Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

 

Gå til hovedsiden

34 - 3. søndag i påsketiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Esek 34,11-16

Den gode gjeteren

 

eller Apg 2,36-41

Vend om og la dere døpe

 

1 Pet 2,20-25

Hyrde og tilsynsmann

 

Joh 10,11-18

Den gode gjeteren

 1997 2003

Esek 34,23-31

David – hyrde og fyrste

 

eller Apg 3,12-21

Livets opphavsmann

 

Hebr 13,20-21

Den store hyrden

 

Joh 10,1-10

 Jeg er porten

2015

Salme 23,1-6

Herren er min hyrde

 1998

eller Apg 5,27-42

Apostlene for Rådet

 

1 Pet 5,1-4

Menigheten og hyrdene

 

Mark 6,30-44

Jesus metter 5000

 1997 1999 2003

Fortelling: 1 Sam 3,1-10 Herren kaller Samuel

Poetisk tekst: Salme 23, 2-3a / 3b / 4 / 5 / 6 Omkved: v 1 NoS 319 og 310 Herren er min hyrde

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Konfirmasjonsprekener

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. søndag etter påske: Esek 34,11-16a er utvidet til vers 11-16, så innholdet i gjeteroppgaven blir fyldigere. 1 Pet 2,21b-25 er utvidet til vers 20-25, så det er tatt med om lidelse når en gjør galt og når en gjør rett. Joh 10,11-16 er utvidet til vers 11-18, så det er tatt med at Jesus gir sitt liv frivillig. Salme 23 er flyttet til tredje rekke. Joh 21,15-19 er flyttet til 2sip II og Olsok I.

         2011: Esek 34,23-31 og Mark 6,30-44 er nye tekster. Joh 10,1-10 var tilleggstekst denne dagen. 1 Pet 5,1-4 var tilleggstekst på 2sepå.

Apg 3,36-41 og Apg 5,27-42 er nye tekster. Apg 3,12-21 var tilleggstekst på 1sepå, men hadde der vers 13-15.17-21.

Overlappinger i 2011: Mark 6,30-44 overlapper med vers 35-44 på Skap II.

Prekenelementer

Til Joh 10,1-10: Er presten en god pastor?

Pastor betyr gjeter eller hyrde. Hva kreves det av en prest for at han skal være en god hyrde?

  • Han skal vite hvem som eier sauene. Joh 21,15-17; 1 Pet 5,2-3
  • Han skal ikke herske over dem Gud har gitt ham ansvar for, men være et forbilde. 1 Pet 5,3
  • Han skal ikke ta seg friheter. Luk 24,48-51
  • Alt han sier og gjør skal tåle dagens lys. 2 Kor 4,2
  • Han er en forvalter som skal gi de andre tjenerne mat, og i rette tid. Luk 24,45
  • Han skal utruste de kristne til deres tjeneste. Ef 4,11-13
  • Tit 1,6-9: En eldste må det ikke være noe å utsette på: Han skal være én kvinnes mann, barna hans må være troende, ikke oppsetsige og ikke kunne beskyldes for å leve vilt og utsvevende. For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkfeldig, voldelig eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, godhjertet, forstandig, rettskaffen, gudfryktig og herre over seg selv. Han må holde seg til det troverdige ord som samsvarer med læren, slik at han både duger til å veilede i den sunne lære og til å vise til rette dem som sier imot.
  • 1 Tim 5,17: Eldste som er gode ledere i menigheten, fortjener dobbelt belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning.