Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

44 - 2. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

2 Mos 14,15-22

  Sivsjøunderet

 

Tit 3,4-7

  Det bad som gjenføder

 

Matt 3,11-12

  Johannesdåp og dåp med Ånden

 

Salme 67,2-6

  Folkene skal prise deg

 

Gal 3,23-29

  Kledd dere i Kristus

 1999

Joh 3,26-30

  Han skal vokse

Esek 36,25-29a

  Renselse og et nytt hjerte

2022-tekstgj

Rom 6,3-8

  Forenet med Kristus i dåpen

 

Joh 3,1-13

  Jesus og Nikodemus

2019-tekstgj

Fortelling: Apg 8,26-40 Filip og den etiopiske hoffmann

Poetisk tekst: Salme 66, 4 / 5 / 6 Omkved: v 1-2a Kom og se Guds gjerninger

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

 

·       Til fortellingen:
Den etiopiske hoffmann

·       Korsfestet med Kristus

·       Påsken og dåpen

·       Dåpsforståelser

·       Det gamle og det nye menneske
- Kolosserbrevet

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977: Dagen har ikke en markert parallell i 1977.

         2011: 2 Mos 14,15-22 er hentet fra Pånatt I og II som hadde vers 1-22. Tit 3,4-7 er hentet fra Treen II. Matt 3,11-12 er hentet fra BoB I som hadde vers 7-12. Salme 67,2-6 er hentet fra Høstt I som hadde vers 2-8. Gal 3,23-29 er hentet fra tilleggstekst på Nydag, som hadde vers 24-29. Joh 3,26-30 er hentet fra 4sia II. Esek 36,25-29a er hentet fra 4sepå I som hadde vers 26-28. Vers 25 og 29a er altså ny tekst. Rom 6,3-8 er hentet fra Pånatt II som hadde vers 9-11. Joh 3,1-13 er hentet fra Treen I som hadde vers 1-15.

         Overlappinger i 2011: 2 Mos 14,15-22 overlapper med Pånatt A som har vers 1-22. Gal 3,23-29 overlapper med Same I som har vers 26-29. Matt 3,11-12 har parallell i Luk 3,16-17 på 3sia II. Rom 6,3-8 overlapper med Pånatt A som har vers 3-11. Joh 3,1-13 overlapper med 4sif II som har vers 11-16.

Prekenelementer

Til Tit 3,4-7 og Rom 6,3-8: Overøsning og neddypping

Ordet som er oversatt med å døpe i Det nye testamente (baptidso), brukes både om å dyppe ned i og å øse over. Fariseerne hadde en skikk med å rense hendene før måltidet. Da holdt de visstnok hendene over vaskevannsfatet, og en slave helte vann med et skjell over hendene deres. Mark 7,4; Luk 11,38. Legg merke til endret oversettelse av Luk 11,38 fra 1977/85 til 2005!

         Å dyppe ned i og å overøse fremhever hver sine sider av dåpen. Overøsning fremhever renselsen i dåpen, mens neddykkingen fremhever at dåpen er død (drukning) og oppstandelse med Kristus. Kirkesamfunnene har måttet velge ett av tegnene, enten dåp ved overøsning eller ved neddykking. Begge tegnene har altså bakgrunn i Det nye testamente, og uansett dåpsform får den som blir døpt hele dåpens gave.

         Renselsen i dåpsvannet fremheves flere steder i Det nye testamente. Ef 5,25-26; Hebr 10,22. I Tit 3,5 kalles dåpen et bad. De bibelavsnittene som knytter dåpen til drukning og oppstandelse, er de som tydeligst knytter dåpen og påsken sammen. Rom 6,4-5

 

Forslag til tema: Dåpen som unnskyldning, trøst eller drivkraft.