Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

 

Gå til hovedsiden

33 - 2. søndag i påsketiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 43,10-13

Dere er mine vitner

 

eller Apg 1,1-5

Løftet om Ånden

 

1 Kor 15,12-21

Nå er Kristus stått opp

 

Joh 21,1-14

Peters fiskefangst

 2000

Jer 31,1-6

Enda en gang vil jeg bygge deg

 

eller Apg 1,1-5

Løftet om Ånden

 

1 Joh 5,1-5

Troen har seiret

 

Joh 21,15-19

Jesus og Peter

 1996 2000-konf 2004 2006

Jes 45,5-8

Jeg skaper lyset og mørket

 

eller Apg 1,1-5

Løftet om Ånden

 

1 Pet 1,3-9

Et levende håp

 

Joh 20,24-31

Jesus og Tomas

 1997

Fortelling: Joh 20, 24-31 Jesus møter Tomas

Poetisk tekst: Salme 116, 7 / 8 / 9 Omkved: v 5 Jeg får vandre i de levendes land

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Konfirmasjonsprekener

·       Tegn og tro

·       Jesus er stått opp fra de døde

·       Frem mot himmelfart og pinse

·       Et levende håp

·       Apostlenes gjerninger

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 1. søndag etter påske: 1 Kor 15,53-57 er flyttet til 2sia II og er utvidet til 50-57. Joh 20,19-31 er delt opp slik at vers 24-31 er flyttet til tredje rekke, og vers 19-23 er flyttet til Pinsedag I. Salme 116,1-9 er flyttet til Skjær III og utvidet til vers 1-14. Joh 21,1-14 er flyttet til første rekke.

         2011: Apg 1,1-5 er alternativ lesning i alle tre rekkene. Teksten er hentet fra KrHi II. Jer 31,1-6 er ny tekst. Joh 21,15-19 er hentet fra 2sepå II. Jes 45,5-8 var tilleggstekst på Treen. 1 Pet 1,3-9 var tilleggstekst på 3sepå.

         Overlappinger i 2011: Apg 1,1-5 overlapper med vers 1-11 på KrHi A. Joh 21,1-14 overlapper med vers 9-13 på Same III.

Prekenelementer

Disiplenes opplevelser med Jesus og våre opplevelser

Det er én grunnleggende forskjell på disiplenes opplevelser og opplevelser vi kan ha. Jesus var legemlig til stede hos dem. Førti dager senere ble han løftet opp til himmelen, og nå sitter han legemlig ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Det er ikke for ingen ting at den gamle kirke ga troen videre til oss med disse konkrete ordene: stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. … Jeg tror på legemets oppstandelse.

 

Troen på Jesu oppstandelse, betyr troen på at Jesus nå er legemlig levende, og at han akkurat nå er på plass der vi har mest bruk for ham: ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd.

         Men samtidig som Jesus legemlig sitter ved Faderens høyre hånd, sa han at han kunne sende sin Ånd til å være her på jorden, hos oss, blant oss og i den enkelte av oss. Joh 16,7; Gal 4,6; Rom 5,5; Matt 28,20; Matt 18,20; Joh 14,23.

Åndelige erfaringer i dag

Disse bibelordene åpner for at vi kan erfare Jesu nærvær her og nå. Troen er ikke bare å levendegjøre to tusen år gamle åpenbaringer. Jesus lever i dag. Han er i posisjon ved Faderens høyre hånd, og han er nær oss med sin Ånd. Vi kan erfare Jesus her og nå.

I vår kirke har det vært mest vanlig å knytte disse ordene til bibellesningen, til gudstjenesten, dåpen, nattverden og menighetsfellesskapet. Vi har kanskje gjort det på en måte som gjør åndelige erfaringer svært teoretiske og prinsipielle for mange. Men mange har sine egne opplevelser med Jesus, dyrebare opplevelser. Kanskje har vi vært alt for forsiktige med å fortelle om dette når menigheten er samlet. Det er kanskje ikke så rart. Slike opplevelser rører oss i det dypeste av vår personlighet, og vi beskytter dem med sjenanse. Sjenanse er ofte skallet rundt noe dyrebart.

  • Jeg blir sjenert, dersom jeg skal fortelle noe så personlig. Tenk om andre vil le det bort!
  • Og jeg blir sjenert når jeg hører en annen fortelle. Jeg blir redd for å ødelegge noe som er dyrebart for ham. Og jeg lurer på om jeg må si fra om jeg tror at det han forteller er en åpenbaring, eller om det kan være en innbilning.

 

Jeg skulle ønske at vi fikk et klima i menigheten, hvor vi kunne kjenne oss trygge til å fortelle om våre erfaringer med Jesus. Vi har lett for å bruke sterke ord når vi først tør å fortelle det vi er litt nervøse for, - og så blir andre forlegne. Men jeg tror mange kjenner behov for veiledning, og gjerne vil ta imot hjelp til å vurdere sine åndelige erfaringer.