Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

 

Gå til hovedsiden

56 - Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Jes 27,2-6

  Herren vokter sin vingård

 

1 Kor 1,1-3

  Dere er helliget ved Kristus

 

Matt 20,1-16

  Arbeiderne i vingården

 1997 2003 2014

5 Mos 8,7.11-18

  Glem ikke Herren, din Gud

 

1 Kor 3,4-11

  Guds medarbeidere

 1995

Luk 17,7-10

  Uverdige tjenere

 1998

Jer 9,23-24

  Den rette ros

 

Fil 3,7-14

  Vinning og tap

 

Matt 19,27-30

  Forsakelse og lønn

2014 (Parallell)

Fortelling: Matt 20,1-16 Arbeiderne i vingården

Poetisk tekst: Jes 27, 3a / 3b / 6b Omkved: Jes 5,1a Jeg vil synge om hans vingård

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·       Korsfestet med Kristus

·       Nådegaver 1 Kor 12

·       Helliggjørelse

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - Vingårdssøndag: Jer 9,23-24 er videreført i tredje rekke denne dagen. 1 Kor 9,24-27 er flyttet til 4sit I. Matt 20,1-16 er videreført i første rekke denne dagen. 5 Mos 8,7.11-18 og 1 Kor 3,4-11 og Luk 17,7-10 er videreført i andre rekke denne dagen.

         2011: Jes 27,2-6 og 1 Kor 1,1-3 er nye tekster. Fil 3,7-14 er hentet fra 7sepi I og tilleggstekst 3sepå. Matt 19,27-30 var tilleggstekst på Ving.

         Overlappinger i 2011: 5 Mos 8,7.11-18 overlapper med vers 11-14 på 17mai III. Fil 3,7-14 overlapper med vers 12-14 på 4sip I.

Prekenelementer

... ellers har dere ikke noe å gjøre på jorden (Fra Martin Luthers preken over Joh. 20, 19 - 31)

Troens kraft viser seg i kjærlighet. For det er ikke nok at jeg har all trøst og glede av ham. Jeg må også gjøre det som han har gjort. Om dette sier teksten: Likesom Faderen har utsendt meg, så sender også jeg dere.

         Det er den første og største kjærlighetsgjerning, at en kristen - når han har blitt en troende - skal beflitte seg på å føre andre mennesker til troen, slik han selv er kommet til troen. Her ser du at Kristus innstifter det ytre ords preken-embete. For Herren kom selv med dette embete, med det ytre ord. La oss legge merke til dette, for det er meget viktig. Herren vil nemlig si: Dere har fred og glede nok i meg. Dere har alt det dere behøver, for dere trenger dere ikke mer enn dette. Se derfor på meg, og gjør som jeg har gjort. Min Far har bare for deres skyld sendt meg til verden. Jeg skulle være dere til nytte, og ikke meg selv. Og det har jeg vært. Jeg er død for dere. Jeg har gitt dere alt det som jeg er og har. Gjør dere derfor det samme som jeg! Tjen og hjelp enhver, for ellers har dere ikke noe å gjøre på jorden. Ved troen har dere nemlig nok av alle ting. Jeg sender dere ut i verden, likesom min Fader har utsendt meg, for at dere skal undervise og lære andre, så de kan komme til meg. Her blir enhver kristen befalt til offentlig å bekjenne sin tro og føre andre til troen.

For det andre: Når du har gjort denne store gjerning og lært andre den rette sannhets vei, så fortsett da med å tjene alle, med et godt eksempel og med gode gjerninger. Du oppnår eller fortjener deg ikke noe med det, for du har jo allerede alt du behøver til salighet.