mulig for henne, nemlig å føde en sønn, og så skulle Gud skulle ta seg av det som var umulig: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg."

Og så ga engelen henne hjelp til å tro. Troshjelpen var forberedt i god tid. "Hør!" sa engelen, "din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud."

 

Respekt - oppdrag - forklaring og hjelp til å tro. Slik oppførte engelen seg mot Maria. Da sa Maria: "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt!"