Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

42 - 2. pinsedag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Joel 3,1-2

  Når Ånden blir utøst

 

Apg 10,34-48

  Ånden kom over alle

 

Joh 16,5-11

   Ånden går i rette med verden

 1997 1999 2005 2005-komm

Jes 44,3-5

  Min Ånd vil jeg utøse

 

Apg 11,19-26

  Den første hedningekristne menighet

 

Joh 6,44-47

  Far drar mennesker til Jesus

2012

2 Mos 17,1-7

  Vann av klippen

 2006

Apg 15,1-11

  Apostelmøtet

 

Joh 7,37-39

  Levende vann

 

Fortelling: Matt 14,22-34 Jesus og Peter går på vannet

Poetisk tekst: Salme 29, 3 / 9b-10 / 11 Omkved: v 2 Herrens røst over vannene

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Til fortellingen: Peter går på vannet

·       Frem mot himmelfart og pinse

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 2. pinsedag: Jes 44,2-6 er flyttet til andre rekke, men vers 2 og 6 er tatt ut: om Skaperen som har hjulpet deg fra mors liv (ivaretatt med Salme 22,10-11 på 4sit III), han er den første og den siste (ivaretatt med Åp 21,8 på 3siå I, og Åp 22,13 på 6siå III), og foruten ham er det ingen Gud. Apg 10,42-48a er utvidet til vers 34-48. Joh 3,16-21 er flyttet til Sfpi II. Esek 11,19-20 er tatt ut: Et nytt hjerte og en ny ånd, så de følger mine forskrifter. Ivaretatt med Esek 36,26-27 på 2sit III, og Jer 31,33 på Skjær II. Apg 2,42-47 er flyttet til 5sip II.

         2010: Joel 3,1-2 er flyttet fra Pidag II. Joh 16,5-11 er hentet fra 4sepå I. Apg 11,19-26 er ny tekst. Til 2 Mos 17,1-7 er vers 1-6 hentet fra tilleggstekst på 2sekrå. Til Apg 15,1-11 er vers 6-11 hentet fra tilleggstekst på 2pi. Joh 7,37-39 er hentet fra Piaft I.

         Overlappinger i 2011: Joh 7,37-39 leses også på Piaft A.

Prekenelementer

Til Joh 16,8-11:Talsmannens gjerning i verden

Teksten åpner et spesielt perspektiv for oss. Ånden gjorde ikke bare en gjerning med apostlene. Han gjør ikke bare en gjerning i alle kristne. Han gjør også en gjerning overfor den verden vi lever i.

8  Når Den Hellige Ånd kommer, skal han gå i rette med VERDEN og vise den hva som er synd, rett og dom.

9  Synden er at de ikke tror på meg,

10  retten får jeg, fordi jeg går til Faderen så dere ikke lenger ser meg,

11  dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

 

Det er ikke helt enkelt å se logikken i Jesu forklaringer av synd og rett og dom. Derfor er det grunn til å være ekstra nysgjerrig. Her åpenbares sider ved tilværelsen, som vi ikke umiddelbart kan se eller forstå. For oss enkeltmennesker er

  • synd å ødelegge for andre,
  • rett handler om mellommenneskelig rettferdighet,
  • og dom er å trekke enkeltmennesket til ansvar for sine handlinger.

 

Det er et annet perspektiv når Ånden overbeviser verden om synd og rett og dom. Da gjelder det Jesu verdensomspennende betydning. Jesus er ikke bare er en besøkende i verden. Han kommer ikke fra en idealistisk menneskerettighetsdomsstol. Han kom til sitt eget!

  • Derfor er verdens synd at den ikke gjenkjenner sin egen skaper og tar imot ham.
  • Derfor er det avgjørende for retten i verden, at Jesus har tatt plass ved Faderens høyre hånd.
  • Og dommen er at denne verdens fyrste er dømt av Gud. Jesu herredømme trues ikke av djevelen, - selv om han ennå har et visst spillerom i verden. Jesus har all makt i himmel og på jord.

 

Uttrykket som er brukt om Åndens gjerning overfor verden er vise/bevise (elegkjå), og betyr at han legger frem det avgjørende beviset på dommerens bord.

 

Til Joh 7,38: Levende vann, se Pinseaften