Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

38 - Kristi himmelfartsdag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 110,1-3

Sett deg ved min høyre hånd

 

eller Apg 1,1-11

Himmelfarten

 

Ef 4,7-10

Han steg opp og gav gaver

 

Mark 16,19-20

Jesus tas opp til himmelen

 

Dan 7,13-14

Lik en menneskesønn

 

eller Apg 1,1-11

Himmelfarten

 

Rom 10,6-10

Ordet er nær i munn og hjerte

 

Luk 24,46-53

Jesu avskjed

 1997

1 Sam 2,1-9

 Gud som allting vet

 1992 2001

eller Apg 1,1-11

Himmelfarten

 1998

Ef 1,17-23

Satte ham ved høyre hånd

 

Joh 17,1-5

 La din Sønn bli herliggjort

 2000 2006 2006-TGJ 2008

Fortelling: Apg1,1-14 Jesus tas opp til himmelen

Poetisk tekst: Salme 113, 4 / 5-6 / 7 Omkved: v 2 Opphøyet over alle folkeslag

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Konfirmasjonsprekener

·       Tegn og tro

·       Frem mot himmelfart og pinse

·       Når han kommer

·       For at dere skal bli frelst

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Kristi himmelfartsdag: Dan 7,13-14 og Luk 24,46-53 er flyttet til andre rekke. Apg 2,32-36 er tatt ut: om at Jesus ble reist opp til Faderens høyre hånd, og mottok Ånden (NB!), og sitat fra Salme 110. Bare vers 36 er med på 3sip I, som har vers 36-41. Salme 110,1-4 er flyttet til første rekke som har vers 1-4. Vers 4 om Melkisedek er altså tatt ut. Det er ingen Melkisedek-tekster med i Tekstboken. Ef 1,17-23 er flyttet til tredje rekke. Apg 1,1-11 som var ført opp på evangelieplass (!) kan velges i stedet for GT-tekstene i alle tre rekker.

         2010: Ef 4,7-10 er hentet fra tilleggstekst denne dagen. Mark 16,19-20 er ny tekst. Rom 10,6-10 er nye tekster. De første seks versene i 1 Sam 2,1-9 var tilleggstekst på 17sepi. Joh 17,1-5 er hentet fra KrFo II.

         Overlappinger i 2011: Apg 1,1-11 overlapper med 2sip A som har vers 1-5. Rom 10,6-10 overlapper med Nydag III som har vers 8b-13. Luk 24,46-53 overlapper med Treen III som har vers 45-48. Joh 17,1-5 overlapper med Enh II som har vers 1-11.

Prekenelementer

Tronstigningsfest

Hovedsaken i dag er ikke at Jesus er blitt borte, men at han har inntatt den plassen hvor vi har mest bruk for ham. Jesus, som vi alle synes vi kjenner, - han har tatt plass ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. I dag feirer vi tronstigningsfest.

         Når en ny statsminister skal overta, er det obligatorisk at TV er på plass, og får med seg de bevingede ord fra avtroppende statsminister idet han overleverer nøklene til statsministerens kontor. Da Thorbjørn Jagland i 1997 overlot plassen til Kjell Magne Bondevik, var hilsenen ganske underfundig. Jagland slo ut med hånden og sa: "Dette rommet er det som vi kaller virkeligheten!" Det som Jagland sa som en spøk, med lett selvironi, - det kan Jesus si med frimodighet: "Ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, der er virkeligheten!" Nå er Jesus der vi trenger ham mest. Det er godt å ha en kjenning ved Faderens høyre hånd. Det er godt å ha en som kjenner oss med våre sterke sider og svake sider, med vår historie, med våre fall og med vår gode bagasje. Det er godt å ha en talsmann som kan sette ord på det vi ikke makter å finne ord for.

 

Hvor er Jesus nå?

Han er tre steder:

·      For det første er han der vi har mest bruk for å ha ham. Han sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd. Der ser han alt og alle, og der går han i forbønn for oss. Vi minner hverandre om det hver gang vi bekjenner troen sammen: Akkurat nå sitter han ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd.

·      For det andre er han hos deg som roper til ham og ønsker ham velkommen inn i livet ditt, - hos deg som kjenner deg knust og nedbøyd, og hos deg som takker for at du får være hans venn.

·      For det tredje er han i sin menighet. Han er hos oss når vi er to eller tre som er samlet i hans navn, og det er vi akkurat nå.

Nå bor han høyt i himmerik, han er Guds egen Sønn,

men husker alltid på de små og hører deres bønn. (NoS 60)