Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

41 - Pinsedag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 2,4b-9

Guds livspust og livets tre

 2003

Apg 2,1-11

Ånden blir gitt

 

eller Rom 8,9-11

Dersom hans Ånd bor i dere

 

Joh 20,19-23

Ta imot Ånden

 1999 2001

1 Mos 1,1-5

Guds Ånd svevde over vannet

1997 1997-komm 2004

Apg 2,1-11

Ånden blir gitt

 

eller 1 Kor 12,12-13

Døpt med én Ånd

 

Joh 14,15-21

Talsmannen og Jesu bud

 1997 2000 2002 2004 2006

1 Mos 11,1-9

Tårnet i Babel

 

Apg 2,1-11

Ånden blir gitt

 

eller Rom 5,1-5

Guds kjærlighet utøst ved Ånden

 

Joh 14,23-29

Løfte om Ånd og fred

 

Fortelling: Apg 2,1-18 Disiplene får Den hellige ånd

Poetisk tekst: Salme 104, 27 / 28 / 29 Omkved: v 30 (N 923?) Du sender ut din Ånd

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Guds vilje og vår vurdering

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Pinsedag: 1 Mos 11,1-9 og Joh 14,23 er flyttet til tredje rekke. Apg 2,1-11 kan leses som episteltekst i alle tre rekker. Joel 3,1-2 er flyttet til 2pi I. Ef 2,17-22 er flyttet til 5sip III.

         2010: 1 Mos 2,4b-9 har hentet vers 8-9 frå 1sif I. Vers 4b-7 er ny tekst. Rom 8,9-11 er hentet fra tilleggstekst på 17sepi. Joh 20,19-23 er hentet fra 1sepå I. 1 Mos 1,1-5 er hentet fra tilleggstekst på 8sepi. 1 Kor 12,12-13 er hentet fra Piaft I. Rom 5,1-5 er hentet fra tilleggstekst 4sif.

         Overlappinger i 2011: 1 Mos 2,4b-9 overlapper med 1sif I som har vers 8-9 og 3,1-8, og Same I som har vers 4b-25, og Skap II som har vers 4b-15. 1 Mos 1,1-5 overlapper med Pånatt A som har vers 1-5 og 1,26-2,2. 1 Kor 12,12-13 overlapper med Forf III som har vers 12-27.

Prekenelementer

Til eksordium: Gi lys til troens øye

"Hva er dette for noe?" De som var til stede på pinsedagen for nesten 2000 år siden og opplevde det som skjedde, de spurte hverandre: "Hva er dette for noe?"

         De merket at det var noe som brøt frem. Det var noe som hadde vært skjult, som brøt frem og ble synlig og tydelig. Jeg håper denne dagen kan gjøre skjulte sammenhenger synlige og tydelige for oss, skjulte sammenhenger i verden og i menigheten. Vi trenger lys til troens øye så vi kan få øye på disse sammenhengene.

Det finnes et skjult mønster i verden, en sammenheng som heter Guds rike og Guds herredømme. Her er det duket for aha-opplevelser: "Er det slik det henger sammen!" Vi kan ane Guds herredømme i denne verden, og Guds finger i hverdagen.

Det er duket for en åpenbaring av dette skjulte mønsteret i menigheten: Jesus er mer synlig hos oss enn vi ofte tror og tenker! Når vi aner at det skjer noe i menigheten med Guds plan og vilje, da kan vi også åpne oss for hans plan og vilje på en ny måte, så vi mer og mer blir del av Guds plan og vilje. Vi trenger lys til troens øye for å se og ta imot. La oss be om det!

O lue fra Guds kjærlighet, o visdom fra det høye

som falt på dine vitner ned, gi lys til troens øye!

Om livets ord vi samles her, vis oss at Kristi løfte er et evig ja og amen!

Vår Frelser ved Guds høyre hånd,

å, send oss nå din Hellig Ånd, velsign oss alle sammen!