Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

46 - 4. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 25,27-34

Esau selger førstefødselsretten

 

1 Kor 9,24-27

Jeg løper for å vinne

 

Mark 10,17-27

Jesus og den rike mannen

 2002

Jos 24,19-24

Herren vil vi tjene

 2004

Ef 2,1-10

Skapt til gode gjerninger

 

Matt 16,24-27

Å følge etter Jesus

 2002 2006 2018

Salme 22,8-12

Gud som jordmor

 

1 Tess 2,5-13

Vi forkynte evangeliet for dere

 

Matt 9,35-38

Høsten er stor

 

Fortelling: Mark 12,37b-44 Enkens gave

Poetisk tekst: Salme 22, 29 /31 / 32 Omkved 26a Han rår over folkeslagene

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Du oppdrar oss ved kors og trengsel

·       Det ytre kors

·       Det indre kors

·       Korsfestet med Kristus

·       Offer

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 7. søndag etter pinse: 5 Mos 30,11-16 er tatt ut: Budene er ikke for vanskelige for deg. Ordet er deg ganske nær, jeg har lagt fram for deg livet og det gode og døden og det onde (Ivaretatt med 1 Joh 5,3 på 2sip II, og Rom 10,8 på KrHi II, og 5 Mos 30,19 på KrKo III.)

. Fil 3,3b-11 er flyttet til 12sit III som har vers 7-14. Vers 3b-6 er tatt ut: Paulus var så brennende i sin iver at han forfulgte kirken. Se Apg 9,2 på 4sip II og 6sit III, Apg 16,2. Matt 5,20-24[-26] er flyttet til 18sit I, som har vers 20-26. 1 Pet 1,15-21 er flyttet til Nyaft I som har vers 18-23. Vers 15-17 er tatt ut: Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Når dere påkaller Gud som dømmer etter gjerninger uten å gjøre forskjell (ivaretatt med Rom 2,11 på 20sit I), må dere leve i frykt (2 Pet 1,6 på Aske II) mens dere ennå er her som fremmede (Hebr 11,13 på AH III).

         2011: 1 Mos 25,27-34 og 1 Kor 9,24-27 og Salme 22,8-12 og 1 Tess 2,5-13 er nye tekster. Mark 10,17-27 er hentet fra 19sepi II. Ef 2,1-10 er hentet fra 4sepi I. Matt 9,35-38 var tilleggstekst på denne dagen.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Til Mark 10,21: Jesus så på ham og fikk ham kjær

Det var et dristig svar Jesus fikk: "Alt dette har jeg holdt fra jeg var ung," sa mannen. Jesus kunne sagt: "Det tror jeg ikke noe på!" Jesus sa ikke det. Jesus så på ham og fikk ham kjær. Den som holder de ti bud, rører ved Guds hjerte! Jesus ble berørt av denne mannen! Det står så vakkert om de ti bud i Det gamle testamente: "Da Herren var ferdig med å tale til Moses på Sinai-fjellet, gav han ham to lovtavler, steintavler som det var skrevet på med Guds finger." 2 Mos 31,18

         De ti bud har Gud skrevet med sin egen finger. Ja, de ti bud er som Guds ti fingre som han holder rundt verden. De ti bud er Guds måte å styre verden på! Den som holder de ti bud, holder i Guds egne fingre, - og lever sitt liv i Guds gode hender. Jeg vil så gjerne at denne setningen skal lyse for hver enkelt av oss, når vi leser de ti bud: "Jesus så på ham og fikk ham kjær!" Den gamle kollektbønnen i dag fanger opp varmen i de ti bud og i Guds hjerte: "Herre Gud, himmelske Far, vi takker deg for at du ved Jesus Kristus har kunngjort oss din vilje og vist oss kjærlighetens vei." Å leve etter de ti bud er å velge kjærlighetens vei.

Kollektbønnen viser oss to grøfter når vi hører budene: "Vi ber deg, bevar oss fra fortvilelse og likegyldighet!" Vi kan lett havne i fortvilelse eller likegyldighet når vi går på kjærlighetens vei. Noen ganger kjenner jeg bare fortvilelse. Jeg makter det ikke. Budene er bare krav og krav. De stenger veien for meg til det evige liv. Jeg passer ikke til kristendommen, - jeg er ikke sånn. Andre ganger gripes jeg av likegyldighet: Det nytter ikke likevel. Jeg trenger ikke prøve en gang! Det får være det samme. Jeg bare snubler meg fremover i livet, - og andre er ikke noe bedre, de heller. Mellom fortvilelse og likegyldighet går kjærlighetens vei. Den er bred nok til at vi kan gå på den, og vi går i Jesu følge.