Ressurssider til

LA TEKSTENE TALE

En håndbok til Tekstbok for Den norske kirke

av Harald Kaasa Hammer

Utgitt av Eide forlag 2011

Kontakt: hkhammer@online.no  Bokbestilling www.eideforlag.no

Gå til hovedsiden

55 - 13. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Salme 92,2-6.13-16

Du gledet meg med ditt verk

 

1 Kor 12,4-11

Nådegaver til hver enkelt

 2001 2001

Matt 25,14-30

Talentene

 1999 2003 2007

2 Krøn 1,7-12

Salomo ber om visdom

 

Ef 4,11-16

Så Kristi kropp kan bygges

 2001

Luk 12,41-48

En tro og klok forvalter

 1995

2 Mos 18,13-24

Jetro gir Moses råd

 

Apg 6,1-7

En ny tjeneste i menigheten

 

Joh 15,13-17

Jeg har satt dere til å bære frukt

 2006-konf

Fortelling: Luk 18,18-30 Jesus og den rike mannen

Poetisk tekst: Salme 92, 13 / 14 / 15 Omkved: v 2 I alderdommen bærer de frukt

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·      Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·      Tekstboken 1977 og 2011

·      Prekenelementer til denne dagen

·      Oversikt over andre prekensider

 

·         Jesus er livets brød

·         Det gamle og det nye testamente

·         Åndens frukt og gaver

·         Bønn og tjeneste

·         Menigheten i Saddleback

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 10. søndag etter pinse: Ordspr 2,1-6 er tatt ut: Herren gir visdom (Ivaretatt med Ordsp 8,1-2 på Juled A og Job 28,28 på KrKo II). 1 Kor 3,10-17 er flyttet til 5sit II som har vers 10-18. Vers 18 er ny tekst. Jes 10,1-3 er tatt ut: Ve dere som gir urettferdige påbud og tar fra de vergeløse. Hva vil dere gjøre på regnskapsdagen? (Ivaretatt med Amos 5,11-15 på Rettf II, og Amos 8,4-7 på 1mai II.). Apg 20,17-24 er flyttet til Olsok III. Luk 12,42-48 er utvidet til vers 41-48. Vers 41 er ny tekst. Dette er et nøkkelvers til å forstå teksten, som var utelatt mellom Luk 12,35-40 på 2sia II og Luk 12,42-48 på 10sepi II.

         2011: Salme 92,2-6.14-16 og 1 Kor 12,4-11 og 2 Krøn 1,7-12 og 2 Mos 18,13-24 og Apg 6,1-7 er nye tekster. Ef 4,11-16 er hentet fra tilleggstekst på KrHi. Joh 15,13-17 er hentet fra 4sepå II som hadde vers 10-17.

         Overlappinger i 2011: Ingen tekster overlapper med tekster på andre kirkeårsdager.

Prekenelementer

Se prekenelementer til Domssøndagen / Kristi kongedag.