Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

53 - 11. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 64,6b-65,2

Kan du rolig se på dette, Herre?

 

Rom 9,2-5;10,1-4

Guds gaver til Israel

 2002 2005

Matt 23,37-39

Som en høne samler kyllingene

 1997 1999

2 Mos 20,1-17

De ti bud

 

Gal 5,1-6

Til frihet

 

Mark 2,23-28

Jesus og sabbaten

 1997 2005 2007

1 Mos 21,9-13

Isak og trellkvinnens sønn

 

Rom 8,1-4.14-18

Livet i Ånden

 

Joh 8,31-36

Virkelig fri

 1996 2004

Fortelling: Jes 6,1-8 Jesaja møter Gud i tempelet

Poetisk tekst: Salme 89, 2a / 2b / 3 Omkved: v 6 Jeg vil forkynne din trofasthet

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·      Jødefolkets misjonsoppdrag

·      Synd eller trivsel?

·      Dialog om budene og trivsel

·      Samvittighet

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 11. søndag etter pinse: Jer 18,1-10 er flyttet til 20sit I. Rom 9,1-5;10,1-4 er videreført i første rekke, men med 9,2-5 og 10,1-4. Rom 9,1 er tatt ut: Det jeg nå sier, er sannhet; jeg lyver ikke! For jeg taler i troen på Kristus, og min egen samvittighet bekrefter det i Den Hellige Ånd. Luk 19,41-48 er tatt ut: Jesus gråter over Jerusalem (Ivaretatt med Matt 23,37-39 i første rekke.) og rydder tempelet (Ivaretatt med Matt 21,10-13 på 1sia III). Jes 5,1-7 er tatt ut: Sangen om Herrens vingård. Rom 11,25-32 er tatt ut: Om Israels frafall. Gud angrer ikke sin nådegave. Joh 6,66-69 er flyttet til 6siå I, som har vers 63-69.

1977 - 18. søndag etter pinse: Jes 1,12-17 er flyttet til 23sit I som har vers 16-19. Rom 14,1-8 er flyttet til Pådag II som har vers 7-9. Vers 1-6 er tatt ut: Ta imot dem som er svake i troen. Én har tro til å spise alt, og én holder en dag for å være viktigere enn den andre. Mark 2,18-28 er videreført i andre rekke, men med vers 23-28. Vers 18-20 er flyttet til Aske III. Vers 21-22 er tatt ut: Jesus gikk inn i synagogen i Kapernaum. De var slått over hans lære. Jer 6,16-20 er flyttet til 5sit III som har vers 16-19. Vers 20 er tatt ut: Hva skal jeg med røkelse fra Saba? Brennofrene vil jeg ikke ha. Gal 5,1-6 er videreført i andre rekke. Joh 8,31-36 er videreført i tredje rekke.

         2011: Jes 64,6b-65,2 og 1 Mos 21,9-13 er nye tekster. Matt 23,37-39 er hentet fra tilleggstekst 2jul som hadde vers 34-39. 2 Mos 20,1-17 er hentet fra 19sepi II som hadde vers 1-8.12-17. Vers 9-11 er ny tekst. Rom 8,1-4.14-18 er hentet fra MB I som hadde vers 1-4, og fra tilleggstekst på 4sepi som hadde vers 12-17, og fra 17sepi II som hadde vers 18-23.

         Overlappinger i 2011: Det er ingen tekster som overlapper med andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Den gamle og den nye pakt

Et gammelt testamente blir foreldet når det foreligger et nytt testamente. Jesus avløste den gamle pakt med en ny pakt. Den gamle pakt mellom Gud og jødefolket hadde som mål å holde jødefolket sammen som folk, så de kunne gjøres klar til å bringe Guds velsignelser til alle andre folkeslag. Jødefolket trengte sin grunnlov som alle andre folk, og regler og forskrifter for de ulike situasjonene som oppstod i folkets liv.

         Den nye pakt er en pakt mellom Jesus og hans disipler og kirke. En kirke er ikke et eget folkeslag, men et fellesskap av medlemmer fra alle folkeslag, som skal være hender og føtter for Jesus i verden og bringe rettferdighet og frelse til alle folk. Kirken skal være Jesu munn og hjertelag i alle folk og bringe hans ord til ett og ett menneske og lukke dem inn i fellesskapet med Jesus. Derfor kom Jesus med en ny frelsespakt som avløste den gamle folkepakten. 1 Kor 11,25

 

Søndagen erstattet ikke sabbaten som hviledag for de kristne i det jødiske miljøet

Det var ikke noe påbud i Det nye testamente om å feire søndag i stedet for sabbat. Det er noe den første menighet begynte med, en feiring av at Jesus stod opp på den første dag i uken.

         Søndag var ikke fridag og hviledag før keiser Konstantin ga søndagslover 7. mars og 3. juli i 321. Etter hvert ble det forbud mot flere og flere typer arbeid denne dagen, og på 800-tallet var det full identifisering av sabbat og søndag i lovverket.

Før disse lovene kom, samlet de kristne seg før eller etter arbeidstid, helst før!

 

Fullkommenhetskrav?

Hvis jeg ser budene som umulige fullkommenhetskrav, da ser jeg bare meg selv. Da trenger jeg å få øye på mine medmennesker. De trenger meg som medmenneske. De trenger ikke min fullkommenhet, men de trenger min kjærlighet. De trenger ikke min syndfrihet, men de trenger min rettskaffenhet. 1 Tess 2,10.