Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

37 - 6. søndag i påsketiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jer 29,10-14

Fredstanker, fremtid og håp

 

eller Apg 16,25-40

Paulus og Silas løslates

 

1 Joh 5,13-15

Han hører når vi ber

 

Luk 18,1-8

Enken og dommeren

 

Dan 9,17-19

Min Gud, vend ditt øre hit

 

eller Apg 4,23-31

Bønn og fellesskap

 

3 Joh 11

Ta det gode til forbilde

 

Matt 7,7-12

Bønn og den gylne regel

 

1 Kong 3,5-14

Et lydhørt hjerte

 

eller Apg 12,1-17

Peter og Rode

 

Ef 3,14-21

Bønn om styrke og innsikt

 1999-konf 2005-konf 2012

Matt 6,7-13

Vår Far

 1987 1999-konf 2002 2006

Fortelling: Joh 2,1-11 Bryllupet i Kana

Poetisk tekst: Salme 66, 18 / 19 / 20 Omkved: v 1 Han lyttet til mitt bønnerop

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Konfirmasjonsprekener

·       Far - skaperord eller maktspråk?

·       Bønn og tjeneste

·       Fadervår som livsstil

·       Fadervår

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 5. søndag etter påske: Jer 29,11-14a er beholdt, men utvidet med vers 14b. Ef 3,14-21 er flyttet til tredje rekke. Av Joh 16,23b-28 leses vers 23b-24 på 2sia III, som har vers 21-24. Vers 25-28 er tatt ut: Det kommer en tid da jeg skal forkynne åpent for dere, og ikke i gåter. Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg er utgått fra Far og går til Far. Dan 6,4-12 er tatt ut som lesetekst, men vers 4-24 er fortellingstekst på 3sia. Av Rom 8,24-28 leses vers 28 på 3sit II. Vers 24-27 er altså tatt ut: I håpet er vi frelst, Ånden kommer oss til hjelp når vi ber. Matt 6,6-13 er flyttet til tredje rekke, men har der vers 7-13. Vers 6 leses på Aske I.

         2011: Det er fem nye tekster: Apg 16,25-40 og Apg 4,23-31 og 3 Joh 11 og 1 Kong 3,5-14 og Apg 12,1-17. Luk 18,1-8 var tilleggstekst på BoB. Dan 9,17-19 og Matt 7,7-12 er hentet fra tilleggstekster på BoB.

         Overlappinger i 2011: Jer 29,10-14 leses også på Nyaft II. Matt 6,7-13 overlapper med Matt 6,10 på Rettf III.

Prekenelementer

Til Matt 6,7-13: Fadervår

«Herrens bønn er den mest fullkomne av alle bønner. I den ber vi ikke bare om det vi med rette kan ønske oss, men også i den rekkefølge vi bør ønske det. Derved lærer denne bønnen oss ikke bare å be, men den oppdrar også alle våre følelser.» Thomas Aquinas (1225-74)

 

«Herrens bønn inneholder store hemmeligheter, den er kort i sine ord og uttrykk, men umåtelig rik på ånd og kraft. Den er et kort sammendrag av den himmelske lære, og glemmer ikke en eneste ting som kan føres frem i våre bønner.» Cyprian (210-258)

 

«Gå igjennom samtlige bønner som finnes i skriftene, og jeg tror ikke dere vil finne noe der som ikke er tatt med i Herrens bønn.» Augustin (354-430)

Når Gud vet hva vi trenger, hvorfor skal vi da be?

Bønn er en livsnerve mellom oss og vår Skaper og Far. Han skapte ikke mennesker til roboter, men til ansvarlige medarbeidere på jorden. Legg merke til hvordan han stanset, og ventet med nysgjerrighet på menneskets utspill: Og Herren Gud tok jord og formet alle dyrene på marken og alle fuglene under himmelen, og han førte dem til mannen for å se hva han ville kalle dem. Det navnet mannen gav hver levende skapning, det skulle den ha. 1. Mos 2,19.

         Hvorfor skal vi be? Jo, Gud vil høre hva vi mener! Gud presser ikke på oss det han vet er best for oss. Han møter oss som oppreiste mennesker og gleder seg over vår modning til ansvar, selvstendighet og dømmekraft. Han er lydhør når han samtaler med oss. Salme 32,8-9; Mal 3,16; Kol 1,28; Fil 1,9-10; Heb 5,14

Hvorfor heter det Herrens bønn?

Jesus kunne jo ikke be hver av bønnene i Herrens bønn! Han kunne ikke be: "Tilgi oss vår skyld". Herrens bønn er Herrens gave til oss. Han gir oss direkte adgang inn til sin Fars hjerte. Herrens bønn er vår bønn.