Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

45 - 3. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 25,6-9

  Herrens gjestebud

 

Åp 19,5-9

  Salige er de som er innbudt

 1997

Luk 14,15-24

  Det store gjestebudet

 1999

Jes 50,4-5

  Å høre på disiplers vis

 

Rom 8,28-30

  De han har kalt

 

Joh 1,35-51

  De første disiplene

 2006

1 Sam 1,9-18

  Jeg vil gi min sønn til Herren

 

1 Joh 3,1-3

  Vi får kalles Guds barn

 

Mark 10,13-16

  Jesus og barna

 2000 2004

Fortelling: Mark 10,13-16 Jesus og barna

Poetisk tekst: 2 Tim 1, 9a / 9b-10a Omkved: v 10b Han har gjort ende på døden

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Tegn og tro

·       Tilgivelse og tilhørighet

·       Den nye pakt i mitt blod.

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 3. søndag etter pinse: Jes 25,6-7 er utvidet til vers 6-9. Vers 8-9 er hentet fra Pådag II. Luk 14,16-24 er utvidet til vers 15-24. Vers 15 er altså ny tekst. 5 Mos 7,6-8 er tatt ut: Gud utvalgte ikke jødefolket til eiendomsfolk fordi det var stort, men fordi han elsket dere. 1 Kor 1,26-31 er flyttet til 7sit III. Luk 19,1-10 er flyttet til 7sit II.

         2011: Jes 50,4-5 er hentet fra 2pi som hadde vers 4-7. Vers 6-7 er altså tatt ut: Jeg gjemte ikke ansiktet for den som hånte meg. Rom 8,28-30 er delvis ny tekst. Vers 28 var med på 5sepå II. Joh 1,35-51 er ny tekst. 1 Sam 1,9-18 er ny tekst. 1 Joh 3,1-3 er ny tekst. Vers 1-2 var tilleggstekst på 2sia. Mark 10,13-16 er hentet fra 21sepi II.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Til Mark 10,13-16: Likesom et lite barn

Noen voksne har lett for å tro at det er det voksne som er virkelig. Når vi snakker om troen og det å ta imot Guds rike, så er det mange voksne som gjør troen til noe som voksne nesten ikke kan få til en gang. Og når voksne nesten ikke kan få det til, da kan jo i hvert fall ikke et barn få det til. Et barn må jo bli voksen hvis troen skal være helt ordentlig, sier noen.

         Det sier ikke Jesus! Han sier det helt motsatte: "Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det." En annen gang sa han: Matt 18,3 "Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket." Hvis vi forkynner slik at barn ikke kan bli frelst av det vi sier, da forkynner vi feil!

         Vi voksne trenger å være sammen med barna, for å forstå hva Jesus mente. Hvis vi bare ser søte, små, nystelte barn, som akkurat har fått mat og ikke har noe i bleia si, - da kan vi lure oss selv, og tro at barn blir frelst fordi de er så uskyldige. Når vi har barn i huset tror vi ikke på sånt, i hvert fall ikke så lenge av gangen. Det er ikke fordi barn er uskyldige at Jesus tar dem inn til seg, men det er fordi barna også trenger å komme til ham. Og han sier at vi voksne må ta imot Guds rike likesom et lite barn, fordi barn har lettere for å ta imot gaver enn vi voksne har.  "Den som ikke tar imot Guds rike likesom et lite barn, skal ikke komme inn i det."

         "Barna gir meg så mye igjen!" Det er så fint å høre på dem som arbeider med barnekorene våre. "Barna gir meg så mye igjen!" sier de. Hvis du strever med troen din, kanskje skulle du være litt mer sammen med barna når de er sammen med Jesus? Ikke for at du skal lengte etter å bli barn igjen. Ikke for at du skal bli barnslig. Men for at du skal lære av barna når de er sammen med Jesus! Ja, Jesus sier noe som er enda sterkere: "Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som har sendt meg."  Mark 9,37.

         Hvis du ønsker å få fornyet ditt forhold til Jesus, kan du ta imot et barn i Jesu navn. Når du får møte Jesus sammen med barnet, vil du få et nytt møte med ham. Det er mange barn å møte på søndagsskolen!