Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

28 - Skjærtorsdag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

2 Mos 12,1.3-8.11-14

Den første påske

 

1 Kor 5,6b-8

Vårt påskelam er slaktet

 

Matt 26,17-30

Det siste måltid

 2003 2003-komm

Jer 31,31-34

Den nye pakt

 

Hebr 10,19-25

Frimodighet og bekjennelse

 

Luk 22,14-23

Nattverden

2022

Salme 116,1-14

Herren kom meg til hjelp

 

1 Kor 11,23-26

Herrens måltid

 

Joh 13,1-17

Jesus vasker disiplenes føtter

 1996 1998 2004 Bok

Fortelling: Luk 22,14-23 Jesus innstifter nattverden

Poetisk tekst: Salme 111, 2 / 4 / 5 Omkved: v 1a Jeg vil takke Herren

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Påsken - en forbigåelse

·       Den nye pakt i mitt blod

·       Samvittighet

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Skjærtorsdag: 2 Mos 12,3-8.11 er utvidet til vers 1 og 3-8 og 11-14. Matt 26,17-29 er utvidet til vers 17-30. Jes 53,1-5 er flyttet til Fast II. 1 Kor 11,23-26[-29] er flyttet til tredje rekke og slutter med vers 26. Joh 13,1-15 er flyttet til tredje rekke og utvidet til vers 1-17.

         2011: 1 Kor 5,7-8 var tilleggstekst på Pådag og er utvidet til vers 6b-8. Jer 31,31-34 er ny tekst. Hebr 10,19-22 var tilleggstekst på 1seKrÅp, og er utvidet til v19-25. Luk 22,14-20 var tilleggstekst denne dagen og er utvidet til vers 14-23. Salme 116,1-14 har hentet vers 1-9 frå 1sepå II og vers 12-14 fra tilleggstekst 15sepi. Vers 10-11 er altså ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Joh 13,1-17 leses også på Enh II.

Prekenelementer

Til Joh 13,1-17: Han elsket dem til det siste, til det ytterste

Da Jesus satte seg til bords på skjærtorsdag, startet han med å si: "Jeg har lengtet inderlig etter å holde dette påskemåltidet med dere før jeg lider. For jeg sier dere: Aldri skal jeg få spise det med dere mer før det har fått sin fullendelse i Guds rike." Tror dere han lengter mindre inderlig etter fullendelsesdagen, når han har fått oss velberget hjem til seg, og kan samle alle sine til nytt nattverdmåltid?! Husker du bønnen Jesus bad så disiplene hørte på? Han sa ikke "Far, jeg lengter hjem. Det skal bli godt å slippe unna alle disse disiplene, ‑ nå går de meg på nervene!" Nei, han bad: "Far, jeg vil at der hvor jeg er, skal de som du har gitt meg, være hos meg." (Joh 17,24) Det er tydelig at Jesus gleder seg til å hente oss hjem og vise oss rommene han har gjort i stand for oss: "Lykkelige er de tjenere som herren finner våkne når han kommer! Sannelig, jeg sier dere: Han skal spenne beltet om livet, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem." (Luk 12,37)

       Det sterkeste uttrykk jeg vet, for Jesu kjærlighet, var det han sa senere, samme skjærtorsdagskvelden, nede i Getsemane‑hagen: "Bli her og våk med meg!" (Matt 26,38) Han ville så gjerne ha sine nærmeste rundt seg når han var mest sårbar og redd!

       Og så ser vi enda en gang dette underlige: Når Jesus er inne ved det dypeste i sin kjærlighet og sin frelsergjerning, så kaller han oss til å gjøre det samme! "Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre!" (v 15) En annen gang sa Jesus det slik: "Den som vil være stor blant dere, skal være de andres tjener. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange." (Matt 20,28 og Fil 2,5-11)

       Når Jesus kan bruke de dypeste frelseshandlinger som forbilde for oss, kan det ikke bare være som et eksempel som vi skal prøve å etterligne. Nei, han inviterer oss inn på sin vei til stadig nye mennesker med sin kjærlighet. Han vil fylle vårt hjerte med sin kjærlighet, så føttene våre går dit han vil, med ord fra ham og håndsrekninger fra ham. Det er et kjærlighetens under!