Ressurssider til boken

LA TEKSTENE TALE - en håndbok til Tekstbok for Den norske kirke,

utgitt av Harald Kaasa Hammer på Eide forlag 2011.

Gå til hovedsiden

57 - 15. søndag i treenighetstiden

Salmeforslag fra Norsk salmebok 2013

Mika 6,6-8

Herren har sagt hva godhet er

 

Fil 1,9-11

Kjærlighet rik på dømmekraft

 

Matt 5,38-48

Elsk deres fiender

 1998 1998-komm 2006

2 Mos 19,1-6

Dersom dere vil lytte

 

Fil 4,10-14

Alt makter jeg i ham

 

Luk 10,38-42

Jesus hos Marta og Maria

 2000 2004

Rut 1,7-11.16-19a

Rut og No'omi

 

1 Kor 13,7-13

Størst blant dem er kjærligheten

 

Joh 15,9-12

Som jeg har elsket dere

 2001-konf 2004 2006

Fortelling: Luk 10,38-42 Jesus hos Marta og Maria

Poetisk tekst: Salme 67, 2b-3 / 4 / 5 Omkved: v 2a Folkene skal prise deg, Gud

 

Gå til:

 

Andre ressurser til dagens tekster og tema:

·    Prekener:

    klikk på årstallet under teksten

·    Tekstboken 1977 og 2011

·    Prekenelementer til denne dagen

·    Oversikt over andre prekensider

 

·       Fortellingen om Rut

·       Tro, håp og kjærlighet

·       Nådegaver 1 Kor 12

·       .

Tekstboken 2011 i forhold til Kirkeårets tekster 1977

1977 - 16. søndag etter pinse: 1 Kong 17,8-16 er flyttet til 5sip II. Gal 5,25-6,5 er flyttet til 18sit I som har vers 16-26. Gal 6,1-5 er tatt ut: Vis til rette den som blir grepet i feiltrinn (Ivaretatt med Matt 18,15-17 på 5sit III.) , bær hverandres byrder, enhver skal bære sin egen byrde. Matt 6,24-34 er flyttet til 13sit I. 5 Mos 4,29-31 er tatt ut: Dersom du søker Herren av hele ditt hjerte, skal du finne ham (Ivaretatt med Klag 3,25 på Nyaft III). Han slipper deg ikke (Ivaretatt med  Hebr 13,5 på 13sit I.). Fil 4,10-13 er videreført på 15sit II, som er utvidet til vers 10-14. Luk 10,38-42 er videreført på 15sit II.

         2011: Mika 6,6-8 er hentet fra 1mai II som hadde bare vers 8. Vers 6-7 er ny tekst. Fil 1,9-11 er hentet fra 23sepi I som hadde vers 6-11. Matt 5,38-48 er hentet fra 14sepi II som hadde vers 43-48. Vers 38-42 var tilleggstekst på 14sepi. 2 Mos 19,1-6 er ny tekst. Vers 3-6 var tilleggstekst på 20sepi. Rut 1,7-11.16-19a er ny tekst. 1 Kor 13,7-13 er hentet fra Fastel I. Joh 15,9-12 er delvis ny tekst. Vers 1-11 var tilleggstekst på Pidag, og vers 10-17 er hentet fra 4sepå II.

         Overlappinger i 2011: Fil 1,9-11 leses også på 8sit III.

Prekenelementer

Til Luk 10,38-42: Hvor sitter fortellingen om Marta og Maria?

Fortellingen er bare på fem korte vers, men den gir oss et stort bilde av Jesus og Marta og Maria. Vi ser stua for oss, og Marta i kjøkkenåpningen. Fortellingen er én ting. Det er mer ved denne fortellingen enn innholdet i den. Fortellingen har en virkningshistorie. Den har gjort noe med mennesker gjennom snart 2000 år. Og den har vel funnet sin plass inne i mange av oss. Du som kjenner denne fortellingen: Hvor har den funnet sin plass hos deg? Hvor sitter denne fortellingen hos deg?

  • Sitter fortellingen i din skjønnhetssans, synes du den er vakker?
  • Sitter den i din hjertevarme, fordi du merker Jesu vennskap?
  • Eller sitter fortellingen i din vonde samvittighet, som et stadig krav om å be mer, og lese mer i Bibelen?
  • Hos ganske mange forkynnere sitter fortellingen i deres rettferdighetssans. "Stakkars Marta! Det er ille når hun blir stående med alt alene. Kunne ikke Maria ha hjulpet søsteren sin, og så kunne begge fått tid med Jesus etterpå!"
  • Hos andre sitter fortellingen i deres prioriteringssans. "Jesus forsvarte ikke Marta! Han visste at hvis det skulle bli tid til stillhet, måtte den tas først. Hvis vi venter til vi har gjort det som må gjøres, blir det aldri tid. Det er det som er det smertefulle ved å prioritere: Å prioritere er å velge hva jeg skal forsømme for å få tid til det viktigste. Og da er det alltid noen som blir irritert."

 

Tema i dag er lydhørhet

Det har verdi å være stille sammen med Jesus, - å finne stillhet, så støyen og suset kan legge seg i øregangene. Det er ikke absolutt nødvendig å sette seg ned og finne stillheten for å høre Jesus til. Men Jesus har så lyst til at du skal gjøre det! Vi merker Jesu glede over Marias lydhørhet. Den gleden kan vi fornemme når vi møter mennesker som lytter, en som bryr seg om det jeg har å si, en som har tid til å vente når jeg leter etter ord, og som ikke straks skal få det jeg sier til å stemme med det han selv har tenkt, men en som heller sier: "Nå ga du meg noe å tenke på!"

Vi mennesker er laget sånn, at vi blir glade når vi merker at noen vil lytte når vi snakker. Slik er Jesus også. Når vi vet hva han blir glad for, så la oss glede ham!

 

Budskapet i teksten i dag er at det er én ting som er nødvendig - alt det andre er bare viktig!