Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

32 - 2. påskedag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jona 2,1-11

Herren berger Jona fra dypet

  2006

Apg 13,32-35

Jeg vil oppfylle løftene

 

Luk 24,13-35

Emmaus-vandrerne

 

1 Mos 45,1-15

Josef forteller hvem han er

 

1 Pet 1,18-23

Han som reiste Kristus opp

 2001

Luk 24,36-45

Jesus viser seg for disiplene

 

Jer 31,9-13

Jeg vender deres sorg til fryd

 

2 Kor 5,14-19

En ny skapning

 

Joh 20,11-18

Jesus og Maria Magdalena

 2004 Bok

Fortelling: Luk 24,36-45 Jesus viser seg for disiplene

Poetisk tekst: Salme 16, 8 / 9 / 10 Omkved: v 11b Ved din høyre hånd er evig fryd

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Påsken i ord og toner

·       Kom og se den nye kroppen min!

·       JONA - norsk og engelsk

·       For at dere skal bli frelst

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. påskedag: To tekster er tatt ut: Apg 10,34-43Peters Jesus-vitnesbyrd i Kornelius' hus, og Salme 16,8-11 Du overgir meg ikke til dødsriket. 2 Kor 5,14-21 er flyttet til tredje rekke, og har der vers 14-18. Vers 19-21 leses på 4sif II. Joh 20,11-18 er flyttet til tredje rekke.

         2011: Nye tekster: Apg 13,32-35, 1 Mos 45,1-15 og Jer 31,9-13. 1 Pet 1,18-21 er hentet fra 7sepi II og 3sia II, og er utvidet til vers 18-23. Luk 24,36-43 var tilleggstekst på 1sepå, og er utvidet til vers 36-45.

         Overlappinger i 2011: 1 Pet 1,18-23 overlapper med vers 22-25 på Nyaft I.

Prekenelementer

Til Luk 24,36-45: Kom og se den nye kroppen min!

 Lukas forteller så levende om disiplenes trege tro, og om Jesu glede over å vise dem den nye kroppen sin. Han viste at han fortsatt kunne spise, og lot dem kjenne på kroppen, at han hadde kjøtt og ben. Og enda kunne de ikke tro for bare glede! Apostelen Johannes startet sitt første brev slik: Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med våre øyne, det vi så og våre hender tok på, om det bærer vi bud, om livets ord. 1 Joh 1,1

         Derfor var Jesus så opptatt av å vise disiplene den nye kroppen sin. Jesu kropp etter oppstandelsen er vårt høyst levende håp, om det som en gang skal skje med oss. Jesu oppstandelse er et like levende håp som et levende barn i mors mave, - vi ser det ikke enda, men vi kjenner at det rører på seg. 1 Pet 1,3.

Jesu kropp og din kropp

Kanskje er kroppen ditt største problem? Kanskje vil den ikke lystre deg lenger, og du gruer for det neste du ikke skal klare mer. Påskedagen forkynner legemets oppstandelse spesielt til deg.

Husker du Josef fra Arimatea? Pilatus ga ham lov til å ta Jesus ned av korset. Josef tok Jesu døde legeme, svøpte det i et rent linklede og la det i en ny grav, en grav som var hogd ut i bergveggen for ham selv. Så rullet han en stor sten foran graven. Kanskje stanset Josef opp, og ble stående foran gravåpningen en stund, før han la ryggen til den store steinen og dyttet den på plass. Kanskje hadde han ønsket å få legge noe av seg selv i graven sammen med Jesus, før han stengte den. Graven var jo hugget ut til Josef, beregnet på hans egen kropp. (Matt 27,59-60)

         Skulle du ønske at du var med Josef av Arimatea da han la Jesus i graven? Hva har du som du ville lagt i graven med Jesus? Tenk på alt du trenger til den kroppen som en gang skal legges i graven, - alle tingene du gleder deg til å bli kvitt?

Plaster, pilleglass og tabletter,

sprøyter, dråpeflaske og inhalator,

salver, kremer og solfaktor,

lommetørkle, hostesaft og nesespray,

bandasjer, bind og bleier,

briller, gebiss og høreapparat,

stokker, krykker og rullestol,

støttekorsett, gummistrømper og innleggssåler,

tranflaske, diettlister og kaloritabeller.

 

Tenk så deilig det skal bli å slippe alt dette!

 

Petter Dass skrev en salme om akkurat dette, for 300 år siden:

Velsignet vær, o Jesus Krist.

Med deg skal da mitt legems mén i graven lukkes inne.

Jeg skal oppreises klar og ren, hver brist skal da forsvinne,

det gamle skal som røk forgå,

jeg opp skal stå et bedre land å finne!