Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

48 - Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 12,1-4

Gud kaller og velsigner Abram

 

Rom 1,1-7

Paulus kalt til apostel

 

Luk 5,1-11

Peters fiskefangst

 1977

Jer 1,4-10

Gud kaller Jeremia til profet

 

Apg 20,24-32

Avskjedstalen i Milet

 2003

Matt 16,13-20

Peters bekjennelse

 2000 2003 2004

Jes 66,18-19

Å samle alle folk og tungemål

 

Apg 9,1-19

Saulus ved Damaskus

 

Mark 3,13-19

Jesus kaller de tolv

2006

Fortelling: Luk 5,1-11 Peters fiskefangst

Poetisk tekst: Salme 40, 10 / 11 / 12 Omkved: v 9 Jeg forkynte budskapet om frelsen

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Forsakelsen

·       Jesus er den sterkeste

·       For at dere skal bli frelst

·       Helliggjørelse

·       Tilgivelse og tilhørighet

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 6. søndag etter pinse: 1 Mos 12,1-4a er utvidet til vers 1-4. 1 Tim 1,12-17 er tatt ut: Jeg takker ham som gjorde meg sterk, han frelste meg, den største av syndere (delvis ivaretatt med 1 Kor 15,9 på Pådag I), til forbilde for dem som senere kommer til tro. 1 Pet 2,4-10 er flyttet til Treen I.

         2011: Rom 1,1-7 og Jes 66,18-19 og Mark 3,13-19 er nye tekster. Apg 20,24-32 var tilleggstekst på 9sepi. Apg 9,1-19 er hentet fra tilleggstekst denne dagen.

         Overlappinger i 2011: Apg 9,1-19 leses også på 4sip II.

Prekenelementer

Til Aposteldagen: Vi tenner ett lys på lysgloben for hver apostel

I dag minnes vi Jesu tolv apostler og deres vitnesbyrd, og deres ferd ut til alle folkeslag. Fargen er rød på aposteldagen, for det går blodstrimer gjennom hele kirkens historie. Til alle tider har troen kostet. Og for oss som lever i et fredelig hjørne i verden, er denne dagen en påminnelse om alle som lider for sin tros skyld, og et vitnesbyrd om at troen er viktigere enn livet. Vi vet ikke sikkert hvor alle apostlene reiste for å forkynne evangeliet, og hvordan de døde, men noe kan vi lese ut av Det nye testamente og noe leser vi i kirkehistoriske kilder. På bilder og statuer av apostlene ser vi ofte et symbol for måten de døde på.

Peter dro mot nord og mot vest, og forkynte i Antiokia og Rom.

Han ble korsfestet i Rom med hodet ned.

Andreas dro mot nord og vest og forkynte i Lilleasia, Hellas og Skytia.

Han ble korsfestet i Patras i Hellas. Korset var formet som et kryss.

Jakob, sønn av Sebedeus, var leder av menigheten i Jerusalem og forkynte også i Judea.

Han ble halshugget i Jerusalem i år 44.

Jakob, sønn av Alfeus, var leder i menigheten i Jerusalem etter Jakob den eldre.

Jakob forkynte evangeliet i Jødeland og dro sørover til Egypt.

Han ble stenet, drept med klubbe og så styrtet fra tempelets tinde i Jerusalem. (år 62)

Johannes forkynte i Jerusalem, Samaria og dro vestover til Efesus.

Han døde antagelig en naturlig død 100 år gammel.

Filip dro mot nord og forkynte evangeliet i Indre Lilleasia, i Frygia.

Han ble stenet og korsfestet på et T-kors eller et liggende kors i Hierapolis.

Bartolomeus, som også het Natanael, dro mot øst og mot nord, og forkynte i India og Armenia.

Han ble flådd, korsfestet og halshugd i Armenia.

Thomas dro mot nord og øst, og forkynte i Syria, Persia og India.

Han ble drept med piler.

Matteus, som også het Levi, dro mot øst og sør, og forkynte i Persia og Etiopia.

Han ble drept med hellebard eller sverd i Etiopia

Taddeus, som også kalles Judas og Lebbeus, forkynte evangeliet i Syria og Mesopotamia.

Han ble slått i hjel i Persia med kølle.

Simon ivreren dro antagelig mot sør og øst og forkynte i Egypt og Persia.

Han ble saget i hjel i Persia.

Mattias ble valgt inn blant apostlene etter Judas Iskariot.

Antagelig forkynte han i Jødeland og dro sørover til Etiopia.

Han ble antagelig drept med hellebard i Etiopia.

Paulus var ikke en av de tolv. Han ble kalt til hedningenes apostel etter de andre. Paulus forkynte i Lilleasia, i Hellas og i Rom, og kanskje helt bort til Spania. Han ble halshugd i Rom i år 67.

 

I Hebr 13,7 leser vi: "Glem ikke deres ledere, de som talte Guds ord til dere. Tenk tilbake på hvordan de levde og døde, og ta eksempel av deres tro!"