Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

51 - 9. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Hos 6,1-3

Han vekker oss til liv

 

Rom 8,31-39

Han ga sin Sønn for oss alle

 

Matt 11,28-30

Jeg vil gi dere hvile

Tekstgj-2014

Salme 145,9-16

Herren reiser alle nedbøyde opp

 

1 Kor 4,3-5

Døm ikke før tiden

 

Joh 8,2-11

Kvinnen grepet i ekteskapsbrudd

 1996 2006

1 Mos 4,8-15

Skal jeg vokte min bror?

 

Rom 14,10-13

Enhver skal avlegge regnskap

 

Luk 6,36-42

Døm ikke

 1991 1997

Fortelling: 2 Mos 2,23-3,15;4,10-16 Gud kaller Moses

Poetisk tekst: Salme 145, 8 / 9 / 10 Omkved: v 2 Hele din skapning takker deg

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       Synd er et befriende ord

·       Du skal ikke dømme!

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 5. søndag etter pinse: 1 Mos 4,8-15 er flyttet til tredje rekke. Rom 14,7-13 er flyttet til tredje rekke som har 10-13. Men vers 7-9 er flyttet til Pådag II. Matt 7,1-5 er tatt ut, men er ivaretatt med Luk 6,36-42 i tredje rekke. Sak 7,8-12a er tatt ut: Fell rettferdige dommer, vis godhet mot din bror, dere skal ikke undertrykke enker og fremmede (Ivaretatt med Salme 146,9 på 4siå I). Men de nektet å høre (Ivaretatt med Jes 65,2 på 11sit I). Rom 2,1-4 er flyttet til 20sit I som har vers 1-11.

         2011: Hos 6,1-3 er flyttet fra 17sepi I. Rom 8,31-39 er flyttet fra 22sepi II. Matt 11,28-30 er hentet fra 22sepi II. Salme 145,9-16 er hentet fra tilleggstekst på Høstt. 1 Kor 4,3-5 er hentet fra 3sia I som hadde vers 1-5. Luk 6,36-42 er flyttet fra 1mai I som hadde vers 36-38. 39-42 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Matt 11,28-30 overlapper med Nyaft III som har vers 25-30.

Prekenelementer

Til Joh 8,2-11: Frelsen er gratis for oss, men dyr for Jesus!

De mennene som kom med kvinnen, skriftlærde og fariseere, ville bare sette Jesus på prøve. De brydde seg ikke om kvinnen de kom slepende med. Det gamle testamente hadde like streng dom for ham som for kvinnen han ble tatt sammen med. Mennene lusket bort, en etter en, og en var helt fraværende.

       Jesus sa: "Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne." Han sa ikke at de ikke skulle være opptatt av rett og galt, siden de ikke var bedre selv. Jesus la ikke fingrene i mellom overfor kvinnen, da han ble alene med henne. Det var synd det hun hadde gjort. "Gå bort, og synd ikke mer fra nå av," sa han. Jesus var tydelig i sin dom. Men han vil ikke at vi mennesker skal ta Guds plass på dommersetet. Før Gud kaller hver av oss til oppgjør, har vi sjansen til å hjelpe hverandre til å få gjort opp vår fortid hos Jesus, og få hjelp til et liv hvor vi tar hensyn til hverandre, og ikke ødelegger familien for noen.

       Det er én mann som vi ikke hører om i det hele tatt. Han som var tatt på fersk gjerning sammen med kvinnen. Hvis nå denne mannens familie hadde vært til stede på tempelplassen denne dagen, hva ville de ha sagt? Ville de synes det var lettvint det Jesus gjorde? "Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av." Hvis de hadde vært der, så hadde de i det minste fått høre at Jesus satte ord på det hun hadde gjort: Synd. Det gjør godt når andre setter ord på det vonde vi har opplevd. En dag ville de kanskje se Jesus på lidelsesveien, med korset på slep mot Golgata, der han led straffen i stedet for denne kvinnen som hadde vært med å ødelegge familien deres. Så mye måtte det til for at Jesus kunne tale så nådig til kvinnen. Frelsen er gratis for oss, men dyr for Jesus! Frelse er ikke lettvint for Jesus.

       Den bønnen vi ba før tekstlesningen, får frem tre viktige ting i teksten: Vis oss hvordan vi kan hjelpe hverandre fram mot den dagen da vi alle skal avlegge regnskap for vårt liv.

·      For det første er Gud dommeren: Det er han som bestemmer når tiden er inne.

·      For det andre har ikke vi noe med å felle den endelige om over et menneske. Vi har ikke den oversikten som Gud har. Vi fristes stadig til smålighet og dømmesyke i stedet for barmhjertighet og rettferdighet.

·      For det tredje: i stedet for å dømme, skal vi hjelpe hverandre frem mot dommens dag, i bevissthet om at vi alle en dag skal avlegge regnskap for vårt liv.