Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

50 - 8. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

2 Mos 32,1-4.30-35

Gullkalven og Moses' bønn

 

1 Joh 2,15-17

Elsk din bror og ikke verden

 

Matt 6,19-24

Det udelte hjertet

Tekstgj-2014

2 Mos 36,2-7

Det de ga var mer enn nok

 

2 Kor 8,9-15

Denne gangen har dere overflod

 

Mark 12,37b-44

Enkens gave

 1996

Jos 22,1-6

Dere skal elske Herren

 

Fil 1,9-11

Innsikt og dømmekraft

 

Mark 12,28-34

Du skal elske Gud og din neste

 1997 1999 2001 2003

Fortelling: 2 Mos 1,8-2,10 Miriam redder Moses

Poetisk tekst: Salme 119, 35 / 36 / 37 Omkved: v 174 Din lov er min lyst og glede

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Dialog om budene og trivsel

·       Offer

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 19. søndag etter pinse: Salme 73,23-28 er flyttet til 23sit III. 1 Kor 1,4-9 er tatt ut: Dere mangler ikke noen nådegave, mens dere venter på at vår Herre Jesus Kristus skal åpenbare seg. Mark 12,28-34 er videreført på 8sit III. 2 Mos 20,1-8.12-17 er flyttet til 11sit II som har vers 1-17. Vers 9-11 er ny tekst. Fil 1,20-26 er flyttet til 17sit III. Mark 10,17-27 er flyttet til 4sit I.

         2011: 2 Mos 32,1-4.30-35 er hentet fra tilleggstekst på 16sepi. 1 Joh 2,15-17 er hentet fra tilleggstekst på 19sepi. Matt 6,19-24 var tilleggstekst på 16sepi. 2 Mos 36,2-7 og 2 Kor 8,9-15 og Jos 22,1-6 er nye tekster. Mark 12,37b-44 er hentet fra 24sepi II som hadde vers 41-44. Vers 37b-40 er ny tekst. Fil 1,9-11 er hentet fra 23sepi I som hadde vers 6-11. Mark 12,28-34 er videreført fra 19sit I.

         Overlappinger i 2011: Fil 1,9-11 leses også på 15sit I.

Prekenelementer

Til Mark 12,41-44: Jesus ser den enkelte 

Gud elsker en glad giver, leste vi. Det står ikke "Gud elsker å få gaver." Nei. "Gud elsker en glad giver." Jesus får øye på enkeltmennesket. Vi møter det så mange ganger. Jesus fikk øye på Sakkeus i folkemengden. Han tok en tur innom Betesda-dammen til de syke der, mens alle de andre gikk inn til festen på tempelplassen. Kanskje er du enke? Kanskje har du vært det lenge? Du savner fremdeles kjæresten din, selv om ingen spør om det lenger. Jesus har øye for deg. Og Gud har øye for deg. Gud vet hva det er å være alene-forelder. Og han vet inderlig godt hva savn er!

 

Kanskje er du også fattig?

Forhåpentligvis har du som nesten ikke har noe å rutte med, funnet vei til kirken i dag. Denne teksten er til deg. Gud har tydeligvis en forkjærlighet for den arme, og taler et språk til dere, som de som står utenfor ikke forstår. Det er tankevekkende at de sterkeste vitnesbyrdene om Guds omsorg kan komme fra de verst stilte i krigsland og hungersområder. Slike vitnesbyrd er ikke lett å få dyttet inn i tankebanene sine, når vi er mette.

         De fleste av oss har vel gjort den erfaring å stå uten penger. Det er som grunnen sprekker under bena våre. Det gjør noe med vår trygghet, selvrespekt, vårt livsmot og overskudd. Da merker vi hvor tynn hinne vi lever livet vårt på.

         Det minner om Jurij Gagarin. Da han kom tilbake fra menneskenes første romferd i 1961, sa han: "Jeg har vært lenger ut i verdensrommet enn noe annet menneske, og jeg så ikke Skaperen noen steder." Biskop Hanns Lilje i Hannover kommenterte dette slik: "Jurij Gagarin kunne bare tatt av seg romdrakten og tatt ett eneste skritt ut av romkapselen, så tenker jeg han hadde fått et kraftig møte med Skaperen sin!"

         Noen blant oss har fått en slik kollisjon med Skaperen i et skikkelig stormvær, enten det er i økonomien eller på sjøen. "I slikt et vær, får du bønner Gud!" sier Henrik Wergeland, med ikke liten ironi, i diktet Juleaften. I slikt et vær gir vi det siste vi har til Gud. Og Gud er raus nok til å høre slike bønner, selv om han gjerne skulle ha kontakt med oss ellers også.

 

Til Mark 12,28-34: Se prekenelementer til Matt 22,34-40 på Same II: Av all din kraft, men ikke mer.