Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

39 - Søndag før pinse

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Hag 2,3-9

Bygg opp igjen Herrens tempel

 

eller Apg 1,12-14

Disiplene venter i bønn

 

1 Pet 4,7-11

Tjen hverandre med nådegavene

2020

 

Joh 15,26-27

Talsmannen og dere skal vitne

 1995 1997

Sak 14,6-9

Herrens dag

 

eller Apg 26,1-3.20-29

I Jerusalem og for folkene

 

Åp 21,22-27

Det nye Jerusalem

 

Joh 3,16-21

Lyset er kommet til verden

 

1 Kong 19,3b-13

Herren åpenbarer seg

 

eller Apg 24,10-21

Paulus' forsvarstale

 

1 Joh 5,6-12

Ånden er sannheten

 

Joh 16,12-15

Når sannhetens Ånd kommer

 1997 1999 2005 2005-komm

Fortelling: 1 Mos 11,1-9 Tårnet i Babel

Poetisk tekst: Salme 27, 4 / 5 / 13 Omkved: v 1a Han som troner i det høye

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Konfirmasjonsprekener

·       Jeg tror på Den hellige ånd

·       Hvor er Den hellige ånd?

·       Den hellige ånd i historien

·       Samvittighet

·       Fortapelse

·       Apostlenes gjerninger

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 6. søndag etter påske: Joh 15,26-16,4a er kortet ned til vers 26-27. 16,1-4a er tatt ut: At det kommer en tid da alle som slår dere i hjel, skal tro at de gjør Gud en tjeneste. Jfr Apg 9,2 på 4sip II og 6sit III og Fil 3,6. Om utvisning fra synagogene, se Joh 12,42 på KrÅp III. Sak 4,7-9 er utvidet til vers 6-9. Ef 4,1-6 er flyttet til Enh III. Joh 17,9-17 er flyttet til 5sip III som har vers 6-11 og Enh I som har vers 12-19.

         2010: Apg 1,12-14 var tilleggstekst på 6sepå. Apg 26,1-3.20-29 og Åp 21,22-27 og Apg 24,10,21 er nye tekster. Joh 3,16-21 er hentet fra Pidag I. 1 Kong 19,3b-13 er hentet fra tilleggstekster på 6sepi og Piaft. 1 Joh 5,6-12 er hentet fra tilleggstekst på 1sepå og 4sif I som hadde vers 11-15. Joh 16,12-15 er hentet fra 4sepå I som hadde vers 5-15.

         Det er ingen tekster som overlapper med andre dager i 2011.

Prekenelementer

Til Joh 15,26-27: Apostolatet: De hørte, de så og de ble utrustet

Også dere skal vitne, sa Jesus, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av. Disse 10 dagene mellom Kristi himmelfartsdag og pinsen, er et sterkt vitnesbyrd for oss om hva nytestamentet egentlig er. Nytestamentet er ikke bare de 11 apostlenes forsøk på å huske hva Jesus gjorde og sa. Han ba dem holde seg i Jerusalem til de ble ikledd kraft fra det høye. Utrustning er det tredje elementet i apostolatet.

         Apostlene var ofte trege til å forstå hva Jesus ville, han hadde et svare strev med å forklare tingene for dem. Men det de hadde sett hadde de sett, det de hadde hørt hadde de hørt. I pinsen sendte Jesus Den Hellige Ånd, som skulle tale hans sak hos apostlene. Først da var de klare til å vitne. De apostoliske skrifter som er vårt nytestamente, er Den Hellige Ånds vitnesbyrd, båret frem gjennom mennesker som hadde vært sammen med Jesus fra begynnelsen av, som hadde hørt ham og sett ham, og som var vitner om hans oppstandelse. Derfor begynner Johannes sitt første brev slik: Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så og som hendene våre tok på, det forkynner vi: livets ord. 

 

Det kan f eks være fristende å sette opp et vakkert ord om Gud som vår egen lille Bibel, for eksempel: "Gud er lys og det finnes ikke mørke i ham." (1 Joh 1,5) Noen bruker dette ordet til å si at Gud ikke bryr seg om syndene våre lenger. Men hva med dem som syndene våre har gått ut over? Hva synes de om vår måte å bruke Bibelen på?

         I dataspråket er det noe som heter feed-back. Når de har analysert masse data, trekker de ut konklusjoner. For å sjekke om konklusjonene er holdbare, sender de konklusjonene gjennom alle dataene igjen, for å se om de er holdbare i møte med dataene de skal sammenfatte.

Når vi trekker konklusjoner ut fra bibeltekstene, er det viktig å prøve konklusjonene, om de tåler å møte alle Bibelens tekster. Konklusjoner er noe vi mennesker driver med. Bibelordene er Guds. Derfor er det viktig å markere hva som er viktigst: Våre konklusjoner eller Guds bibelord.