Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

54 - 12. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Neh 9,19-21

Du forlot dem ikke i ørkenen

 

Hebr 13,5-6

Jeg slipper deg ikke

 2000

Matt 6,24-34

Vær ikke bekymret for livet

 1997 1999 2007

Jes 49,13-16

Kan en kvinne glemme

 

2 Kor 9,1-8

Tjenesten for de hellige

 1996 2005

Luk 8,1-3

Kvinner som fulgte Jesus

 

4 Mos 13,17-27

Moses sender ut speidere

 

Rom 1,16-17

Guds kraft til frelse

 

Joh 4,27-30.39-43

Kvinnen som vitnet

 1998 2000-komm 2004 2004 2006

Fortelling: Joh 6,1-15 Jesus metter fem tusen

Poetisk tekst: Salme 145, 4 / 5 / 6 Omkved: v 3 Jeg vil fortelle om dine storverk

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

 

·       NEHEMJA -05

·       Dialog om livet og utreise

·       Forsakelsen

·       Jesus er den sterkeste

·       Troens trygghet og risiko

·       Til fortellingen:

·       Fem brød og to fisker

·       Kvinner i Tekstboken

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 8. søndag etter pinse: Salme 147,1-11 er tatt ut: Herren samler Israels spredte folk (Ivaretatt med Jer 29,14 på Nyaft II og 6sip I), han leger dem som har et knust hjerte (Ivaretatt med Jes 61,1 på 1sia II), og gir ravnunger føde (Ivaretatt med Salme 145,9-16 på 9sit II.), han dekker himmelen med skyer (Ivaretatt med Matt 5,45 på 15sit I). 2 Kor 9,8-12 er tatt ut: Dere skal ha rikelig av alt så dere kan gi, dette er en gudstjeneste (Delvis ivaretatt med 2 Kor 9,1-8 i andre rekke på denne dagen.). Mark 8,1-9 er tatt ut: Jesus metter fire tusen med sju brød (Ivaretatt med lignende beretning i Mark 6,30-44 på 3sip III.). Jes 49,13-16 er videreført i andre rekke. 2 Tess 3,6-12 er tatt ut: Trekk dere tilbake fra dem som lever et uordentlig liv. Den som ikke arbeider, skal heller ikke spise. Matt 10,28-31 er flyttet til Skap I som har vers 29-31. Vers 28 er tatt ut: Frykt ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.

         2011: Neh 9,19-21og Luk 8,1-3 og 4 Mos 13,17-27 er nye tekster. Hebr 13,5-6 er hentet fra Nydag II som hadde vers 5b-8. Matt 6,24-34 er flyttet fra 16sepi I. Jes 49,13-16 er flyttet fra 8sepi II. 2 Kor 9,1-8 er hentet fra Høstt II som hadde vers 6-10. Vers 1-5 er ny tekst. Rom 1,16-17 er flyttet fra 3sekrå I. Joh 4,27-30.39-43 er hentet fra 3sekrå II som hadde vers 27-42. Vers 43 er ny tekst.

         Overlappinger i 2011: Rom 1,16-17 leses også på Såm I.

Prekenelementer

Til Joh 4,39: Lov og evangelium

Evangeliet som nådde inn til denne skamfulle og stolte kvinnen, hadde et ganske spesielt innhold! Hun som hadde lurt seg ut for å hente vann mens alle andre sov, - nå gikk hun inn i byen og sa til folk: «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort!»

         En del av oss har gått på bibelskole og fakultet og lært å skjelne mellom lov og evangelium. Det er en god lærdom. Men her møter vi en ganske spesiell variant: Her er det loven som er evangeliet!

         Hun ropte ikke ut: «Kom og se en mann som tilgir uten å spørre hva jeg har gjort!» Jesus møtte ikke hennes skam på den måten.

         Hun ropte ikke ut: «Kom og se en mann som tør å si rett ut at han forakter meg!» Jesus møtte ikke hennes stolthet på den måten.

         «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort!» sa hun. Det var evangeliet for henne, og det ble evangeliet for hele byen!

         Hvem sa hun det til? Til folket i landsbyen, til kvinner og menn og barn. I denne landsbyen var det fem menn som hadde hatt en historie med henne, pluss en mann som hun nå holdt lag med. Det berørte mange familier i landsbyen. Store deler av livet deres var basert på at sånt snakker vi ikke om. Det gjaldt mennene og kvinnene og sikkert barna også. Det var mange i landsbyen som var styrt av tausheten rundt kvinnen ved brønnen.

         Nå ble tausheten brutt, og de hørte vitnesbyrdet hennes. Og de forstod at hun hadde møtt en som kunne løfte bort tausheten og skammen som hvilte over dem og over hele landsbyen: alt som ikke skulle snakkes om.