Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

47 - 5. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jer 23,16-24

Dom over løgnprofetene

  2017

1 Joh 4,1-6

Prøv åndene

 

Matt 7,15-20

Falske profeter

 1995 1997 2001

Ordsp 7,1-3

Ta vare på mine ord

 

1 Kor 3,10-18

Grunnvollen og byggverket

 1995

Matt 7,21-29

Falske disipler og huset på fjell

 1982

Jer 6,16-19

Spør etter de gamle stiene

 

Gal 1,6-9

Bare ett evangelium

 1999

Matt 18,12-18

Sau på villspor, bror som synder

 

Fortelling: Jona 1,1-2,2; 2,11-4,11 Jonafortellingen

Poetisk tekst: Salme 33, 18 / 19 / 20 Omkved: v 5b Vi venter med lengsel på Herren

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Til fortellingen:
JONA - norsk og engelsk

·       I verden men ikke av verden.

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 9. søndag etter pinse: Mika 3,5-7 er tatt ut: Det skal komme en natt uten syner over profeter som fører folket på villspor, som forkynner fred og lykke bare de får noe å tygge på.

Gal 1,6-9 er flyttet til tredje rekke. Jer 23,16-24 og 1 Joh 4,1-6 er flyttet til første rekke.

         2011: Ordspr 7,1-3 er ny tekst. 1 Kor 3,10-18 er hentet fra 10sepi I, som hadde vers 10-17. Vers 18 er ny tekst. Jer 6,16-19 er hentet fra 18sepi II som hadde vers 16-20. Matt 18,12-18 er hentet fra 23sepi II som hadde vers 15-20.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Til Matt 7,15-20: Hva gjør de falske profetene?

For femti år siden diskuterte vi hvordan Guds ord skulle tolkes. Noen forstod det slik og andre forsto det på en helt annen måte. Nå for tiden er det mindre interesse for å tolke. I stedet spør mange om hva i Bibelen som har autoritet. Er det bare Bibelens sentrale budskap om tilgivelse som gjelder? Eller gir Bibelen også en veiledning for livet, livet med Gud i hans verden? Hva er vitsen med å lese Bibelen, hvis den bare skal brukes til å få tilgivelse? Tilgivelse kan man jo få, bare man ber om det!

         Jeg skal nevne noen slagord som lukker Bibelen for menigheten og hver enkelt av oss. Du kjenner dem sikkert igjen: Du må ikke ta Bibelen bokstavelig! Alle tolker Bibelen forskjellig! Jammen Paulus sa nå så mye rart! Kirken har forvansket Jesu enkle lære! Bibelord er noe man bruker til å slå hverandre i hodet med! Det går ikke an å snakke om ‘Guds klare ord’! Vi kan aldri bli enige likevel! Det er så vanskelig!

         Hvis disse slagordene får menigheten til å slutte å lese i Bibelen selv, da er det noe tragisk som skjer. Da blir nemlig mennesker autoritet i stedet for Bibelen. Da sier noen "Jeg holder meg til Woie!" og andre sier "Jeg holder meg til Josephsen!" Noen sier "Jeg holder meg til Bækken!" og andre sier "Jeg holder meg til Hammer!" Da er menigheten havnet i et skikkelig uføre! Da blir spørsmålet: "Hvem skal jeg høre på?" i stedet for: "Hva står det i Bibelen?"

         Presten må ikke komme mellom menigheten og Bibelen. Prestens oppgave er å åpne Bibelen på menighetens fang. Han skal lese Bibelen sammen med menigheten. Presten skal ikke sortere Bibelen for menigheten. Menigheten skal kjenne igjen det de leser i det presten sier. Apg 17,11.

         Det er en kjerne av sannhet i alle slagordene som jeg nevnte. Slik er det med all propaganda. Propaganda er halve sannheter, men bare halve. Siden det er en halv sannhet i slagordene, kan vi ikke bare blåse av dem. Men derfor slipper de også så lett inn til oss. Når noen sier at bibelord må brukes helt annerledes enn de leses, da blir teologen autoritet i stedet for Bibelen. Da må jeg velge en teolog å stole på, i stedet for å stole på det jeg kan lese selv.