Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

49 - 7. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

1 Mos 16,1-13

Hagar gir Gud et navn

 1998 2002 Tekstgj-2014

1 Joh 4,7-10

Gud er kjærlighet

 

Luk 15,1-10

Sauen og sølvmynten

 1999 2005

Ordsp 30,7-9

Gi verken armod eller rikdom

 

1 Tim 6,17-19

Forman dem som er rike

 

Luk 19,1-10

Sakkeus

 1994 2000 2004 2006 2006-fam

Salme 8,2-10

Hva er da et menneske

 1997

1 Kor 1,26-31

Det som er svakt, utvalgte Gud

 

Mark 5,25-34

Hun som rørte ved Jesu kappe

 

Fortelling: Luk 19,1-10 Jesus og Sakkeus

Poetisk tekst: Salme 34, 5 / 6 / 7 Omkved: v 9a En stakkar ropte, Herren gav svar

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Skam eller frihet

·       Dialog om utreise og misjon

·       Helliggjørelse

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 4. søndag etter pinse: Mika 7,18-19 er flyttet til 20sit III. Ef 2,1-10 er flyttet til 4sit II. Jes 65,1-2 er flyttet til 11sit I som har Jes 64,6b-65,2. 1 Pet 5,5b-11 er flyttet til Forf I som har vers 7-11. Vers 5b-6 er tatt ut: Gud står de stolte imot, ydmyk dere under Guds mektige hånd. (Ivaretatt med Joh 3,30 på 2sit II.) Luk 15,11-32 er flyttet til 20sit III.

         2011: 1 Mos 16,1-13 og 1 Tim 6,17-19 og Mark 5,25-34 er nye tekster. Parallellen til Mark 5,25-34 i Matt 9,20-22 var tilleggstekst på 17sepi. 1 Joh 4,7-10 er hentet fra 14sepi I. Ordspr 30,7-9 var tilleggstekst på 2sepi. Luk 19,1-10 er hentet fra 3sepi II. Salme 8,2-10 er hentet fra tilleggstekst på 10sepi. 1 Kor 1,26-31 er hentet fra 3sepi II.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Til Luk 15,1-10: Guds drøm

Det er ikke bare det vi er skapt til i Kristus, som gir oss verdi. Det er det vi er skapt som, det som har ligget som Guds drøm for oss fra evighet av! Legg merke til den lille bisetningen i Jesus avslutningsord i teksten: «For også han er en Abrahams sønn.» Jesus så forbi Sakkeus' sine synder, han så forbi at han hadde samlet seg rikdom på andres bekostning, og han så 2000 års frelseshistorie bak Sakkeus: «For også han er en Abrahams sønn.»

         Gud leter etter enkeltmennesker! Når Gud vil at «alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne,» betyr ikke det at du bare er en strek i boka, at du bare er ett menneske av alle seks milliarder mennesker. (1 Tim 2,4) Du har et navn, akkurat som Sakkeus. Gud har skapt akkurat deg med flid og omtanke, og han lengter etter deg.

 

Rikdommens farer

«Det er vanskelig for en rik å komme inn i himmelriket,» sa Jesus, etter at en rik mann hadde gått bedrøvet bort. Matt 19,23 Vanskelig, men ikke umulig. Vi har heldigvis Sakkeus, som eksempel på at det går an!

         Vi blir litt rørt når Jesus går til fattige og blinde og stanser ved en enfoldig stakkar i grøfta. Men rike mennesker trenger også en frelser. Velutrustede mennesker trenger også å få orden på livet sitt, både i forhold til Gud og sine medmennesker.

         I vår menighet er det både fattige og rike. En del av oss er økonomisk ubekymret. Men noen sliter med å holde regningene unna. Heldigvis er det ikke slik at det synes utenpå at vi sliter med regningene. Men det har også den bakside at folk kan tro at alle de andre i menigheten er så vellykkede. Det er bare jeg som sliter! De skulle bare visst! Litt større åpenhet oss imellom, ville kanskje gjøre at flere våget seg innenfor kirkedørene.

 

Vi trenger flere morbærtrær!

En gammel prestevenn sa at vi trenger flere morbærtrær i menighetene, noe som folk kan klatre opp i, så de får se Jesus. Vi har noen slike morbærtrær: Når korene samles og synger, er det mange som kommer i kirken, som ikke kommer ellers, stolte foreldre og besteforeldre som har fått en god grunn til å gå i kirken. Det er mye godt som skjer rundt korene våre. Og så har vi skolegudstjenester og konserter. Dåp og konfirmasjon, bryllup og begravelser kan også være morbærtrær. La oss være takknemlige for morbærtrærne, og gjøre som Jesus: Stanse, se og ta vare på mennesker! Når du åpner hjertet for Jesus, risikerer du at andre også kommer inn!