Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

43 - Treenighetssøndag

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

5 Mos 6,1-9

  Du skal elske Herren, din Gud

 1997

1 Pet 2,4-10

  Forkynne hans storverk

 2001

Matt 28,16-20

  Misjonsbefalingen

 1998 2000

1 Mos 18,1-8

  Herren gjester Abraham

 

Rom 11,33-36

  Å, dyp av visdom hos Gud

 

Luk 10,21-24

  Jesus jublet i Ånden

 

Jes 6,1-8

  Gud kaller Jesaja

 

Apg 17,22-34

  Han gir liv og ånde til alle

 2005

Luk 24,45-48

  Tilgivelse for folkeslagene

 1997

Fortelling: Apg 9,1-19 Saulus kalles til tjeneste

Poetisk tekst: Salme 100, 1-2 / 3 / 4 Omkved: v 5 Tjen Herren med glede

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·    Oversikt over andre prekensider

·       Tro, treenighet og trefoldighet

·       Treenighet og sunnhet

·       Jeg tror på Den hellige ånd

·       Hvor er Den hellige ånd?

·       Den hellige ånd i historien

·       For at dere skal bli frelst

·       Misjon - hvor langt er vi kommet

·       Dialog om utreise og misjon

·       Lengsel og omvendelse

·       Å kjenne Kristus

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Treenighetssøndag: 5 Mos 6,4-7 er utvidet til vers 1-9. Rom 11,33-36 er flyttet til andre rekke. Joh 3,1-15 er flyttet til 2sit III som har vers 1-13, og 4sif II som har vers 11-16. Jes 6,1-8 er flyttet til tredje rekke. Titus 3,4-7 er flyttet til 2sit I. Matt 28,16-20 er flyttet til første rekke.

         2011: 1 Pet 2,4-10 er hentet fra 6sepi II. 1 Mos 18,1-8 er ny tekst. Luk 10,21-24 var tilleggstekst på 22sepi. Apg 17,22-34 er hentet fra 22sepi I, som hadde vers 22-32. Vers 33-34 er altså ny tekst. Luk 24,45-48 er hentet fra KrHi II som hadde vers 46-53. Vers 45 er altså ny tekst.

         Overlappinger i 2011: 5 Mos 6,1-9 leses også Såm III. Rom 11,31-36 leses også på Romj III. Apg 17,22-34 overlapper med 17mai I som har vers 22-25 og 26-31. Luk 24,22-34 overlapper med KrHi II som har vers 46-53.

Prekenelementer

Til 5 Mos 6,1-9: Tro og overlevering

Dette er den jødiske trosbekjennelse, og den handler om tro og overlevering. Tro er å overlate sitt liv til Gud, knytte sitt liv inn i det Gud driver med, når han gir liv og styrer verden. Overlevering er først og fremst å gi troen videre til sine barn. Det er ikke for ingenting at kristendommen kalles barnas religion. Barna har en fremskutt plass i Det gamle testamente. Omsorgen for å gi troen videre til barna, finner vi ved høydepunktene i Guds historie med jødefolket. Ved utferden av Egypt ga Gud sine instrukser om hvordan de hvert år skulle feire påskemåltidet. Barna ble tatt med i minnemåltidet: 2 Mos 12,26-27. Og rett etter teksten vi har lest, gjentar Gud gjentar de ti bud før folket går inn i det lovede land, og han ber dem å gi barna gode svar: 5 Mos 6,20-25.

Jødene har gjort sin trosbekjennelse så synlig og bokstavelig, at vi kjenner den igjen i dagens jødiske samfunn: Ortodokse jøder binder bokser med akkurat disse ordene på pannen og på hånden når de ber. Omtrent på hver eneste dørstolpe, på hoteller og i privathjem, er det skrudd fast bokser med disse ordene.

 

Til 1 Pet 2,5: Vær levende steiner!

"Kom til ham, den levende stein! Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel!" Hva er en levende stein? Hvis vi tar det helt bokstavelig, blir det et festlig bilde! Tenk dere et tempel av steiner som er spill levende og rører på seg hele tiden.

         Men det ligger noe mer i dette morsomme uttrykket. En levende stein betyr en tilhugget stein, en stein som blir spesialtilpasset til å fylle akkurat sin plass og sin funksjon i byggverket. En levende stein er ikke en stein som er slengt i en steinrøys. Det er en stein som Gud tilpasser med omhu og omtanke og stor kjærlighet, - enten det er en dørstokk, en vindusåpning, en bærende konstruksjon eller en glad pyntestein.