Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

36 - 5. søndag i påsketiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Hos 14,5-9

Jeg vil lege deres frafall

 

eller Apg 4,32-35

De hadde alt felles

 

 Rom 11,13-20

Du er podet inn

 

Joh 15,1-8

Det sanne vintre

 

1 Kong 17,8-16

Enken i Sarepta

 

eller Apg 2,42-47

Fellesskap i troen

 

Rom 12,1-3

Til glede for Gud

 2001

Luk 13,18-21

Sennepsfrø og surdeig

 

1 Kong 8,12-13.27-30

Salomo ber for templet

 

eller Apg 11,1-18

Hedninger får vende om

 

Ef 2,17-22

Kristus er hjørnesteinen

 

Joh 17,6-11

Jesus ber for sine

 2000 2006 2006-komm 2008

Fortelling: 2 Sam 11,2-5.14-17; 12,1-10 David, Batseba og Natan

Poetisk tekst: Salme 84, 3 / 4 / 5-6 Omkved: v 2 Gleden i Herrens hus

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Konfirmasjonsprekener

·       Tegn og tro

·       I verden men ikke av verden

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 4. søndag etter påske: Ingen av tekstene er videreført på samme dag. Esek 36,26-28 er flyttet til 2sit III og utvidet til vers 25-29a. Det betyr at løftet om et nytt hjerte er utvidet med renselsen fra urenhet. Jak 1,17-21 er flyttet til Høstt III, men redusert til vers 17-18. De utelatte versene er om sinne og ondskap. Joh 16,5-15 er flyttet til 2pi I, som har vers 5-11, og Sfpi III som har vers 12-15. Jes 1,18-20 er flyttet til 23sit I, men har der vers 16-19. Vers 16-17 er ny tekst: om å vaske seg rene og lære å gjøre det gode. Vers 20 er utelatt: hvis dere er uvillige og trassige, skal dere fortæres av sverd. Dette er ordet fra Herrens munn. 1 Joh 4,10-16 er delt. Vers 10 er med på 7sit I og vers 16 er med på 1mai I. Vers 11-15 er utelatt: Har Gud elsket oss slik, skylder vi å elske hverandre. Dersom vi elsker, blir Gud i oss. Vi vet at han er i oss fordi han har gitt sin Ånd. Den som bekjenner at Jesus er Guds Sønn, blir i Gud. Joh 15,10-17 er fordelt på 15sit III med vers 9-12 og 14sit III med vers 13-17.

         2011: Hos 14,5-9 er ny tekst, så nær som vers 5 som er hentet fra tilleggstekst på 4sepi. Apg 4,32-35 er hentet fra tilleggstekst på 16sepi. Rom 11,13-20 er hentet fra tilleggstekst 11sepi. Joh 15,1-8 er hentet fra tilleggstekst på Pidag. 1 Kong 17,8-16 er hentet fra 16sepi I. Apg 2,42-47 er hentet fra Pidag II. Rom 12,1-3 og Luk 13,18-21 og 1 Kong 8,12-13.27-30 og Apg 11,1-18 er nye tekster. Ef 2,17-22 er hentet fra Pidag II. Joh 17,6-11 er hentet fra KrFo II, som hadde vers 1-8, og 6sepå II, som hadde vers 9-17.

         Overlappinger i 2011: Ef 2,17-22 overlapper med Palm I, som har vers 12-18, og Enh I, som har vers 12-18.

Prekenelementer

Til Joh 17,6-11: To overleveringslinjer

I hver gudstjeneste bekjenner vi at Jesus "sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd".

I Romerbrevet har vi lært hva han gjør ved Fars høyre hånd: Kristus Jesus døde, ja, mer enn det, han stod opp og sitter ved Guds høyre hånd, og han går i forbønn for oss. Rom 8,34.

         Hva er Jesus opptatt av når han sitter ved allmaktens høyre hånd, og har verdens beste oversikt? Det er gave å vite hvordan Jesus ber og hva han ber om. Det gir mening, hver gang vi går inn i det aller helligste og ber sammen med Jesus til vår himmelske Far! Jesus lot disiplene få høre hvordan han ba, så vi kan vite hvordan han ber.

         Legg merke til at innimellom alle temaer i Jesu bønn, så fokuserer han på to overleveringer. Den ene overleveringslinjen er Guds møysommelige overlevering av menneske etter menneske som en gave til Jesus. Den andre overleveringslinjen er den møysommelige overleveringen av Guds ord.

Den ene overleveringslinjen er frelseslinjen: Gud er opptatt av at du skal bli frelst. Det er ikke bare slik at Gud vil frelse alle mennesker. Han vil ha med akkurat deg, og han legger stadig planer for å vinne ditt hjerte. Han ønsker å overlevere deg som en gave til sin Sønn!

         Den andre møysommelige overleveringen som Jesus snakker med sin Far om, er overleveringen av Guds ord. Det skjer en planlagt og gjennomtenkt overlevering, slik det skjer når vi overleverer et nyfødt barn så en annen skal få holde det: Vi holder barnet fram, og vi slipper det ikke før vi kjenner at den andre har skikkelig tak. Vi har fått det ordet som apostlene fikk, og som de har levert videre til oss. Gud holder Ordet frem, til han merker at vi har tatt tak! Og så er det viktig at vi ikke underslår Ordet, men gir det videre. Gud har flere å frelse!